× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Khóa học kiểm thử phần mềm - Manual Tester

Khóa học kiểm thử phần mềm - Tester dành cho người mới bắt đầu. Không cần có kiến thức IT. Đi làm ngay sau 2,5 tháng.

Thời lượng: 66h (3 tháng)

Thời gian học: 2 buổi/tuần

Số lượng học viên: 15-18

Đăng ký ngay

Vì sao nên học Kiểm thử phần mềm Tester

Top 1
Nghề hot trong ngành

Hiện nay, các dự án chuyên về kiểm thử phần mềm đang rất cần nhân sự với những đãi ngộ cao trong ngành

700$
Thu nhập bình quân

Với 1 Tester mới từ 350-700$, Tester cứng từ 800- 1300$ mức lương này tăng dần theo kinh nghiệm mà Tester có

52.000
Jobs tại Việt Nam

Nghề Tester ngày càng HOT và dễ tiếp cận. Dự đoán có hơn 52.000 Jobs cho vị trí Tester trong năm 2022

0% Code
Không cần biết Code

Bạn hoàn toàn không cần phải biết về bất kì loại ngôn ngữ lập trình nào.

Bạn nhận được gì trong khóa học Kiểm thử phần mềm Tester tại T3H

Tham gia khóa học Kiểm thử phần mềm Manual Tester bạn sẽ đạt được:

Biết được khái niệm và tại sao phải Kiểm thử. Nắm được kiến thức cơ bản về quy trình/mô hình phát triển phần mềm.
Nắm được các kiến thức cơ bản về quy trình/loại/các cấp của Kiểm thử. Biết phân tích bản đặc tả yêu cầu dự án cụ thể.
Hiểu và biết cách thiết kế/viết các trường hợp Kiểm thử. Hình dung Kiểm thử App/Web cũng như những điểm khác nhau giữa 2 loại Kiểm thử.
Thực hành viết testcase hiệu quả trong dự án cơ bản. Am hiểu và sử dụng SQL trong testing cơ bản.
Biết cách sử dụng một số tool quản lý và log bug như: Backlog, Pherusa - Redmine. Hiểu và có cái nhìn cụ thể về công việc Kiểm thử trong thực tế khi đi làm.
Nắm được các kiến thức cơ bản về test API: Method, Code, tool hỗ trợ,... Biết test API với Postman Collection và thực hành viết checklist API cơ bản.
Được hỗ trợ chỉnh sửa CV, hỗ trợ việc làm theo quy trình của T3H. Được cấp chứng chỉ của Viện CNTT T3H khi hoàn thành khóa học Manual Tester.

Lộ trình

[ Phần 1: Testing ]

