× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

BOOTCAMP - Lập trình dự án thực chiến Tech-Stack NodeJS & MERN - Trở thành chiến binh từ con số 0

Thành thạo lập trình NodeJS & MERN theo mô hình Tech-Stack sau 177h với giảng viên từ doanh nghiệp. Nắm vững kiến thức HTML, CSS, Bootstrap. Nắm vững Javascript cơ bản, các phần nâng cao trong các phiên bản ECMAScript 2015 -> ECMA Script2022. Thực hành các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong ReactJS, biết sử dụng Redux. Nắm vững kiến thức về Typescript, các kiểu dữ liệu, hiểu về nền tảng về OOP, hiểu rõ về 4 tính chất của của hướng đối tượng. Triển khai các bài toán về cơ sở dữ liệu nosql (sử dụng MongoDB)

Thời lượng: 177h (7 tháng)

Thời gian học: 2 buổi/tuần

Số lượng học viên: 12-15

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA BOOTCAMP TECH-STACK TẠI T3H

Tech-Stack
Tiên tiến nhất

Được đào tạo theo phương pháp tiên tiến mô hình Tech-Stack với kiến thức mới nhất và đầy đủ kỹ năng thực chiến dự án

Mentor
Dày dạn kinh nghiệm

Có đội ngũ giảng viên & mentor dày dạn kinh nghiệm hỗ trợ học tập 24/7. Học liệu mới nhất và cập nhật liên tục, video record các buổi học được share vĩnh viễn

Blog Group
Kiến thức

Có các trang blog kiến thức, nhóm học tập giúp học viên có thể chia sẻ, học hỏi kiến thức. Được trải nghiệm những dự án lớn, thực tế mà doanh nghiệp đang làm

Interview
Chuẩn DN

Được đào tạo phỏng vấn và chia sẻ các tips phỏng vấn theo chuẩn đầu ra doanh nghiệp. Đảm bảo đầu ra sau khi tốt nghiệp khoá học

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA KHÓA BOOTCAMP - LẬP TRÌNH DỰ ÁN THỰC CHIẾN TECH-STACK NODEJS & MERN - TRỞ THÀNH CHIẾN BINH TỪ CON SỐ 0

Khi tham gia khóa Bootcamp - Lập trình dự án thực chiến Tech-Stack NodeJS & MERN tại Viện công nghệ thông tin T3H bạn sẽ được đào tạo các kiến thức mới nhất và đầy đủ kỹ năng thực chiến một dự án, có thể tham gia dự án thực tế được ngay không cần đào tạo lại khi đi làm.

Xây dựng và triển khai được các dự án MERN Stack. Xây dựng được các chức năng trong phần Backend từ cơ bản đến nâng cao với ExpressJS
Xây dựng giao diện thuần thục với ReactJs, Bootstrap hoặc các thư viện UI khác. Biết cách sử dụng git, postman để áp dụng vào các dự án thực tế
Thành thạo việc phân tích thiết kế hệ thống và CSDL. Có ít nhất 2 dự án MERN stack hoàn chỉnh dể ghi vào CV
Thông thạo các kỹ năng mềm như làm việc nhóm (team work), Agile/Scrum, có các kỹ năng như break task, estimate task..
Có khả năng phân tích bài toán và lập trình logic để giải quyết bài toán. Sử dụng thành thạo Git cho dự án, biết cách quản lý source code trên Github, Bitbucket
Có đầy đủ các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao với ngôn ngữ lập trình Javascript để apply vào tất cả công ty có nhu cầu tuyển dụng Full-Stack Dev, Backend JS Dev hoặc Frontend Dev ở vị trí từ Intern đến Junior. Có khả năng làm tất cả các công việc thị trường yêu cầu của một lập trình viên Full-Stack
Viện công nghệ thông tin T3H cam kết hỗ trợ việc làm thành công 100% cho các bạn đã hoàn thành khóa Bootcamp - Lập trình dự án thực chiến Tech-Stack NodeJS & MERN. Được cấp chứng chỉ và có quy trình hỗ trợ việc làm cụ thể

Lộ trình

[ Phần 1: Module 1 - Frontend Basic ]

