× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Tìm hiểu về Python Keywords và Identifiers trong Python

31/10/2022 01:20

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các từ khóa (các từ dành riêng trong Python) và các định danh (tên được đặt cho các biến, hàm, v.v.).

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các từ khóa (các từ dành riêng trong Python) và các định danh (tên được đặt cho các biến, hàm, v.v.).

Từ khóa Python

Từ khóa là những từ dành riêng trong Python.

Chúng tôi không thể sử dụng từ khóa làm tên biến , tên hàm hoặc bất kỳ định danh nào khác. Chúng được sử dụng để xác định cú pháp và cấu trúc của ngôn ngữ Python.

Trong Python, các từ khóa có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Có 33 từ khóa trong Python 3.7. Con số này có thể thay đổi một chút theo thời gian.

Tất cả các từ khóa ngoại trừ TrueFalsevà Noneđều ở dạng chữ thường và chúng phải được viết như hiện tại. Danh sách tất cả các từ khóa được đưa ra bên dưới.

False await else import pass
None break except in raise
True class finally is return
and continue for lambda try
as def from nonlocal while
assert del global not with
async elif if or yield

 

 

Việc xem xét tất cả các từ khóa cùng một lúc và cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của chúng có thể khiến bạn choáng ngợp.

Nếu bạn muốn có một cái nhìn tổng quan, đây là danh sách đầy đủ của tất cả các từ khóa với các ví dụ.

Python Identifiers

Định danh là tên được đặt cho các thực thể như lớp, hàm, biến, v.v. Nó giúp phân biệt thực thể này với thực thể khác.

Quy tắc viết mã định danh

 1. Số nhận dạng có thể là sự kết hợp của các chữ cái ở dạng chữ thường (a đến z) hoặc chữ hoa (A đến Z) hoặc chữ số (0 đến 9) hoặc dấu gạch dưới _. Những cái tên như myClassvar_1và print_this_to_screen, tất cả đều là ví dụ hợp lệ.
 2. Mã định danh không thể bắt đầu bằng một chữ số. 1variablekhông hợp lệ, nhưng variable1là một tên hợp lệ.
 3. Từ khóa không thể được sử dụng làm định danh.
  global = 1
  Đầu ra:
   File "<interactive input>", line 1
    global = 1
        ^
  SyntaxError: invalid syntax
 4. Chúng ta không thể sử dụng các ký hiệu đặc biệt như @ , # , $ , % , v.v. trong định danh của chúng ta.
  a@ = 0
  Output:
   File "<interactive input>", line 1
    a@ = 0
     ^
  SyntaxError: invalid syntax​