× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Lịch khai giảng tháng 10

STT Mã Lớp Tên lớp Ngày khai giảng Lịch học Thời gian Đăng ký
1 Java_Backend Java Web Fullstack 05/10/2021 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
2 TesterManual Kiểm thử phần mềm 06/10/2021 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
3 AndroidKotlin Java Android 13/10/2021 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
4 FrontendReactJS Frontend ReactJS 14/10/2021 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
5 Python_Django Python Django 15/10/2021 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
6 TesterManual2 Kiểm thử phần mềm 21/10/2021 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
7 Javawwebfullstack Java Web Fullstack 24/10/2021 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
8 PHP_Fullstack Web PHP Fullstack 28/10/2021 2 buổi/tuần 3h Đăng ký
9 ASP.NETMVC5 ASP .Net MVC 29/10/2021 2 buổi/tuần 3h Đăng ký

Chương trình ưu đãi tháng 10

Chương trình đào tạo