Thời lượng: 6 buổi

- Tổng quan, giới thiệu về lập trình web
- Giới thiệu về khóa học, lộ trình
- Giới thiệu git, github và 1 số lệnh cơ bản để thao tác với git
- Giới thiệu và làm quen một số thẻ trong HTML
- Giới thiệu về HTML, các thẻ hay sử dụng trong thực tế
- Dùng các thẻ HTML thực hành tạo một số component đơn giản
- Các cách viết CSS trong dự án (Inline, Internal, External)
- Giới thiệu các thuộc tính cơ bản hay dùng trong CSS
- Cách đặt tên CSS ( BEM, ...)
- Tìm hiểu về Box Model và Position để căn chỉnh CSS cho các thành phần trong HTML
- Giới thiệu về thuộc tính display và flex để bố cục website thêm linh hoạt và đẹp mắt
- Phân biệt được các giá trị inline, block, inline-block
- Giới thiệu về Responsive trong CSS, tầm quan trọng tại sao phải biệt cách sử dụng Responsive
để làm cho một website có thể sử dụng được dưới mọi thiết bị
- Sử dụng boostrap để làm 1 vài component hay gặp: card product, ...
- Áp dụng các kiến thức để xây dựng layout 1 trang web
- Làm tiếp bài thực hành
- Hướng dẫn deploy lên github
- Làm bài kiểm tra cuối module

[ Phần 2: Module 2 - Frontend Intermediate ]

Thời lượng: 9 buổi

- Cách khởi tạo biến trong js (phân biệt 3 từ khóa var, let và const, biến cục bộ, biến toàn cục)
- Datatypes (các kiểu dữ liệu trong JS, giới thiệu 5 kiểu dữ liệu nguyên thủy: number, string, boolean, null và undefined)
- Toán tử trong JS
- Comment trong JS
- Giới thiệu về scope trong JS
- Cách sử dụng vòng lặp if, if-else, if-else lồng nhau
- Cách sử dụng và phân biệt các vòng lặp for, while, do-while
- Giới thiệu về toán tử 3 ngôi.
- Tìm hiểu Mảng trong JS, những tính chất quan trọng và thực hành Mảng với các ví dụ thực tế
- Cú pháp khai báo
- Các thao tác trên array (CRUD)
- Duyệt mảng
- Object là gì
- Các thao tác với object (CRUD)
- Duyệt object
- Điểm khác nhau giữa kiểu dữ liệu tham chiếu và kiểu dữ liệu nguyên thủy
- Function là gì, cách khai báo và sử dụng function
- Giới thiệu về callback
- Tìm hiểu về DOM và Event trong JS
- Event loop trong JS
- Các cách xử lý bất đồng bộ trong JS (callback, promise, async-await)
- Cách sử dụng try-catch
- Local storage, session storage, cookie
- Một số thuật toán hay dùng và clean code
- Kiến thức bổ trợ (location, history trên bwoser)
- Debug trong JS
- Thực hành làm project quản lý sinh viên
- Áp dụng các kiến thức html, css và js đã học để làm 1 project quản lý sinh viên với các chức năng:
+ C: Thêm mới sinh viên
+ R: In ra toàn bộ thông tin sinh viên đang có
+ U: Update thông tin sinh viên
+ D: Xóa thông tin sinh viên
+ S: Tìm kiếm thông tin sinh viên
(Dựng giao diện có thể sử dụng boostrap để tiết kiệm thời gian)
- Xây dựng chức năng sắp xếp
- Thực hành làm project quản lý sinh viên (tiếp theo)
- Tìm hiểu về API, cách sử dụng API
- Sử dụng mock api để lưu trữ thông tin
- Deploy project, làm bài test

[ Phần 3: Module 3 - ECMA features & TypeScript ]

Thời lượng: 3 buổi

- Tìm hiểu và thực hành các chức năng trong ES6
- Một số tính năng trong các phiên bản ECMAScript khác (nullish operator, optional chaning)
- Tìm hiểu về các kiểu dữ liệu cơ bản trong typescript
- Kiểu dữ liệu tĩnh (Type Annotations).
- Interfaces và Type Aliases.
- Generics.
- Tìm hiểu về cách sử dụng modules và namespaces để tổ chức mã và giải quyết vấn đề xung đột tên.
- Hiểu về cách sử dụng decorator để thêm metadata vào các lớp và phương thức trong TypeScript.
- Tìm hiểu về các loại kiểu dữ liệu phức tạp như union types, intersection types, conditional types, mapped types, và các kỹ thuật tiên tiến khác.
- Sử dụng TypeScript Compiler (tsc) để biên dịch mã TypeScript thành JavaScript.
- Tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ phát triển như Visual Studio Code, Webpack, hoặc Gulp để làm việc với TypeScript.
- Hiểu cách tạo hoặc sử dụng các file type definitions (.d.ts) để mô tả kiểu dữ liệu của các thư viện bên thứ ba.
- Tìm hiểu về cách sử dụng async/await và Promise trong TypeScript để xử lý bất đồng bộ.
- Tìm hiểu về cách xử lý lỗi và sử dụng kiểu dữ liệu Error trong TypeScript.
- Thực hành và nắm chắc OOP trong TypeScript

