× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Lịch khai giảng tháng 05

STT Mã Lớp Tên lớp Ngày khai giảng Lịch học Thời gian Đăng ký
1 BackendJava Bootcamp Tech-Stack Java Spring Boot 3.0 02/05/2024 2b 3h Đăng ký
2 Testermanual Kiểm thử phần mềm 03/05/2024 2b 3h Đăng ký
3 Java Bootcamp Tech-Stack Java Spring Boot 3.0 05/05/2024 2b 3h Đăng ký
4 Frontendreactjs Bootcamp Tech-Stack NodeJS & MERN 07/05/2024 2b 3h Đăng ký
5 Nodejs Bootcamp Tech-Stack NodeJS & MERN 07/05/2024 2b 3h Đăng ký
6 Devsop Bootcamp Tech-Stack Java Spring Boot 3.0 15/05/2024 2b 3h Đăng ký
7 Java Bootcamp Tech-Stack Java Spring Boot 3.0 24/05/2024 2b 3h Đăng ký
8 Tester Kiểm thử phần mềm 26/05/2024 2b 3h Đăng ký
9 Nodejs_and_Mern Bootcamp Tech-Stack NodeJS & MERN 29/05/2024 2b 3h Đăng ký
10 ASP.net Bootcamp Tech-Stack ASP.Net 7 29/05/2024 2b 3h Đăng ký

Chương trình ưu đãi tháng 05

Chương trình đào tạo