× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Database là gì - Các thông tin khái quát về Database trong lập trình

07/10/2021 01:03

Database là gì? Database hay còn gọi là dữ liệu nền tảng hay cơ sở dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp tổ chức các dữ liệu. Đây là bộ sưu tập các lược đồ (Schema), bảng (Tables), truy vấn (Query), báo cáo (Report), và các đối tượng khác . 

Database la gi

Data base là gì? Cơ sở dữ liệu được xác định

Database là gì? Database hay Cơ sở dữ liệu là một tập hợp có tổ chức của thông tin có cấu trúc hoặc dữ liệu, thường được lưu trữ dưới dạng điện tử trong một hệ thống máy tính. Cơ sở dữ liệu thường được kiểm soát bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) . Cùng với nhau, dữ liệu và DBMS, cùng với các ứng dụng được liên kết với chúng, được gọi là một hệ thống cơ sở dữ liệu, thường được rút gọn thành chỉ cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu trong các loại cơ sở dữ liệu phổ biến nhất đang hoạt động ngày nay thường được mô hình hóa thành các hàng và cột trong một loạt các bảng để giúp xử lý và truy vấn dữ liệu hiệu quả. Dữ liệu sau đó có thể dễ dàng truy cập, quản lý, sửa đổi, cập nhật, kiểm soát và tổ chức. Hầu hết các cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để viết và truy vấn dữ liệu.

>>> Đọc thêm: Git hub là gì? Cách sử dụng Github trong vòng 1 nốt nhạc

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là gì?

Trong bài viết về Database là gì, ta cũng sẽ tìm hiểu về SQL. SQL là ngôn ngữ lập trình được gần như tất cả các cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng để truy vấn, thao tác và định nghĩa dữ liệu cũng như cung cấp khả năng kiểm soát truy cập. SQL được phát triển lần đầu tiên tại IBM vào những năm 1970 với Oracle là người đóng góp chính, dẫn đến việc triển khai tiêu chuẩn SQL ANSI, SQL đã thúc đẩy nhiều phần mở rộng từ các công ty như IBM, Oracle và Microsoft. Mặc dù SQL vẫn được sử dụng rộng rãi ngày nay, nhưng các ngôn ngữ lập trình mới đang bắt đầu xuất hiện.

Sự phát triển của cơ sở dữ liệu - Data base là gì

Cơ sở dữ liệu đã phát triển đáng kể kể từ khi thành lập vào đầu những năm 1960. Cơ sở dữ liệu điều hướng như cơ sở dữ liệu phân cấp (dựa trên mô hình dạng cây và chỉ cho phép mối quan hệ một-nhiều) và cơ sở dữ liệu mạng (một mô hình linh hoạt hơn cho phép nhiều mối quan hệ), là những hệ thống ban đầu được sử dụng để lưu trữ và thao tác dữ liệu. Mặc dù đơn giản, những hệ thống ban đầu này không linh hoạt. Trong những năm 1980, cơ sở dữ liệu quan hệ trở nên phổ biến, tiếp theo là cơ sở dữ liệu hướng đối tượng vào những năm 1990. Gần đây hơn, cơ sở dữ liệu NoSQL ra đời như một phản ứng đối với sự phát triển của internet và nhu cầu về tốc độ và xử lý dữ liệu phi cấu trúc nhanh hơn. Ngày nay, cơ sở dữ liệu đám mây và cơ sở dữ liệu xe tự lái đang đột phá về cách dữ liệu được thu thập, lưu trữ, quản lý và sử dụng.

Sự khác biệt giữa database  là gì và spreadsheet là gì?