[ Phần 4: Module 4 - ReactJS ]

Thời lượng: 13 buổi

- Xây dựng project ReactJS
- Cấu trúc folder project (tạo bằng toolchain CRA)
- Tim hiểu về JSX, so sánh JSX và HTML
- Component là gì?
- Thực hành tạo các Component hay được dùng
- Props cơ bản
- Cách truyền dữ liệu từ component cha xuống component con
- Validate props (sử dụng props type)
- Default props
- List rendering
- Rendering có điều kiện
- Event trong ReactJS
- Cách khai báo, sử dụng state
- So sánh state và props
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng thư viện routing
- Setup routing cho project thực hành
- Hướng dẫn setup routing cho project cuối khóa
- Sử dụng formik và yup để validate form
- Giới thiệu thư viện Ant Design và demo 1 số component có trong Ant Design
- Giới thiệu thư viện Reactstrap và demo 1 số component có trong Reactstrap
- Thực hành làm form đăng nhập, đăng ký
- Tìm hiểu về side effect
- Giới thiệu về life cycle trong react
- Call Api trong react
- Cách sử dụng useEffect (sự khác nhau giữa các dependency khi truyền vào useEffect)
- Tìm hiểu công dụng và cách sử dụng useMemo, useCallback và react memo
- Tìm hiểu công dụng và cách sử dụng useRef
- So sánh biến thường, biến được tạo từ useRef và biến được tạo từ useState
- Sử dụng useContext để lưu trữ và sử dụng dữ liệu
- Giới thiệu các hook khác
- Hướng dẫn tạo 1 custom hook
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Redux
- Thực hành làm CRUD với redux
- Tìm hiểu và hướng dẫn cài đặt, sử dụng react query
- Thực hành làm project blog.
- Các chức năng có trong project blog:
1. Quản lý bài viết.
2. Bình luận và phản hồi.
3. Tìm kiếm và lọc.
4. Thống kê và báo cáo.
5. Bảng tin và thông báo.
...
6. Bổ sung thêm các chức năng tùy thuộc vào tình hình học của lớp
- Thực hành làm project blog.
- Các chức năng có trong project blog:
1. Quản lý bài viết.
2. Bình luận và phản hồi.
3. Tìm kiếm và lọc.
4. Thống kê và báo cáo.
5. Bảng tin và thông báo.
...
6. Bổ sung thêm các chức năng tùy thuộc vào tình hình học của lớp
- Hỗ trợ, giải đáp và hướng dẫn các bạn làm các nội dung liên quan đến frontend trong project cuối khóa
- Test cuối module + ES6 và Type script

[ Phần 5: Module 5 - CSDL & Phân tích thiết kế hệ thống ]

Thời lượng: 5 buổi

- Hiểu về NoSQL và MongoDB.
- Hướng dẫn Tạo Database , tạo bảng.
- Tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu trong mongodb.
- Thực hành và thao tác với các câu lệnh hay được sử dụng trong mongodb: insert, find, update, delete.
- Nắm chắc về indexing và tối ưu perfomance.
- Bảo mật trong MongoDB
- Các bước phân tích thiết kế CSDL chuẩn
- Làm bài Test thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu
- Thiết kế database cho dự án MERN stack
- Hỗ trợ, support học viên tạo database cho project cuối khóa
- Phân chia chức năng giúp học viên
- Giải đáp các câu hỏi

[ Phần 6: Module 6 - NodeJS Introduction & Express ]

