× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Khóa học lập trình Frontend ReactJS

Khóa học lập trình frontend reactjs với giảng viên đến từ doanh nghiệp. Đi làm ngay sau tháng. 80% thực hành - 20% lý thuyết.

Thời lượng: 84h (3,5 tháng)

Thời gian học: 2 buổi/ tuần

Số lượng học viên: 18

Đăng ký ngay

Vì sao nên học lập trình Frontend ReactJS

Top 2
Thư viện được yêu thích nhất

70% trong 65.0000 lập trình viên lựa chọn ReactJS là một trong những thư viện yêu thích nhất

100.000
Website sử dụng React Js

ReactJS đang phổ biến hơn vì sự đơn giản và linh hoạt, đây sẽ là tương lai ngành web development

2000
Developer

Số lượng lập trình viên đang sử dụng ReactJs để lập trình theo ước tính trên các nền tảng internet

100%
Mã nguồn mở

Thư viện JavaScript mã nguồn mở được Facebook phát triển để tạo ra những ứng dụng web hấp dẫn, nhanh,..

Bạn nhận được gì sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình front-end ReactJS tại T3H, bạn sẽ nắm vững các kiến thức như sau.

Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ công nghệ REACTJS của Facebook trong 84 giờ cùng giảng viên có chuyên môn cao tới từ doanh nghiệp.
Khóa học lập trình ReactJS cung cấp các kiến thức trọng tâm về ReactJS cũng như cách áp dụng ReactJS trong việc xây dựng các project thường gặp trong thực tế
Tạo ra sản phẩm ứng dụng thực tế ngay trong khóa học và có kiến thức tiệm cận với nhu cầu rất cao từ phía doanh nghiệp
Bạn hoàn toàn tự tin để apply ngay tới các công ty phần mềm đang có nhu cầu tuyển dụng Developer phát triển ReactJS với mức lương cao
T3H cam kết đầu ra, hỗ trợ việc làm cho tất cả các học viên khi tốt nghiệp tại T3H. Nhận chứng nhận do Hệ thống đào tạo CNTT T3H cấp

Lộ trình

[ Phần 1: Front end cơ bản, HTML, HTML5 CSS, CSS3, Bootstrapt ]

Thời lượng: 5 buổi

Viết đươc chương trình đầu tiên với html, vận dụng được tool git
Thực hành và làm một số component đơn giản như navbar hoặc card tin tức đơn giản
Xây dựng một form login, menu , navbar
bằng các câu lệnh của bootstrapt
Nắm được kĩ thuật responsive cho webpage bằng bootstrapt, css3 và media screen
Thực hành tạo một website tĩnh có responsive và đưa website lên host

[ Phần 2: Javascript ]

Thời lượng: 10 buổi

- Tổ chức thư mục, cài đặt môi trường cho javascript
- Nắm được kiểu dữ liệu, cách khai báo biến và các câu lệnh cơ bản: comment, if, for
- Nắm được kiến thức về hàm chức năng: biến toàn cục, cục bộ, vùng dữ liệu, tham số (tham chiếu, tham trị)
- Hiểu được toán tử: Rest Operator
- Biết được cách debug bằng browser
- Hiểu được cách khai báo, chức năng, công dụng của Object.
- Nắm được kiến thức về con trỏ This
- Nắm được cú pháp của biểu thức Object Destructering, cách dùng Object.keys()
- Hiểu được toán tử: Spread Operator
- Nắm được phương pháp xử lý với số
- Làm chủ các tính năng bổ trợ của Strings, Arrays
- Nắm được cú pháp của biểu thức Destructuring Assignment
- Nắm được cách khai báo properties, methods, tính kế thừa của Class
- Nắm được ý nghĩa của Static: properties and methods
- Học cách sử dụng Mixins trong class
- Nắm được cách xử lý lỗi bằng Try Catch
- Nắm được cách và phương pháp xử lý với DOM
- Dùng kiến thức đã học về js tạo một máy tính chạy bằng js thực hiện phép tính cộng trừ nhân chia
- Tạo một slideShow bằng HTML/CSS kết hợp JS
- Học và hiểu về call back, evenloop
- Làm chủ được promises trong xử lý tác vụ bất đồng bộ
- Cú pháp async/await dùng trong promise
- Thực hành miniProject gọi api (Ajax) về trang web html của minh

[ Phần 3: ReactJS ]

Thời lượng: 13 buổi

- Biết cách xây dựng môi trường và thiết lập một project ReactJS
- Hiểu được bản chất react: React cdn link
- Xây dựng project từ đầu bằng toolchain CRA và nắm được cấu tạo của project: nodemodules, package.json,..
- Hiểu và vận dụng state, props
- Cách truyền dữ liệu giữa Components
- Làm chủ vòng đời củ class component: constructor, mouted, updating, unmounting.
- Ừng dụng vào một component có chức năng Newsfeed
- Cách lấy dữ liệu từ người dùng trong form
- Hiểu được tư tưởng làm việc với form: Controlled and uncontrolled form
- Bắt các lỗi sai từ người dùng: Validating and sanitizing
- Thực hành tạo 1 form thêm sửa xóa các component bằng kết hợp thư viện UI và quản lý state/prop
- Xây dựng được một Server api giả lập
- Kết hợp gọi api bằng thư viện hỗ trợ
- Biết cách dùng cách component từ thư viện ngoài
- Biết cách xây dựng ứng dụng nhiều trang Page bằng routing
- Ứng dụng HOC trong bằng xây dựng component: PrivateRoute
- Nắm được các khái niệm cấu tạo nên Redux: Actions, Store, Reducers And Middleware
- Xây dựng kiến trúc project thực tế với Redux kết hợp Middleware
- Biết cách kiểm tra giữ liệu bằng Redux devtools
- Nắm được cách hook cơ bản: useState, useEffect
- Quy định cần biết khi dùng Hooks
- Tự xây dựng một Hook các nhân
- React.createContext
- Context.Provider
- Class.contextType
- Context.Consumer
- Nắm được cách dùng và ứng dụng của Context Api
- Thực hành và hoàn thiện project với kiến thức đã học
- Thực hành và hoàn thiện project với kiến thức đã học

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

Lập trình Frontend ReactJS

Đăng ký

  • Ưu đãi 35% khóa học khi đăng ký trong tháng 10
  • Giảm 100 - 500k khi đăng ký theo nhóm 2 - 6 người
  • Cam kết việc làm ngay sau khóa học
  • Học lại miễn phí nếu chưa đạt đầu ra
Chương trình đào tạo