Database và spreadsheet

Cơ sở dữ liệu và spreadsheet (chẳng hạn như Microsoft Excel) đều là những cách thuận tiện để lưu trữ thông tin. Sự khác biệt cơ bản giữa cả hai là:

 • Cách dữ liệu được lưu trữ và thao tác
 • Ai có thể truy cập dữ liệu
 • Có thể lưu trữ bao nhiêu dữ liệu

Ban đầu, spreadsheet được thiết kế cho một người dùng và các đặc điểm của chúng phản ánh điều đó. Chúng tuyệt vời cho một người dùng hoặc một số ít người dùng không cần phải thực hiện nhiều thao tác dữ liệu cực kỳ phức tạp. Mặt khác, cơ sở dữ liệu được thiết kế để chứa các bộ sưu tập thông tin có tổ chức lớn hơn nhiều — đôi khi là một lượng lớn. Cơ sở dữ liệu cho phép nhiều người dùng cùng lúc truy cập và truy vấn dữ liệu một cách nhanh chóng và an toàn bằng cách sử dụng ngôn ngữ và logic rất phức tạp.

>>> Xem thêm: Khóa học lập trình java fullstack

Các loại cơ sở dữ liệu

Có nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Cơ sở dữ liệu tốt nhất cho một tổ chức cụ thể phụ thuộc vào cách tổ chức dự định sử dụng dữ liệu.

 • Cơ sở dữ liệu quan hệ Cơ sở dữ liệu quan hệ trở nên thống trị trong những năm 1980. Các mục trong cơ sở dữ liệu quan hệ được tổ chức dưới dạng một tập hợp các bảng với các cột và hàng. Công nghệ cơ sở dữ liệu quan hệ cung cấp cách hiệu quả và linh hoạt nhất để truy cập thông tin có cấu trúc.
 • Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Thông tin trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng được biểu diễn dưới dạng các đối tượng, như trong lập trình hướng đối tượng.
 • Cơ sở dữ liệu phân tán Cơ sở dữ liệu phân tán bao gồm hai hoặc nhiều tệp nằm trong các trang web khác nhau. Cơ sở dữ liệu có thể được lưu trữ trên nhiều máy tính, đặt ở cùng một vị trí thực tế hoặc nằm rải rác trên các mạng khác nhau.
 • Kho dữ liệu Kho dữ liệu trung tâm, kho dữ liệu là một loại cơ sở dữ liệu được thiết kế đặc biệt để truy vấn và phân tích nhanh.
 • Cơ sở dữ liệu NoSQL Một NoSQL , hoặc cơ sở dữ liệu không quan hệ, cho phép dữ liệu phi cấu trúc và bán cấu trúc được lưu trữ và thao tác (ngược lại với cơ sở dữ liệu quan hệ, xác định cách tất cả dữ liệu được chèn vào cơ sở dữ liệu phải được tạo ra). Cơ sở dữ liệu NoSQL trở nên phổ biến khi các ứng dụng web trở nên phổ biến hơn và phức tạp hơn.
 • Cơ sở dữ liệu đồ thị: Cơ sở dữ liệu đồ thị lưu trữ dữ liệu dưới dạng các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể.
 • Cơ sở dữ liệu OLTP. Cơ sở dữ liệu OLTP là một cơ sở dữ liệu phân tích, tốc độ được thiết kế cho số lượng lớn các giao dịch được thực hiện bởi nhiều người dùng. Database là gì?

Các loại database mới nhất

Đây chỉ là một vài trong số hàng chục loại cơ sở dữ liệu đang được sử dụng ngày nay. Các cơ sở dữ liệu khác, ít phổ biến hơn được điều chỉnh cho phù hợp với các chức năng khoa học, tài chính hoặc các chức năng khác rất cụ thể. Ngoài các loại cơ sở dữ liệu khác nhau, những thay đổi trong cách tiếp cận phát triển công nghệ và những tiến bộ vượt bậc như đám mây và tự động hóa đang thúc đẩy cơ sở dữ liệu theo những hướng hoàn toàn mới. Một số cơ sở dữ liệu mới nhất bao gồm

