× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Đặc điểm cốt lõi của .NET có thể bạn chưa biết

15/05/2024 01:29

.NET 5 hợp nhất các nền tảng .NET Core, .NET Framework và Xamarin riêng biệt trước đây, giúp các nhà phát triển dễ dàng sử dụng một nền tảng duy nhất cho nhiều loại ứng dụng khác nhau.

Đặc điểm cốt lõi của .NET

Khung nguồn mở: .NET Core là một khung nguồn mở được Microsoft duy trì và có sẵn trên GitHub theo giấy phép MIT và Apache 2 . Nó là một dự án .NET Foundation .

Bạn có thể xem, tải xuống hoặc đóng góp cho mã nguồn bằng cách sử dụng kho lưu trữ GitHub sau:

Đa nền tảng: .NET Core chạy trên hệ điều hành Windows, macOS và Linux. Có thời gian chạy khác nhau cho mỗi hệ điều hành thực thi mã và tạo ra cùng một đầu ra.

Nhất quán trên các Kiến trúc: Thực thi mã với cùng hành vi trong các kiến ​​trúc tập lệnh khác nhau, bao gồm x64, x86 và ARM.

Nhiều loại ứng dụng: Nhiều loại ứng dụng khác nhau có thể được phát triển và chạy trên nền tảng .NET Core như thiết bị di động, máy tính để bàn, web, đám mây, IoT, máy học, microservice, trò chơi, v.v.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: Bạn có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình C#, F# và Visual Basic để phát triển các ứng dụng .NET Core. Bạn có thể sử dụng IDE yêu thích của mình, bao gồm Visual Studio 2017/2019, Visual Studio Code, Sublime Text, Vim, v.v.

Kiến trúc mô-đun: .NET Core hỗ trợ phương pháp tiếp cận kiến ​​​​trúc mô-đun bằng cách sử dụng các gói NuGet. Có các gói NuGet khác nhau dành cho các tính năng khác nhau có thể được thêm vào dự án .NET Core nếu cần. Ngay cả thư viện .NET Core cũng được cung cấp dưới dạng gói NuGet. Gói NuGet cho mô hình ứng dụng .NET Core mặc định là Microsoft.NETCore.App .

Bằng cách này, nó làm giảm dung lượng bộ nhớ, tăng tốc hiệu suất và dễ bảo trì.

Công cụ CLI: .NET Core bao gồm các công cụ CLI (Giao diện dòng lệnh) để phát triển và tích hợp liên tục.

Triển khai linh hoạt: Ứng dụng .NET Core có thể được triển khai trên toàn người dùng hoặc toàn hệ thống hoặc với Docker Container .

Khả năng tương thích: Tương thích với .NET Framework và Mono API bằng cách sử dụng đặc tả .NET Standard .

Hiệu suất cao: .NET Core được tối ưu hóa về hiệu suất, với các tính năng như biên dịch Just-In-Time (JIT), dịch mã thành hướng dẫn máy trong thời gian chạy để có tốc độ thực thi tốt hơn.

Nền tảng hợp nhất: Sau .NET Core 3.1, Microsoft đã hợp nhất các nền tảng .NET, tập hợp .NET Core, .NET Framework và Xamarin vào một nền tảng duy nhất gọi là ".NET" bắt đầu từ .NET 5. Nền tảng hợp nhất này nhằm mục đích cung cấp tính nhất quán API và hành vi thời gian chạy trên các loại ứng dụng khác nhau.