Thời lượng: 22 buổi

- Kiểm thử là gì?
- Tại sao Kiểm thử là cần thiết?
- Quy trình phát triển phần mềm
- Bảy nguyên tắc Kiểm thử
- Tính độc lập của việc Kiểm thử
Mục tiêu đạt được:
- Học viên hiểu được: Tại sao Kiểm thử là cần thiết và nếu không Kiểm thử thì kết quả sẽ ra sao
- Hiểu được quá trình ra được một phần mềm cần các bước như thế nào, mô hình phát triển ra làm sao và Kiểm thử là nằm ở khâu nào của Quy trình phát triển phần mềm
- Nắm được các nguyên tắc để hiểu chính xác về mục đích của Kiểm thử và việc Kiểm thử trở nên hiệu quả
- Biết được Kiểm thử độc lập là gì, tại sao cần Kiểm thử độc lập và bao gồm các cấp như thế nào
- Chữa BTVN
- Quy trình kiểm thử cơ bản
- Các cấp độ kiểm thử (test level)
- Các loại kiểm thử (test type)
- Kiểm thử bảo trì (maintenance testing)
Mục tiêu đạt được:
- Hiểu được quy trình kiểm thử trong thực tế, nắm vững được thứ tự và các công việc cần làm trong từng bước
- Các cấp độ Kiểm thử là gì? Ai là người phụ trách
- Có những loại Kiểm thử nào, và các loại đó sẽ được thực hiện ra sao
- Tại sao cần Kiểm thử bảo trì, giai đoạn nào được gọi là Kiểm thử bảo trì?
- Chữa BTVN
- Các kỹ thuật Kiểm thử
- Tìm hiểu kỹ thuật kiểm thử tĩnh
+ Các kỹ thuật kiểm thử tĩnh và quy trình kiểm thử
+ Quy trình review
Mục tiêu đạt được:
- Có cái nhìn tổng quan về các kỹ thuật Kiểm thử để từ đó áp dụng vào công việc thực tế khi đi làm
- Nắm được Kiểm thử tĩnh, bao gồm chi tiết các kỹ thuật của 2 loại: Review và Static Analysis
- Quy trình Review trong thực tế: các bước, các task và những người chịu trách nhiệm
- Chữa BTVN
- Tìm hiểu kỹ thuật kiểm thử động
+ Các kỹ thuật kiểm thử động:
~ Kiểm thử hộp đen (Black box/Specification based)
~ Kiểm thử dựa trên kinh nghiệm (Experience based)
Mục tiêu đạt được:
- Hiểu được các kỹ thuật Kiểm thử động
- Biết áp dụng kỹ thuật Kiểm thử hộp đen viết test case
- Biết cách làm bài tập về tính độ bao phủ:
+ Phân vùng tương đương(Equivalence Partitioning )
+ Phân tích giá trị biên(Boundary Value Analysis)
+ Bảng quyết định (Decision table)
+ Chuyển đổi trạng thái (State Transition)
- Biết được ưu nhược điểm của các kỹ thuật Kiểm thử hộp đen
- Nắm được các loại của Kiểm thử dựa trên Kinh nghiệm
- Chữa BTVN
- Tìm hiểu kỹ thuật Kiểm thử động
+ Kỹ thuật Kiểm thử động:
~ Kiểm thử hộp trắng (White box/Structure based)
- Phân biệt Mistake/Error, Defect/Bug/Fault, Failure
Mục tiêu đạt được:
- Áp dụng kỹ thuật Kiểm thử hộp trắng viết test case
- Biết cách tính số test case về tính độ bao phủ:
+ Statement testing & coverages
+ Decision testing & coverages
+ Path testing & coverages
- Hiểu mối quan hệ độ bao phủ của các kỹ thuật hộ trắng
- Phân biệt và hiểu đúng các khái niệm cũng như mối quan hệ của: Mistake/Error, Defect/Bug/Fault, Failure
- Chữa BTVN
- Tìm hiểu về Test design
- Tìm hiểu về Test case
- Tìm hiểu Test plan, Test report
- Hướng dẫn test UI (User interface)
- Tìm hiểu Test Mobile/App
Mục tiêu đạt được:
- Hiểu được thế nào là thiết kế Kiểm thử? Tại sao cần thiết kế và kỹ thuật để thiết kế
- Nắm được các trường hợp Kiểm thử, các yếu tố bắt buộc phải có của nó cũng như cách trình bày
- Có cái nhìn tổng quan về kế hoạch test và báo cáo kết quả kiểm thử, sử dụng khi nào, cần những yếu tố gì...
- Phân biệt Kiểm thử App và Web, có những điểm gì khác nhau
- Chữa BTVN
- Phân tích yêu cầu và thực hành thiết kế testcases cho form "Đổi mật khẩu"
Mục tiêu đạt được:
- Biết được cách phân tích yêu và thực hành thiết kế các trường hợp Kiểm thử trên X-mind và Excel cho form Đổi mật khẩu
- Chữa BTVN
- Phân tích yêu cầu và thiết kế test case cho "Chức năng đăng ký tài khoản" ( > 5 trường)
Mục tiêu đạt được:
- Biết được cách phân tích yêu và thực hành thiết kế các trường hợp Kiểm thử trên X-mind và Excel cho chức năng Đăng ký
- Chữa BTVN
- Phương pháp phân tích yêu cầu và thiết kế test design/ test case cho 1 dự án
Mục tiêu đạt được:
- Được áp thực hành với 1 dự án lớn bao gồm:
+ Tư duy cách đọc và phân tích yêu cầu
+ Cách triển khai thiết kế Kiểm thử và thiết kế các trường hợp Kiểm thử
- Chữa BTVN
- Tìm hiểu về SQL server và truy vấn dữ liệu với SQL Server
