× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

BOOTCAMP - Lập trình dự án thực chiến Tech-Stack ASP.NET - Trở thành chiến binh từ con số 0

Thành thạo lập trình C# .Net 7 theo mô hình Techstack sau 204h với giảng viên từ doanh nghiệp. Được đào tạo đầy đủ kỹ năng để thực chiến dự án. Cam kết hỗ trợ việc làm. Hiểu và nắm vững kiến thức C# cơ bản cũng như các phần nâng cao như Genneric, Extension method... Hiểu và nắm được kiến thức nền tảng về OOP, hiểu rõ về 4 tính chất của của hướng đối tượng. Nắm vững các kiến thức về SQL server 2022. Biết cách phân tích thiết kế 1 dự án phần mềm từ A -Z và tự phân tích, thiết kế ra cơ sỡ dữ liệu của một số dự án thực tế.

Thời lượng: 204h (8 tháng)

Thời gian học: 2 buổi/tuần

Số lượng học viên: 12-15

Đăng ký ngay

Lợi ích khi tham gia khóa Bootcamp Tech-Stack tại T3H

Tech-Stack
Tiên tiến nhất

Được đào tạo theo phương pháp tiên tiến mô hình Tech-Stack với kiến thức mới nhất và đầy đủ kỹ năng thực chiến dự án

Mentor
Dày dạn kinh nghiệm

Có đội ngũ giảng viên & mentor dày dạn kinh nghiệm hỗ trợ học tập 24/7. Học liệu mới nhất và cập nhật liên tục, video record các buổi học được share vĩnh viễn

Blog Group
Kiến thức

Có các trang blog kiến thức, nhóm học tập giúp học viên có thể chia sẻ, học hỏi kiến thức. Được trải nghiệm những dự án lớn, thực tế mà doanh nghiệp đang làm

Interview
Chuẩn DN

Được đào tạo phỏng vấn và chia sẻ các tips phỏng vấn theo chuẩn đầu ra doanh nghiệp. Đảm bảo đầu ra sau khi tốt nghiệp khoá học

Bạn nhận được gì khi tham gia khóa BOOTCAMP - Lập trình dự án thực chiến Tech-Stack ASP.NET - Trở thành chiến binh từ con số 0

Khi tham gia khóa Bootcamp - Lập trình dự án thực chiến Tech-Stack ASP.Net tại Viện công nghệ thông tin T3H bạn sẽ được đào tạo các kiến thức mới nhất và đầy đủ kỹ năng thực chiến một dự án, có thể tham gia dự án thực tế được ngay không cần đào tạo lại khi đi làm.

Xây dựng và triển khai được các dự án thực tế liên quan đến .NetCore chuyên sâu. Xây dựng giao diện thuần thục với ReactJs, Bootstrap
Triển khai và quản trị web server (IIS, Windown server), biết cách sử dụng docker và docker-composer phục vụ cho dự án
Thành thạo việc phân tích thiết kế hệ thống và CSDL, phân tích, thiết kế được các hệ thống thường sử dụng như CMS, CRM, Ecommerce
Nắm vững cách sử dụng docker để deploy project .net và cài đặt các container thông dụng trên docker
Thông thạo các kỹ năng mềm như làm việc nhóm (team work), Agile/Scrum, có các kỹ năng như break task, estimate task
Có khả năng phân tích bài toán và lập trình logic để giải quyết bài toán. Sử dụng thành thạo Git cho dự án, biết cách quản lý source code trên Github, Bitbucket
Viện công nghệ thông tin T3H cam kết hỗ trợ việc làm thành công 100% cho các bạn đã hoàn thành khóa Bootcamp - Lập trình dự án thực chiến Tech-Stack ASP.Net. Được cấp chứng chỉ và có quy trình hỗ trợ việc làm cụ thể

Lộ trình

[ Phần 1: Module 1 - Frontend Basic (HTML5 + CSS3 + Bootstrap5) ]

