× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Khóa học lập trình Python với Django Framework

Khóa học lập trình python với django framework với giảng viên từ doanh nghiệp. Lộ trình 42 buổi. Cam kết việc làm ngay sau khóa học

Thời lượng: 126h (5-6 tháng)

Thời gian học: 2 buổi/ tuần

Số lượng học viên: 18

Đăng ký ngay

Vì sao nên học lập trình Python

Top 1
Ngôn ngữ lập trình phổ biến

Ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ học, dễ đọc. Bạn không cần phải quá am hiểu về code để bắt đầu với Python

1133$
Thu nhập bình quân

Theo báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2020, lập trình viên Python nhận được mức lương cao thuộc top đầu

103
Jobs tại Việt Nam

Jobs tại Việt Nam cho các vị trí sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, theo thống kê của ITViec

43,335
Số LTV yêu thích Python

Số lượng lập trình viên yêu thích ngôn ngữ lập trình Python, theo khảo sát của Stack Overflow năm 2020

Bạn nhận được gì sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học Lập trình Python T3H, bạn có thể tự tin xây dựng dự án với các kiến thức vững chắc về Python như sau.

Nắm chắc những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng Python (một ngôn ngữ thông dịch, hướng đối tượng và đa mục đích).
Nắm chắc những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình Web trên Python với Django Framework.
Nắm vững kiến thức và kỹ năng xây dựng và phát triển dịch vụ, đa dịch vụ với RESFUL Web Service và Microservice.
Hoàn thành một project cuối khóa và tự tin khi phỏng vấn tại các công ty phần mềm ở vị trí Dev web Python
T3H cam kết đầu ra, hỗ trợ việc làm cho tất cả các học viên khi tốt nghiệp tại T3H. Nhận chứng nhận do Hệ thống đào tạo CNTT T3H cấp

Lộ trình

[ Phần 1: Phần 1: Python cơ bản ]

Thời lượng: 8 buổi

- Viết được chương trình vào/ra dữ liệu và xử lý cơ bản
- Viết được chương trình với các điều kiện logic phân nhánh
- Viết được các chương trình có chứa các vòng lặp
- Nắm được các thao tác xử lý string: concat, format,split,
- join, find, index, substring ...
- Nắm được các thao tác xử lý trên list, tuple: thêm, xóa phần tử, tìm kiếm, sắp xếp ...
- Nắm được các thao tác trên set/dictionary: thêm, xóa phần tử, phân nhóm dữ liệu, dùng dictionary mô tả đối tượng ...
- Nắm được cách viết function, module
- Đọc, ghi file. Chuyển đổi ngày tháng sang String và ngược lại, cộng trừ thời gian

[ Phần 2: Phần 2: Python nâng cao ]

Thời lượng: 6 buổi

- Khai báo đối tượng, viết được các phương thức và sử dụng để thao tác trên đối tượng
- Thừa kế các Class, sử dụng getter, setter
- Chuyển đổi từ các object của Python sang các dạng dữ liệu text
- Dùng requests để gọi webservice. Gửi mail qua giao thức SMTP
- Sử dụng thư viện hệ thống để truy nhập file, thư mục, khởi động chương trình con
- Xử lý song song, xử lý ngoại lệ, viết được unittest

[ Phần 3: Phần 3: Database ]

Thời lượng: 4 buổi

- Sử dụng các lệnh tạo bảng, thêm, sửa , xóa, tìm kiếm bản ghi
- Sử dụng được các lệnh JOIN, AGGREGATE, GROUP BY, HAVING
- Thực hiện được các thao tác thêm mới, sửa xóa, tìm kiếm bản ghi trên MongoDB
Biết cách xây dựng database từ yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng

[ Phần 4: Phần 4: Frontend ]

Thời lượng: 5 buổi

- Nắm được cách sử dụng các thẻ html, sử dụng để tạo các trang web, component
- Nắm được các lệnh và cấu trúc cơ bản trong javascript: khai báo biến, if, for, while, function, ...
- Sử dụng javascript để xử lý các sự kiện, thay đổi nội dung của DOM và tạo các hiệu ứng
- Nắm được cách sử dụng các thuộc tính CSS để thay đổi màu sắc, kích thước, font chữ, ...
- Sử dụng các class của bootstrap để tạo giao diện

[ Phần 5: Phần 5: Django cơ bản ]

Thời lượng: 5 buổi

- Lấy được tham số từ request trong GET/POST method, biết cách trả về kết quả client
- Sử dụng được các cú pháp trong template của django: if, for, filter, render,...
- Tạo webservice với django, dùng AJAX để gọi webservice từ client
- Sử dụng ORM để thực hiện các truy xuất đến database: Thêm mới, sửa xóa, tìm kiếm, sắp xếp ...
- Nắm được kiến thức các buổi 24-26 để phát triển 1 mini project

[ Phần 6: Phần 6: Django nâng cao ]

Thời lượng: 13 buổi

- Sử dụng form, modelform của django để tạo giao diện
- Dùng html để tùy chỉnh form của django
- Thực hiện tìm kiếm, phân trang cho các bảng dữ liệu
- Sử dụng kiến thức các buổi 29-31 để phát triển 1 mini project
- Sử dụng admin panel của django, sử dụng mô hình user/permission của django để thực hiện các chức năng đăng nhập và phân quyền
- Tùy biến lại mô hình User của django
- Sử dụng base template để kế thừa các nội dung html, xây dựng layout cho ứng dụng (tab, navbar, sidebar....)
- Sử dụng kiến thức các buổi 33-35 để phát triển 1 mini project
- Dùng DRF để tạo RESTFUL webservice
- Dùng JWT để thực hiện đăng nhập, xác thực, phân quyền
- Biết cách cấu hình CORS để gọi webservice từ FrontEnd tới backend
- Biết sử dụng git, cài đặt và cấu hình uwsgi, ngix để deploy ứng dụng trên server
- Mỗi người chọn 1 chủ đề và xây dựng một ứng dụng có giá trị sử dụng thực tiễn

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

Lập trình Python Django Fullstack

Đăng ký

  • Ưu đãi 35% khóa học khi đăng ký trong tháng 10
  • Giảm 100 - 500k khi đăng ký theo nhóm 2 - 6 người
  • Cam kết việc làm ngay sau khóa học
  • Học lại miễn phí nếu chưa đạt đầu ra
Chương trình đào tạo