× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Kiểu dữ liệu trong Java - Tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong Java

05/04/2021 03:32

Các kiểu dữ liệu là cơ sở quan trọng nhất của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Đây là khái niệm quan trọng nhất đối với mọi người mới bắt đầu. Kiểu dữ liệu cần thiết để đại diện cho kiểu, bản chất và tập hợp các hoạt động cho giá trị mà nó lưu trữ. Các kiểu dữ liệu Java là điều cơ bản và ban đầu nhất bạn nên biết trước khi chuyển sang các khái niệm khác về Java. 

 

Các kiểu dữ liệu rất hữu ích trong mọi khía cạnh của Java, hoặc để tạo một chương trình đơn giản hoặc để phát triển bất kỳ ứng dụng hoặc phần mềm nào. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về mọi thứ cần thiết cho việc học các kiểu dữ liệu trong Java. 

Khái niệm về kiểu dữ liệu trong Java

Kiểu dữ liệu trong Java

Kiểu dữ liệu trong Java

Khái niệm kiểu dữ liệu

Trong khoa học máy tính, kiểu dữ liệu là một thuộc tính của dữ liệu cho trình biên dịch hoặc trình thông dịch biết cách người lập trình sử dụng dữ liệu.

Kiểu dữ liệu hạn chế các giá trị mà biểu thức, chẳng hạn như một biến hoặc một hàm, có thể nhận. Nó xác định cách các giá trị của kiểu dữ liệu đó được lưu trữ trong bộ nhớ và những thao tác nào có thể được thực hiện trên dữ liệu.

Các kiểu dữ liệu kết hợp các danh mục lưu trữ như số nguyên, giá trị dấu phẩy động, chuỗi, ký tự, v.v.

Ví dụ: nếu một biến thuộc kiểu dữ liệu “int”, thì biến đó chỉ có thể chứa các giá trị nguyên.

Các loại ngôn ngữ lập trình

Trước khi chuyển sang các kiểu dữ liệu Java, bạn phải biết các loại ngôn ngữ.

Chủ yếu có hai loại ngôn ngữ:

Đầu tiên là ngôn ngữ định kiểu tĩnh trong đó kiểu dữ liệu của mỗi biến phải được xác định trong thời gian biên dịch. Tức là chúng ta phải khai báo kiểu của biến trước khi có thể sử dụng nó. Khi chúng ta khai báo một biến của một kiểu dữ liệu cụ thể, thì chúng ta không thể thay đổi lại kiểu dữ liệu của nó. Tuy nhiên, chúng có thể được chuyển đổi sang các kiểu khác bằng cách sử dụng kiểu ép kiểu rõ ràng trong Java, ngoại trừ boolean. Một số ngôn ngữ được nhập tĩnh là C, C ++, C #, Java và Scala .

Còn lại là ngôn ngữ được nhập động . Trong loại ngôn ngữ này, các kiểu dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian và các biến được kiểm tra trong thời gian chạy. Một số ngôn ngữ được nhập động là Ruby, Python, Erlang, Perl, VB và PHP .

Các kiểu dữ liệu trong Java

Java là một ngôn ngữ được định kiểu tĩnh. Cơ sở của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào là các kiểu dữ liệu và toán tử của nó. Java đi kèm với một tập hợp phong phú của cả kiểu dữ liệu và toán tử, điều này làm cho nó phù hợp với bất kỳ kiểu lập trình nào.

Có hai loại kiểu dữ liệu trong Java:

  1. Các kiểu dữ liệu nguyên thủy
  2. Kiểu dữ liệu không nguyên thủy

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy

Như tên cho thấy, ngôn ngữ lập trình định nghĩa trước các kiểu dữ liệu nguyên thủy. Kiểu nguyên thủy là kiểu dữ liệu cơ bản nhất có sẵn trong Java. Có 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java: byte, char, short, int, long, float, double và boolean . Các kiểu dữ liệu này đóng vai trò là các khối xây dựng cơ bản của thao tác dữ liệu trong Java. Các kiểu dữ liệu nguyên thủy có một hạn chế là chúng có thể chứa dữ liệu cùng kiểu và có kích thước cố định. Kiểu dữ liệu nguyên thủy còn được gọi là kiểu dữ liệu nội tại. Chúng ta cũng có thể thực hiện các thao tác trên các kiểu dữ liệu nguyên thủy.

Tất cả các kiểu dữ liệu khác đều có nguồn gốc từ kiểu dữ liệu nguyên thủy.

Sơ đồ dưới đây cho thấy biểu đồ đầy đủ của các kiểu dữ liệu nguyên thủy 

Một số kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java

Một số kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java

Các kiểu dữ liệu không nguyên thủy

Thuật ngữ kiểu dữ liệu không nguyên thủy có nghĩa là các kiểu này chứa “địa chỉ bộ nhớ của biến”.

Ngược lại với các kiểu dữ liệu nguyên thủy được định nghĩa bởi Java, các kiểu dữ liệu không nguyên thủy không được định nghĩa bởi Java hoặc được tạo ra bởi các lập trình viên. Chúng còn được gọi là kiểu dữ liệu Tham chiếu vì chúng không thể lưu trữ trực tiếp giá trị của một biến trong bộ nhớ.

Các kiểu dữ liệu không nguyên thủy không tự lưu trữ giá trị mà chúng lưu trữ một tham chiếu hoặc địa chỉ (vị trí bộ nhớ) của giá trị đó.

Có nhiều kiểu dữ liệu không nguyên thủy trong Java.

Có nhiều kiểu dữ liệu không nguyên thủy trong Java.

Kết luận: Bài viết trên đã giới thiệu tới bạn về kiểu dữ liệu trong Java và tổng quan cách phân loại các kiểu dữ liệu nguyên thủy và không nguyên thủy. Chi tiết về các kiểu dữ liệu sẽ được giới thiệu qua các bài viết tiếp theo. Đừng quên tìm hiểu thêm về Java và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại T3H bạn nhé!