 • Cơ sở dữ liệu nguồn mở Hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở là hệ thống có mã nguồn là mã nguồn mở; cơ sở dữ liệu đó có thể là cơ sở dữ liệu SQL hoặc NoSQL.
 • Cơ sở dữ liệu đám mây Một cơ sở dữ liệu điện toán đám mây là một tập hợp các dữ liệu, hoặc cấu trúc hoặc không có cấu trúc, mà cư trú trên một tư nhân, công cộng, hoặc điện toán đám mây nền tảng lai. Có hai loại mô hình cơ sở dữ liệu đám mây: truyền thống và cơ sở dữ liệu dưới dạng dịch vụ (DBaaS). Với DBaaS, các tác vụ quản trị và bảo trì được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ.
 • Cơ sở dữ liệu đa mô hình Cơ sở dữ liệu đa mô hình kết hợp các loại mô hình cơ sở dữ liệu khác nhau thành một back end tích hợp duy nhất. Điều này có nghĩa là chúng có thể chứa nhiều loại dữ liệu khác nhau.
 • Cơ sở dữ liệu tài liệu / JSON: Được thiết kế để lưu trữ, truy xuất và quản lý thông tin theo hướng tài liệu , cơ sở dữ liệu tài liệu là một cách hiện đại để lưu trữ dữ liệu ở định dạng JSON thay vì hàng và cột.
 • Cơ sở dữ liệu về xe tự lái: Loại cơ sở dữ liệu mới nhất và đột phá nhất, cơ sở dữ liệu tự lái (còn được gọi là cơ sở dữ liệu tự lái) dựa trên đám mây và sử dụng máy học để tự động điều chỉnh cơ sở dữ liệu, bảo mật, sao lưu, cập nhật và các tác vụ quản lý thông thường khác do quản trị viên cơ sở dữ liệu thực hiện theo truyền thống.

Phần mềm database là gì?

Phần mềm cơ sở dữ liệu được sử dụng để tạo, chỉnh sửa và duy trì các tệp và bản ghi cơ sở dữ liệu, cho phép tạo tệp và bản ghi, nhập dữ liệu, chỉnh sửa, cập nhật và báo cáo dữ liệu dễ dàng hơn. Phần mềm cũng xử lý việc lưu trữ dữ liệu, sao lưu và báo cáo, kiểm soát đa truy cập và bảo mật. Bảo mật cơ sở dữ liệu mạnh mẽ ngày nay đặc biệt quan trọng, vì hành vi trộm cắp dữ liệu trở nên thường xuyên hơn. Phần mềm cơ sở dữ liệu đôi khi còn được gọi là “hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu” (DBMS).

Phần mềm cơ sở dữ liệu làm cho việc quản lý dữ liệu trở nên đơn giản hơn bằng cách cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu ở dạng có cấu trúc và sau đó truy cập nó. Nó thường có giao diện đồ họa để giúp tạo và quản lý dữ liệu và trong một số trường hợp, người dùng có thể xây dựng cơ sở dữ liệu của riêng họ bằng cách sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) là gì?

Một cơ sở dữ liệu thường yêu cầu một chương trình phần mềm cơ sở dữ liệu toàn diện được gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS). DBMS đóng vai trò như một giao diện giữa cơ sở dữ liệu và người dùng cuối hoặc chương trình của nó, cho phép người dùng truy xuất, cập nhật và quản lý cách thông tin được tổ chức và tối ưu hóa. DBMS cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát và kiểm soát cơ sở dữ liệu, cho phép thực hiện nhiều hoạt động quản trị khác nhau như giám sát hiệu suất, điều chỉnh, sao lưu và phục hồi.

Một số ví dụ về phần mềm cơ sở dữ liệu hoặc DBMS phổ biến bao gồm MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, FileMaker Pro, Oracle Database và dBASE.

Cơ sở dữ liệu MySQL là gì?

