× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

10 công cụ quản lý thử nghiệm tốt nhất cho Jira năm 2023

15/11/2023 01:23

Kiểm thử phần mềm được cải thiện, được thực hiện bằng các công cụ thích hợp, có thể mang lại chất lượng phần mềm tốt hơn.

Phần mềm Jira là một trong những giải pháp được các nhóm quản lý kiểm thử ưa chuộng nhất vì nó có thể dễ dàng tích hợp với nhiều công cụ doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định một số công cụ quản lý kiểm thử phổ biến dành cho Jira để giúp cải thiện việc thực hiện kiểm thử. Kiểm thử phần mềm được cải thiện, được thực hiện bằng các công cụ thích hợp, có thể mang lại chất lượng phần mềm tốt hơn.

Tại Sao Các Giải Pháp Quản Lý Kiểm Thử Trong Jira Lại Quan Trọng Để Phát Triển Phần Mềm Linh Hoạt

Trong phát triển phần mềm Agile, việc lặp lại nhanh chóng và làm việc theo nhóm là chìa khóa. Tuy nhiên, việc duy trì chất lượng có thể là một thách thức. Quản lý thử nghiệm trong Jira là điều cần thiết để giải quyết những thách thức này.

Nhóm quản lý kiểm thử giám sát vòng đời sản phẩm bằng nhiều công cụ chuyên dụng khác nhau. Các công cụ quản lý kiểm tra dựa trên Jira nâng cao hoạt động QA, cung cấp các tính năng như cộng tác, số liệu và truy xuất nguồn gốc.