× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Khóa học lập trình Python với Django Framework Online

Khóa học lập trình python với django framework. Học Online cùng giảng viên từ doanh nghiệp. Lộ trình 34 buổi. Hỗ trợ việc làm sau khóa học.

Thời lượng: 102h (4,5 tháng)

Thời gian học: 2 buổi/ tuần

Số lượng học viên: 15-18

Đăng ký ngay

Vì sao nên học lập trình Python

Top 1
Ngôn ngữ lập trình phổ biến

Ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ học, dễ đọc. Bạn không cần phải quá am hiểu về code để bắt đầu với Python

1133$
Thu nhập bình quân

Theo báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2020, lập trình viên Python nhận được mức lương cao thuộc top đầu

39.000
Jobs Tại Việt Nam

Theo thống kê, hiện đang có khoảng 39.000 Jobs dành cho lập trình viên Python tại thị trường Việt Nam

43,335
Số LTV yêu thích Python

Số lượng lập trình viên yêu thích ngôn ngữ lập trình Python, theo khảo sát của Stack Overflow năm 2020

Bạn nhận được gì trong khóa học lập trình Python Django Online tại T3H

Tham gia khóa học lập trình web với ngôn ngữ Python tại T3H, bạn có thể tự tin xây dựng dự án với các kiến thức vững chắc về Python.

Nắm chắc những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng Python (một ngôn ngữ thông dịch, hướng đối tượng và đa mục đích).
Nắm chắc những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình Web trên Python với Django Framework. Nắm vững kiến thức và kỹ năng xây dựng và phát triển dịch vụ, đa dịch vụ với RESFUL Web Service và Microservice.
Nội dung đào tạo thiết kế chi tiết, bài bản theo chuẩn đầu ra Doanh nghiệp cho vị trí Intern/ Fresher. Học viên được training theo chuẩn Coding Convention và tự build được project sau quá trình đào tạo.
Được support CV xin việc và tips phỏng vấn ngay trong khoá đào tạo.
Được cấp chứng nhận và hỗ trợ việc làm khi hoàn thành khóa học tại T3H.

Lộ trình

[ Phần 1: Phần 1: Python Cơ bản ]

Thời lượng: 6 buổi

- Viết được chương trình vào/ra dữ liệu và xử lý cơ bản
- Viết được chương trình với các điều kiện logic phân nhánh
- Các thao tác xử lý string: concat, format,split, join, find, index, substring ...
- Các thao tác xử lý trên list, tuple: thêm, xóa phần tử, tìm kiếm, sắp xếp ...
- Nắm được các thao tác trên set/dictionary: thêm, xóa phần tử, phân nhóm dữ liệu, dùng dictionary mô tả đối tượng ...
- Nắm được cách viết function, biểu thức lambda, module
- Đọc, ghi file. Chuyển đổi ngày tháng sang String và ngược lại, cộng trừ thời gian

[ Phần 2: Phần 2: Python nâng cao ]

Thời lượng: 5 buổi

- Khai báo đối tượng, viết được các phương thức và sử dụng để thao tác trên đối tượng, thừa kế đối tượng
- Chuyển đổi từ các object của Python sang các dạng dữ liệu
- Dùng requests để gọi webservice. Gửi mail qua giao thức SMTP
- Sử dụng thư viện hệ thống để truy nhập file thư mục, khởi động chương trình con
- Xử lý song song, xử lý ngoại lệ, viết được unit test

[ Phần 3: Phần 3: Database ]

Thời lượng: 3 buổi

- Sử dụng các lệnh tạo bảng, thêm, sửa , xóa, tìm kiếm bản ghi
- Sử dụng được các lệnh JOIN, AGGREGATE, GROUP BY, HAVING
- Biết cách xây dựng database từ yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng

[ Phần 4: Phần 4: Frontend ]

Thời lượng: 3 buổi

- Nắm được cách sử dụng các thẻ html, sử dụng để tạo các trang web, component
- Sử dụng javascript để xử lý các sự kiện, thay đổi nội dung của DOM và tạo các hiệu ứng
- Sử dụng các class của bootstrap để tạo giao diện

[ Phần 5: Phần 5: Django ]

Thời lượng: 15 buổi

- Lấy được tham số từ request trong GET/POST method, biết cách trả về kết quả client
- Sử dụng được các cú pháp trong template của django: if, for, filter, render,...
- Sử dụng admin panel của django
- Sử dụng ORM để thực hiện các truy xuất đến database: thêm mới, sửa xóa, tìm kiếm, sắp xếp ...
- Sử dụng form, modelform của django để tạo giao diện
- Dùng html để tùy chỉnh form của django
- Sử dụng kiến thức các buổi 1 - 5 để phát triển 1 mini project
- Thực hiện tìm kiếm, phân trang cho các bảng dữ liệu
- Sử dụng mô hình user/permission của django để thực hiện các chức năng đăng nhập và phân quyền
- Tùy biến lại mô hình User của django
- Sử dụng base template để kế thừa các nội dung html, xây dựng layout cho ứng dụng (tab, navbar, sidebar....)
- Sử dụng kiển thức các buổi 7 - 10 để phát triển 1 mini project
- Dùng DRF để tạo RESTFUL webservice
- Dùng JWT để thực hiện đăng nhập, xác thực, phân quyền
- Biết cách cấu hình CORS để gọi webservice từ frontEnd tới backend
- Sử dụng git, cài đặt và cấu hình uwsgi, ngix để deploy ứng dụng trên server

[ Phần 6: Phần 6: Final Project ]

Thời lượng: 2 buổi

- Mỗi người chọn 1 chủ để và xây dựng một ứng dụng có giá trị sử dụng thực tiễn
- Mỗi người chọn 1 chủ để và xây dựng một ứng dụng có giá trị sử dụng thực tiễn

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

Lập trình Python Django Fullstack Online - Đăng ký ngay nhận ưu đãi 40% học phí

Khóa học lập trình Python Django Online chuyên sâu . Thành thạo Python Django - 34 buổi

Đăng ký

  • Ưu đãi 40% khóa học khi đăng ký trong tháng
  • Giảm thêm 100 - 500k khi đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên
  • Hỗ trợ việc làm sau khóa học
Chương trình đào tạo