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở dựa trên SQL. Nó được thiết kế và tối ưu hóa cho các ứng dụng web và có thể chạy trên mọi nền tảng. Khi các yêu cầu mới và khác biệt xuất hiện với internet, MySQL đã trở thành nền tảng được các nhà phát triển web và các ứng dụng dựa trên web lựa chọn. Vì được thiết kế để xử lý hàng triệu truy vấn và hàng nghìn giao dịch, MySQL là một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp thương mại điện tử cần quản lý nhiều lần chuyển tiền. Tính linh hoạt theo yêu cầu là tính năng chính của MySQL.

MySQL la gi

MySQL là DBMS đằng sau một số trang web và ứng dụng dựa trên web hàng đầu trên thế giới, bao gồm Airbnb, Uber, LinkedIn, Facebook, Twitter và YouTube.

Những thách thức về cơ sở dữ liệu

Nếu đã nắm được database là gì? Bạn cũng nên biết về những thách thức về database. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp lớn ngày nay thường hỗ trợ các truy vấn rất phức tạp và dự kiến ​​sẽ cung cấp các phản hồi gần như tức thì cho các truy vấn đó. Do đó, các quản trị viên cơ sở dữ liệu liên tục được kêu gọi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giúp cải thiện hiệu suất. Một số thách thức chung mà họ phải đối mặt bao gồm:

 • Hấp thụ sự gia tăng đáng kể về khối lượng dữ liệu. Sự bùng nổ dữ liệu đến từ các cảm biến, máy móc được kết nối và hàng chục nguồn khác khiến các quản trị viên cơ sở dữ liệu phải tranh giành để quản lý và tổ chức dữ liệu của công ty họ một cách hiệu quả.
 • Đảm bảo bảo mật dữ liệu. Ngày nay, vi phạm dữ liệu đang xảy ra ở khắp mọi nơi và tin tặc ngày càng sáng tạo hơn. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là đảm bảo rằng dữ liệu được bảo mật nhưng cũng dễ dàng truy cập cho người dùng.
 • Theo kịp nhu cầu. Trong môi trường kinh doanh phát triển nhanh ngày nay, các công ty cần quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu của họ để hỗ trợ việc ra quyết định kịp thời và tận dụng các cơ hội mới.
 • Quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu và cơ sở hạ tầng. Người quản trị cơ sở dữ liệu phải liên tục theo dõi cơ sở dữ liệu để tìm các sự cố và thực hiện bảo trì phòng ngừa, cũng như áp dụng các bản vá và nâng cấp phần mềm. Khi cơ sở dữ liệu ngày càng phức tạp và khối lượng dữ liệu ngày càng lớn, các công ty phải đối mặt với chi phí thuê thêm nhân tài để giám sát và điều chỉnh cơ sở dữ liệu của họ.
 • Loại bỏ các giới hạn về khả năng mở rộng. Một doanh nghiệp cần phải phát triển nếu muốn tồn tại và việc quản lý dữ liệu của nó phải phát triển cùng với nó. Nhưng rất khó để quản trị viên cơ sở dữ liệu dự đoán công ty sẽ cần bao nhiêu năng lực, đặc biệt là với cơ sở dữ liệu tại chỗ.
 • Đảm bảo các yêu cầu về quyền cư trú, chủ quyền dữ liệu hoặc độ trễ của dữ liệu. Một số tổ chức có các trường hợp sử dụng phù hợp hơn để chạy tại chỗ. Trong những trường hợp đó, các hệ thống được thiết kế được cấu hình sẵn và tối ưu hóa trước để chạy cơ sở dữ liệu là lý tưởng. Khách hàng đạt được tính khả dụng cao hơn, hiệu suất cao hơn và chi phí thấp hơn tới 40% với Oracle Exadata, theo phân tích gần đây của Wikibon (PDF) .

Giải quyết tất cả những thách thức này có thể tốn nhiều thời gian và có thể ngăn quản trị viên cơ sở dữ liệu thực hiện các chức năng chiến lược hơn. 

 Trên đây là các thông tin về Database là gì, các loại database, hy vọng các thông tin này hữu ích với bạn. Tìm hiểu thêm về các thuật ngữ lập trình và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H..