× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Lịch khai giảng tháng 09

STT Mã Lớp Tên lớp Ngày khai giảng Lịch học Thời gian Đăng ký
1 Javaweb Web PHP Fullstack 08/09/2023 2b 3h Đăng ký
2 Php_fullstack Web PHP Fullstack 08/09/2023 2b 3h Đăng ký
3 Tester Kiểm thử phần mềm 10/09/2023 2b 3h Đăng ký
4 Backend_springbooth Java Web Fullstack 11/09/2023 2b 3h Đăng ký
5 Backendphp Web PHP Fullstack 15/09/2023 2b 3h Đăng ký
6 Frontend_reactjs Frontend ReactJS 17/09/2023 2b 3h Đăng ký
7 Python Python Django 18/09/2023 2b 3h Đăng ký
8 Backend ASP .Net MVC 18/09/2023 2b 3h Đăng ký
9 Android_kotlin Java Android 22/09/2023 2b 3h Đăng ký
10 Web_fullstack Java Web Fullstack 28/09/2023 2b 3h Đăng ký
11 Php_fullstack Web PHP Fullstack 28/09/2023 2b 3h Đăng ký

Chương trình ưu đãi tháng 09

Chương trình đào tạo