× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Lịch khai giảng tháng 02

STT Mã Lớp Tên lớp Ngày khai giảng Lịch học Thời gian Đăng ký
1 Android-kotlin Java Android 20/02/2024 2b Đăng ký
2 javaweb-fullstack Java Web Fullstack 21/02/2024 2b 3h Đăng ký
3 ASP.Net Python Cơ bản Online 21/02/2024 2b 3 Đăng ký
4 Backend-java Java Web Fullstack 22/02/2024 2b 3h Đăng ký
5 Backend-java-springbooth Java Web Fullstack 26/02/2024 2b 3h Đăng ký
6 Backend_c_#_net Backend C# .Net 7 23/02/2024 2b 3h Đăng ký
7 Tester Kiểm thử phần mềm 25/02/2024 2b 3h Đăng ký
8 python Python Cơ bản Online 28/02/2024 2b 3h Đăng ký

Chương trình ưu đãi tháng 02

Chương trình đào tạo