× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN T3H

Tiền thân là chương trình phối hợp đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực IT của Doanh nghiệp Giữa Hitech Viet Nam và Trung Tâm Tin Học – Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM từ năm 2014 -2020

 

Trong quá trình hợp tác Chương trình phối hợp đào tạo đã đạt được rất nhiều thành tựu trong công tác đào tạo, trang bị kiến thức thực tiễn có tính ứng dụng thực tế, Cập nhật công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao tại các doanh nghiệp, Kết quả đó được minh chứng qua các thành tựu thống kê đạt được như; hơn 120.000 nhân lực CNTT chất lượng đang công tác tại các vị trí quang trọng trong các tập đoàn công nghệ lớn như FPT, Viettel, IBM, CMC…từ đó T3H được thừa hưởng nền tảng đào tạo và nhiều thành tựu giải thưởng danh giá cùng đơn vị hợp tác trong hoạt động đào tạo và đổi mới đào tạo về lĩnh vực CNTT như Cup bạc đào tạo CNTT phi chính quy, đơn vị đào tạo hàng đầu Top IT 2002, Huân chương lao động hạng 3. Giải thưởng thương hiệu Châu Á Thái Bình Dương

 

Kể từ 21/01/2021. T3H chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực CNTT – tập huấn, sát hạch, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT Chất lượng cao. Góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép thành lập Viện Công nghệ thông tin T3H

1. TÊN VIỆN

- Tên tiếng Việt: Viện Công nghệ thông tin T3H

- Tên tiếng Anh: T3H Information Technology Institute

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: T3H-ITI

 2. CHỨC NĂNG

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn để thực hiện công tác nghiên cứu, tập huấn, sát hạch, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, lập trình ứng dụng phần mềm và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

3. NHIỆM VỤ

  • Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các đề tài, dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện, thẩm định, triển khai, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học về các vấn để liên quan đến công nghệ thông tin đặc biệt là ứng dụng, chuyển giao công nghệ phần mềm hiện đại phục vụ cộng đồng và xã hội; truyền thông phổ kiến thức khoa học về công nghệ thông tin, tổ chức hội nghị, hội thảo, in ấn các tài liệu có liên quan
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện.

4. QUYỀN HẠN

Viện Công nghệ thông tin T3H là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập. Viện có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, khi cần thiết có thể mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các địa phương trong cả nước theo quy định của pháp luật

5. TẦM NHÌN

Viện Công nghệ thông tin T3H phấn đấu trở thành đơn vị nghiên cứu chuyển giao công nghệ khoa học và công nghệ về giáo dục - đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam

Là cầu nối quan trọng và uy tín giữa doanh nghiệp với nhân lực ngành Công nghệ thông tin.

6. SỨ MỆNH

Viện Công nghệ thông tin T3H liên tục đổi mới sáng tạo, luôn đón đầu các nền tảng công nghệ mới, nhằm nghiện cứu, cải tiến, chuyển giao ứng dụng vào chương trình giáo dục đào tạo CNTT chất lượng cao tại Việt Nam.

Là trung tâm kết nối các thành tựu công nghệ quốc tế  lĩnh vực Công nghệ thông tin cùng với những chuyên gia, kỹ sư người Việt.