- Tìm hiểu các câu lệnh cơ bản trong SQL
Mục tiêu đạt được:
- Hiểu về Database và Database Management System
- Làm quen với giao diện của SQL Server và hiểu các kiểu dữ liệu
- Hiểu và thực hành:
+ Nhóm lệnh thao tác cơ bản
+ Mệnh đề trong SQL
+ Hàm trong SQL
+ Ràng buộc trong SQL
- Chữa BTVN
- Thực hành các câu lệnh truy vấn trong SQL với bài tập lớn
- Tổng quan lại kiến thức cho chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ
Mục tiêu đạt được:
- Thực hành viết các câu truy vấn từ cơ sở dữ liệu "Điểm đồ án thực tập của sinh viên"
- Nắm được các kiến thức tổng quan cho bài kiểm tra giữa kỳ
- Phần I: Lý thuyết trắc nghiệm 30 câu
- Phần II: Tự luận(thực hành viết test case)
Mục tiêu đạt được:
- Nắm được tất cả các kiến thức lý thuyết đã học từ buổi 1 đến buổi 5
- Biết cách viết test case trên Excel với chức năng đơn giản
- Chữa bài tập kiểm tra giữa kỳ
- Phương pháp phân tích yêu cầu và thiết kế test design/ test case cho 1 dự án
Mục tiêu đạt được:
- Nắm được kết quả của nội dung kiểm tra giữa kỳ
- Tiếp nối thông tin của buổi 9
- Thực hành Test App và thiết kế test case cho App tìm nhà
- Thực hành Test Web và thiết kế tets case cho Web bán hàng
Mục tiêu đạt được:
- Học viên được biết đến App thực tế, thực hành test và thiết kế test case
- Học viên được biết đến Web thực tế, thực hành test và thiết kế test case
- Tìm hiểu template và cách log bug trên Backlog/Pherusa-redmine
- Hướng dẫn làm Test report (Excel)
- Hướng dẫn cách Estimate cho một dự án
Mục tiêu đạt được:
- Hiểu và biết cách sử dụng các tool
- Biết cách làm một form report đơn giản
1. Giới thiệu về API và API testing là gì?
2. Vì sao phải test API?
- Protocal(giao thức dùng trong Restful API là gì?
- Các đặc điểm HTTP
3. API request
- Method
- Headers
- Body (data)
4. API Response
5. Tài liệu API là gì?
- Swagger API
- Word API
Mục tiêu đạt được:
- Hiểu được API là gì, tại sao cần có và cần test API
- Nắm được các kiến thức cơ bản API: Methord, Code
- Biết và đọc được các tài liệu API
1.Giới thiệu về Postman
- Tổng quan về Postman
- Hướng dẫn cách cài đặt
- Chạy API trên Postman
2. Hướng dẫn test API với Postman collection
- Bài tập thực hành API collection
3. Giới thiệu một số tính năng mở rộng khác của công cụ Postman
Mục tiêu đạt được:
- Biết được tool nào hỗ trợ và sử dụng cho test API
- Hiểu được API collection
- Học thêm các tính năng của Postman
1.Các bước thực hiện viết test Checklist API
2.Cấu trúc tài liệu test Checklist API
3.Ví dụ viết test Checklist API
4.Thực hành Checklist API sử dụng tool Postman
5.Các câu hỏi hay gặp khi API testing
Mục tiêu đạt được:
- Biết cách viết Checklist API
- Thực hành viết checklist cho 1 yêu cầu đơn giản
- Nắm được một số câu hỏi hay gặp khi test API
1. Thực hành viết Checklist API cho bài toàn đơn giản
2. Thực hành chạy Checklist API
Mục tiêu đạt được:
- Tổng hợp kiến thức đã học, áp dụng vào thực hành
- Thực hành làm và chữa đề thi thật đầu vào tuyển kiểm thử phần mềm của doanh nghiệp
Mục tiêu đạt được:
- Nắm được yêu cầu của nhà tuyển dụng để từ đó tự trang bị kiến thức và kỹ năng
- Phần I: Lý thuyết trắc nghiệm 20 câu
- Phần II: Tự luận(làm bài tập SQL)
Mục tiêu đạt được:
- Nắm được tất cả các kiến thức lý thuyết cần thiết nhất cho phỏng vấn
- Biết cách viết các câu truy vấn đơn giản
- Chữa bài kiểm tra cuối kỳ
- Support chữa CV cho các bạn học viên
- Chia sẻ các câu hỏi phỏng vấn
Mục tiêu đạt được:
- Hướng dẫn chưa CV cho từng bạn học viên > Từ đó học viên biết cách sắp xếp và điền các thông tin cần thiết trong CV
- Nắm được các câu hỏi cũng như biết cách trả lời khi đi PV

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

Kiểm thử phần mềm Manual Tester - Đăng ký ngay nhận ưu đãi 40% học phí

Khóa học kiểm thử phần mềm - Tester dành cho người mới bắt đầu. Không cần có kiến thức IT. Đi làm ngay sau 3 tháng. Lộ trình 60 giờ. Hỗ trợ việc làm sau khóa học.

Đăng ký

  • Ưu đãi 40% học phí khóa học khi đăng ký trong tháng này
  • Hỗ trợ việc làm sau khóa học
  • Học lại miễn phí nếu chưa đạt đầu ra
Chương trình đào tạo