Thời lượng: 13 buổi

- Giới thiệu mô hình client-server
- NodeJS là gì?
- Tạo ứng dụng NodeJS
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng postman
- Giới thiệu express
- Xây dựng ứng dụng web cơ bản với express
- Nắm vững các thành phần cơ bản trong một ứng dụng backend:
+ Route
+ Controller
+ Service
+ View
- Vòng đời của request, response
- Thực hành phân tích và xử lý các request, response
- Tìm hiểu và thực hành về các method cơ bản: GET, POST, PUT, DELETE, PATCH
- Sử dụng mongoose để connect MongoDB với Express
- Sử dụng prisma để connect MongoDB với Express
- Thực hành connect database với backend
- Giới thiệu về middleware
- Nắm chắc về cách hoạt động của middleware
- Thực hành tạo một số chức năng sử dụng middleware
- Authentication & Authorization là gì?
- Tìm hiểu và hướng dẫn sử dụng JWT
- Thực hành làm chức năng đăng register, login, logout sử dụng JWT
- Hiểu rõ về cách hoạt động của OAuth
- Thực hành làm chức năng login bằng google
- Xử lý upload, read file
- Thực hành làm chức năng upload ảnh
- Giới thiệu các bài toán liên quan đến vấn đề real time
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Socket IO
- Giới thiệu các thư viện hay được sử dụng kèm với Express
- Hướng dẫn deploy 1 project
- Logging
- Thực hành deploy backend nodejs lên server
- Test cuối module + thực hành
- Test cuối module + thực hành (tiếp theo)

[ Phần 7: Module 7 - Build MERN stack application ]

Thời lượng: 5 buổi

- Hướng dẫn xây dựng 1 ứng dụng MERN
- Mục Tiêu: Xây dựng một nền tảng thi trực tuyến toàn diện và linh hoạt, phục vụ cho việc tổ chức các kỳ thi trực tuyến cho các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp hoặc tổ chức đào tạo
- Chức năng chính:
1. Quản lý người dùng:
+ Đăng ký và đăng nhập cho học sinh, giáo viên, và quản trị viên
+ Quản lý thông tin cá nhân, lịch sử thi, và điểm số
- Chức năng chính (tiếp theo):
2. Quản lý kỳ thi:
+ Tạo và quản lý thông tin của các kỳ thi
+ Thiết lập các tham số như thời gian, ngày thi, số lượng câu hỏi, và mức độ khó
3. Giao diện thi trực tuyến:
+ Giao diện thi đa dạng với hỗ trợ cho nhiều loại câu hỏi như trắc nghiệm, điền từ, kéo và thả, và câu hỏi tự luận
+ Hỗ trợ hình ảnh, âm thanh và video để làm cho trải nghiệm thi đa dạng hóa
- Chức năng chính (tiếp theo):
4. Hệ thống chấm điểm tự động:
+ Tích hợp công nghệ chấm điểm tự động cho các loại câu hỏi trắc nghiệm và điền từ
+ Cung cấp kết quả tức thì cho thí sinh và giáo viên
5. Giám sát trực tuyến và bảo mật:
+ Hệ thống giám sát trực tuyến để đảm bảo tính trung thực của kỳ thi
+ Mô hình bảo mật chặt chẽ để bảo vệ dữ liệu thí sinh và ngăn chặn gian lận
- Chức năng chính (tiếp theo):
6. Tương tác thí sinh - giáo viên:
+ Hệ thống thông báo tự động về kết quả và thông tin kỳ thi
+ Hỗ trợ thí sinh gửi phản hồi hoặc kiện nghị về kết quả
7. Thống kê và báo cáo:
+ Tạo báo cáo chi tiết về kết quả thi và hiệu suất của thí sinh
+ Hỗ trợ quản trị viên trong việc đánh giá và cải thiện quy trình tổ chức thi
- Chức năng chính (tiếp theo):
8. Hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp:
+ Hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp trực tuyến cho thí sinh và giáo viên
9. Tích hợp thanh toán

[ Phần 8: Module 8 - Agile/Scrum (Software Development Life Cycle) ]

Thời lượng: 3 buổi

- Tìm hiểu về các quy trình phát triển phần mềm
- Các mô hình phát triển phần mềm
- Giới thiệu về Agile/Scrum
- Tìm hiểu về Jira, Trello
- Áp dụng agile/scrum, jara vào 1 dự án thực tế
- Software Development Life Cycle (SDLC)
- Các vấn đề trong quản lý một dự án thực tế
- Cách estimate một task theo chuẩn
- Phỏng vấn thử ứng viên

Sản phẩm học viên

Feedback học viên

BOOTCAMP - Lập trình dự án thực chiến Tech-Stack NodeJS & MERN - Trở thành chiến binh từ con số 0 - Đăng ký ngay nhận ưu đãi 35% học phí

7 tháng - 2 buổi/tuần - 12 hv/lớp. Cam kết hỗ trợ việc làm

Đăng ký

Chương trình đào tạo