Thời lượng: 6 buổi

- Tổng quan về lập trình web
- Giới thiệu về khóa học, lộ trình học
- Làm quen một số thẻ trong HTML
- Tìm hiểu HTML5, các thẻ hay sử dụng trong thực tế (tiếp tục)
- Dùng các thẻ HTML thực hành tạo một số component đơn giản
- Các cách viết CSS trong dự án (Inline, Internal, External)
- Các thuộc tính cơ bản hay dùng trong CSS
- Cách đặt tên CSS ( BEM, ...)
- Tìm hiểu về Box Model và Position để căn chỉnh CSS cho các thành phần trong HTML
- Thuộc tính display và flex để bố cục website thêm linh hoạt và đẹp mắt
- Phân biệt được các giá trị inline, block, inline-block
- Responsive trong CSS, tầm quan trọng tại sao phải biệt cách sử dụng Responsive để làm cho một website có thể sử dụng được dưới mọi thiết bị
- Sử dụng boostrap để làm 1 vài component hay gặp: card product, ...
- Áp dụng các kiến thức để xây dựng layout 1 trang web
- Làm tiếp bài thực hành
- Hướng dẫn deploy lên github
- Làm bài kiểm tra cuối module

[ Phần 2: Module 2 - Frontend Intermediate ]

Thời lượng: 9 buổi

- Cách khởi tạo biến trong JS (phân biệt 3 từ khóa var, let và const, biến cục bộ, biến toàn cục)
- Datatypes (các kiểu dữ liệu trong JS, giới thiệu 5 kiểu dữ liệu nguyên thủy: number, string, boolean, null và undefined)
- Toán tử trong JS
- Comment trong JS
- Tìm hiểu về scope trong JS
- Cách sử dụng vòng lặp if, if-else, if-else lồng nhau
- Cách sử dụng và phân biệt các vòng lặp for, while, do-while
- Thực hành toán tử 3 ngôi
- Tìm hiểu Mảng trong JS, những tính chất quan trọng và thực hành Mảng với các ví dụ thực tế
- Cú pháp khai báo
- Các thao tác trên array (CRUD)
- Duyệt mảng
- Object là gì
- Các thao tác với object (CRUD)
- Duyệt object
- Điểm khác nhau giữa kiểu dữ liệu tham chiếu và kiểu dữ liệu nguyên thủy
- Function là gì, cách khai báo và sử dụng function
- Giới thiệu về callback
- Tìm hiểu về DOM và Event trong JS
- Event loop trong JS
- Các cách xử lý bất đồng bộ trong JS (callback, promise, async-await)
- Cách sử dụng try-catch
- Local storage, session storage, cookie
- Một số thuật toán hay dùng và clean code
- Kiến thức bổ trợ (location, history trên bwoser)
- Debug trong JS
- Thực hành làm project quản lý sinh viên
- Áp dụng các kiến thức html, css và js đã học để làm 1 project quản lý sinh viên với các chức năng:
+ C: Thêm mới sinh viên
+ R: In ra toàn bộ thông tin sinh viên đang có
+ U: Update thông tin sinh viên
+ D: Xóa thông tin sinh viên
+ S: Tìm kiếm thông tin sinh viên
(Dựng giao diện có thể sử dụng boostrap để tiết kiệm thời gian)
- Xây dựng chức năng sắp xếp
- Thực hành làm project quản lý sinh viên (tiếp theo)
- Tìm hiểu về API, cách sử dụng API
- Sử dụng mock api để lưu trữ thông tin
- Deploy project, làm bài test

[ Phần 3: Module 3 - ECMA features & TypeScript ]

