× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Lịch khai giảng tháng 05

STT Mã Lớp Tên lớp Ngày khai giảng Lịch học Thời gian Đăng ký
1 Backend-Java Java Web Fullstack 03/05/2023 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
2 BackendPHP Web PHP Fullstack 03/05/2023 2b 3h Đăng ký
3 Frontendreactjs Frontend ReactJS 07/05/2023 2b 3h Đăng ký
4 Frontend ReactJS_Off Frontend ReactJS 07/05/2023 2b 3h Đăng ký
5 TesterManual Kiểm thử phần mềm 07/05/2023 2v 3h Đăng ký
6 Javafullstack Java Web Fullstack 11/05/2023 2b 3h Đăng ký
7 PHPfullstack Web PHP Fullstack 17/05/2023 2b 3h Đăng ký
8 PythonDjango Python Django 20/05/2023 2b 3h Đăng ký
9 BackendJava Java Web Fullstack 22/05/2023 2b 3h Đăng ký
10 Android Java Android 22/05/2023 2b 3h Đăng ký
11 TesterManual Kiểm thử phần mềm 23/05/2023 2b 3h Đăng ký
12 Backend C#.Net ASP .Net MVC 25/05/2023 2b 3h Đăng ký
13 Frontendreactjs Frontend ReactJS 25/05/2023 2b 3h Đăng ký
14 Frontend Reactjs_Online Frontend ReactJS 29/05/2023 2b 3h Đăng ký

Chương trình ưu đãi tháng 05

Chương trình đào tạo