× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Tìm hiểu phương thức Java toString () trong Java cùng ví dụ cụ thể

05/11/2021 13:31

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức Java toString () trong Object Java. Đây là phương thức được sử dụng để chuyển đổi một object thành một string (chuỗi) rồi trả về nó. Phương thức toString() thuộc class Object trong Java và có thể sử dụng nó mà không cần import thư viện nào cả.

Phương thức Java toString ()

Nếu bạn muốn biểu diễn bất kỳ đối tượng nào dưới dạng chuỗi, phương thức toString () sẽ ra đời.

Phương thức toString () trả về biểu diễn chuỗi của đối tượng.

Nếu bạn in bất kỳ đối tượng nào, trình biên dịch Java bên trong sẽ gọi phương thức toString () trên đối tượng. Vì vậy, ghi đè phương thức toString (), trả về kết quả đầu ra mong muốn, nó có thể là trạng thái của một đối tượng, v.v. tùy thuộc vào việc triển khai của bạn.

Lợi thế của phương thức Java toString ()

Bằng cách ghi đè phương thức toString () của lớp Object, chúng ta có thể trả về các giá trị của đối tượng, vì vậy chúng ta không cần phải viết nhiều mã.

Hiểu vấn đề mà không cần phương thức toString ()

Hãy xem mã đơn giản mà in tham khảo.

Student.java

class Student{ 
 int rollno; 
 String name; 
 String city; 
 
 Student(int rollno, String name, String city){ 
 this.rollno=rollno; 
 this.name=name; 
 this.city=city; 
 } 
 
 public static void main(String args[]){ 
  Student s1=new Student(101,"Raj","lucknow"); 
  Student s2=new Student(102,"Vijay","ghaziabad"); 
   
  System.out.println(s1);//compiler writes here s1.toString() 
  System.out.println(s2);//compiler writes here s2.toString() 
 } 
} 

Output:

Student@1fee6fc
 Student@1eed786

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, việc in s1 và s2 in ra các giá trị mã băm của các đối tượng nhưng tôi muốn in các giá trị của các đối tượng này. Vì trình biên dịch Java gọi nội bộ phương thức toString (), việc ghi đè phương thức này sẽ trả về các giá trị được chỉ định. Hãy hiểu nó với ví dụ dưới đây:

Ví dụ về phương thức Java toString ()

Hãy xem một ví dụ về phương thức toString ().

Student.java

class Student{ 
 int rollno; 
 String name; 
 String city; 
 
 Student(int rollno, String name, String city){ 
 this.rollno=rollno; 
 this.name=name; 
 this.city=city; 
 } 
  
 public String toString(){//overriding the toString() method 
 return rollno+" "+name+" "+city; 
 } 
 public static void main(String args[]){ 
  Student s1=new Student(101,"Raj","lucknow"); 
  Student s2=new Student(102,"Vijay","ghaziabad"); 
   
  System.out.println(s1);//compiler writes here s1.toString() 
  System.out.println(s2);//compiler writes here s2.toString() 
 } 
} 

Output

 Raj lucknow 
 Vijay ghaziabad


>>> Đọc thêm: Lớp Scanner trong Java - Phương thức và hàm tạo lớp Scanner trong Java

Kết luận: Trên đây là các thông tin về phương thức Java toString  trong Java cùng các ví dụ phân tích cụ thể. Hy vọng các thông tin này hữu ích với bạn và đừng quên tìm hiểu thêm về Java và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại T3H.