Thời lượng: 3 buổi

- Tìm hiểu về các chức năng trong ES6
- Tìm hiểu về một số tính năng trong các phiên bản ECMA Script khác (nullish operator, optional chaning)
- Tìm hiểu về các kiểu dữ liệu cơ bản trong typescript
- Kiểu dữ liệu tĩnh (Type Annotations).
- Interfaces và Type Aliases.
- Generics.
- Tìm hiểu về cách sử dụng modules và namespaces để tổ chức mã và giải quyết vấn đề xung đột tên.
- Hiểu về cách sử dụng decorator để thêm metadata vào các lớp và phương thức trong TypeScript.
- Tìm hiểu về các loại kiểu dữ liệu phức tạp như union types, intersection types, conditional types, mapped types, và các kỹ thuật tiên tiến khác.
- Sử dụng TypeScript Compiler (tsc) để biên dịch mã TypeScript thành JavaScript.
- Tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ phát triển như Visual Studio Code, Webpack, hoặc Gulp để làm việc với TypeScript.
- Hiểu cách tạo hoặc sử dụng các file type definitions (.d.ts) để mô tả kiểu dữ liệu của các thư viện bên thứ ba.
- Tìm hiểu về cách sử dụng async/await và Promise trong TypeScript để xử lý bất đồng bộ.
- Tìm hiểu về cách xử lý lỗi và sử dụng kiểu dữ liệu Error trong TypeScript.
- Thực hành và nắm chắc OOP trong TypeScript

[ Phần 4: Module 4 - ReactJS ]

Thời lượng: 13 buổi

- Xây dựng project ReactJS
- Cấu trúc folder project (tạo bằng toolchain CRA)
- Tim hiểu về JSX, so sánh JSX và HTML
- Component là gì?
- Thực hành tạo các Component hay được dùng
- Props cơ bản
- Cách truyền dữ liệu từ component cha xuống component con
- Validate props (sử dụng props type)
- Default props
- List rendering
- Rendering có điều kiện
- Event trong ReactJS
- Cách khai báo, sử dụng state
- So sánh state và props
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng thư viện routing
- Setup routing cho project thực hành
- Hướng dẫn setup routing cho project cuối khóa
- Sử dụng formik và yup để validate form
- Giới thiệu thư viện Ant Design và demo 1 số component có trong Ant Design
- Giới thiệu thư viện Reactstrap và demo 1 số component có trong Reactstrap
- Thực hành làm form đăng nhập, đăng ký
- Tìm hiểu về side effect
- Giới thiệu về life cycle trong react
- Call Api trong react
- Cách sử dụng useEffect (sự khác nhau giữa các dependency khi truyền vào useEffect)
- Tìm hiểu công dụng và cách sử dụng useMemo, useCallback và react memo
- Tìm hiểu công dụng và cách sử dụng useRef
- So sánh biến thường, biến được tạo từ useRef và biến được tạo từ useState
- Sử dụng useContext để lưu trữ và sử dụng dữ liệu
- Giới thiệu các hook khác
- Hướng dẫn tạo 1 custom hook
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Redux
- Thực hành làm CRUD với redux
- Tìm hiểu và hướng dẫn cài đặt, sử dụng react query
- Thực hành làm project blog.
- Các chức năng có trong project blog:
1. Quản lý bài viết.
2. Bình luận và phản hồi.
3. Tìm kiếm và lọc.
4. Thống kê và báo cáo.
5. Bảng tin và thông báo.
...
6. Bổ sung thêm các chức năng tùy thuộc vào tình hình học của lớp
- Thực hành làm project blog.
- Các chức năng có trong project blog:
1. Quản lý bài viết.
2. Bình luận và phản hồi.
3. Tìm kiếm và lọc.
4. Thống kê và báo cáo.
5. Bảng tin và thông báo.
...
6. Bổ sung thêm các chức năng tùy thuộc vào tình hình học của lớp
- Hỗ trợ, giải đáp và hướng dẫn các bạn làm các nội dung liên quan đến frontend trong project cuối khóa
- Test cuối module + ES6 và Type script

[ Phần 5: MODULE 5 - BACKEND .NETCORE ]

Thời lượng: 32 buổi

- Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển (Visual studio)
- Hướng dẫn cài đặt Git, khái niệm branch, các lệnh cơ bản dùng trong khóa học
- Tìm hiểu về ngôn ngữ C#
- Thực hành tạo ứng dụng Console
- Cấu trúc của một Solution và Project, cách tạo nhiều Project trong 1 Solution, cách lựa chọn chạy single Project, chạy Mutiple Projects trong 1 Solution
- Khái niệm về namespace
- Hướng dẫn cách Debug trong C#
- Viết ứng dụng console app đơn giản
- Biến và kiểu dữ liệu
- Naming convention. Chi tiết cách đặt naming theo đúng tiêu chuẩn của các dự án của doanh nghiệp
- Ép kiểu dữ liệu, các kỹ thuật ép kiểu
- Toán tử trong C#
- Hàm trong C#
- Tìm hiểu Cách sử dụng từ khóa ref và out trong hàm
- Tìm hiểu hằng số trong C#, ứng dụng thực tế của hằng số
- Thực hành cấu trúc điều kiện if else trong C#
- Thực hành sử dụng toán tử 3 ngôi trong C#
- Tìm hiểu cấu trúc điều kiện switch case trong C#
- Tìm hiểu Enum và cách sử dụng enum trong C#
- Tìm hiểu về Exception và Exception Handling
- Thực hành các loại vòng lặp trong C#:
+ Vòng lặp for
+ Vòng lặp While
+ Vòng lặp Do While
- Mảng,vòng lặp foreach
- Tìm hiểu về List và cách sử dụng List trong C#
- Tìm hiểu về Dictionary và cách sử dụng Dictionary
- Thực hành sử dụng Extention method
- Thực hành sử dụng LinQ với các kiểu dữ liệu nguyên thủy ( primitive data types)
- Thực hành sử dụng lớp String, StringBuilder, DateTime, Math
- Khái niệm lập trình hướng đối tượng
- Các thành phần trong Class (Thuộc tính, phương thức, mối quan hệ...)
- Thực hành tạo class và thực hành với các thành phần:
+ Data memmber
+ Method
+ Property và tính đóng gói trong OOP
+ Constructor
- Thực hành access modifier trong OOP
- Tính kế thừa trong OOP
- Thực hành sử dụng các từ khóa virtual, abstract, override
- Tính đa hình trong OOP
- Tìm hiều về interface và thực hành Interface với các bài toán thực tế
- Khái niệm về tham chiếu và tham trị
- Thực hành sử dụng Generic trong C#
- Thực hành sử dụng LinQ với các kiểu dữ liệu tự định nghĩa
- Thực hành luyện tập lập trình hướng đối tượng
- Cài đặt môi trường phát triển (SQL server 2019)
- Tổng quan về SQL Server, cơ chế lưu trữ dữ liệu trong SQL Server
- Các kiểu dữ liệu trong SQL Server
- Thực hành tạo table, column, cài đặt khóa chính, khóa ngoại
- Thực hành các phương thức thêm, sửa xóa,đọc dữ liệu trong bảng
- Tìm hiểu các mối quan hệ trong SQL Server ( 1-1, 1-n, n-n)
- Thực hành truy vấn dữ liệu
- Thực hành sử dụng GROUP BY, HAVING
- Thực hành truy vấn lồng
- Thực hành sử dụng các function có trong SQL Server
- Thực hành tạo các hàm theo ý người dùng và sử dụng các hàm đó
- Thực hành tạo và sử dụng Stored Procedured
- Thực hành sử dụng phương pháp Code First để tạo database trong SQL Server từ code C#
- Bài kiểm tra cuối module SQL Server
- Tổng quan về ASP Net Core,chi tiết các thành phần bên trong ứng dụng ASP Net Core
- Phân biệt sự giống và khác nhau giữa Server Side Rendering và API, ưu, nhược điểm
- Các mội trường trong ứng dụng thực tế: Dev, UAT, PRODUCTION
- Khái niệm cơ bản về Instance, catching, loadbalancer, Kestrel webserver, Nginx/Apache webserver
- Phân biệt monolithic và micro service
- Middleware và pipeline, cách cấu hình pipeline trong ứng dụng
- Vòng đời của 1 request trong ứng dụng ASP.NET Core
- Tìm hiểu các thành phần trong ứng dụng ASP.NET Core
- IIS WebServer và Kestrel Web Server
- Thực hành tạo Mô hình Web MVC
- Thực hành sử dụng Dependency Injection
- Thực hành sử dụng các mode làm việc: Singleton, Transient, Scoped qua ví dụ cụ thể
- Thực hành tạo mô hình Web API
- Thực hành tích hợp Swagger vào project Web API
- Thực hành cài đặt và sử dụng Postman để test các API
- Tìm hiểu về clean architecure
- Thực hành dựng structure code chuẩn clean architecture
- Tích hợp Entityframework vào project
- Thực hành phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu cho project web thương mại điện tử
- Thực hành tạo các entity cần thiết cho project, dùng code first để làm việc với sql server
- Giao đồ án cho học viên để học viên làm đồ án song song với quá trình học
- Thực hành tạo Design Pattern Repository Unit Of Work
- Thực hành tạo Design Pattern Repository Unit Of Work dạng Generic
- Tìm hiểu về Authentication và Authorization
- Tìm hiểu về Identity Framework và cách tích hợp vào ứng dụng
- Thực hành viết các API để thêm, sửa, xóa quyền và người dùng
- Tìm hiểu JWT và áp dụng JWT vào authenthication và authorization
- Thực hành tạo customize authorization
- Thực hành viết các API thực hiện tính năng thêm sửa xóa danh mục sản phẩm
- Thực hành viết các API thực hiện tính năng thêm sửa xóa sản phẩm, variant
- Thực hành viết các API thực hiện tính năng phân trang sản phẩm
- Thực hành viết các API thực hiện tính năng hiển thị chi tiết sản phẩm
- Thực hành viết các API thực hiện các nghiệp vụ làm việc với giỏ hàng
- Thực hành viết các API thực hiện nghiệp vụ check out, tính toán tồn kho
- Thực hành viết các API thực hiện nghiệp vụ quản lý đơn hàng
- Log và vai trò của log trong ứng dụng, thực hành sử dụng Log trong ứng dụng
- Tìm hiểu thư viện serilog và tích hợp serilog vào ứng dụng
- Ý nghĩa và vai trò của cache trong ứng dụng
- Các cơ chế caching
- Hướng dẫn sử dụng distributed cache với Redis

[ Phần 6: MODULE 6 - WEB MASTER VÀ DEPLOYMENT ]

Thời lượng: 2 buổi

- Hướng dẫn cài đặt IIS Webserver
- Deploy ứng dụng lên IIS Webserver
- Deploy ứng dụng với docker và docker compose

[ Phần 7: MODULE 7 - AGILE/SCRUM - SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE ]

Thời lượng: 3 buổi

- Tìm hiểu về các quy trình phát triển phần mềm
- Các mô hình phát triển phần mềm
- Giới thiệu về Agile/Scrum
- Tìm hiểu về Jira, Trello
- Áp dụng agile/scrum, jara vào 1 dự án thực tế
- Software Development Life Cycle (SDLC)
- Các vấn đề trong quản lý một dự án thực tế
- Cách estimate một task theo chuẩn
- Phỏng vấn thử ứng viên

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

BOOTCAMP - Lập trình dự án thực chiến Tech-Stack ASP.NET - Trở thành chiến binh từ con số 0 - Đăng ký ngay nhận ưu đãi 35% học phí

8 tháng - 2 buổi/tuần - 12 hv/lớp. Cam kết hỗ trợ việc làm

Đăng ký

Chương trình đào tạo