× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Abstraction trong OOP - Tính trừ tượng trong lập trình hướng đối tượng là gì

12/08/2022 02:24

Abstract là khái niệm của lập trình hướng đối tượng chỉ “hiển thị” các thuộc tính thiết yếu và “ẩn” thông tin không cần thiết. Mục đích chính của trừu tượng là che giấu những chi tiết không cần thiết khỏi người dùng. Tính trừu tượng là chọn dữ liệu từ một nhóm lớn hơn để chỉ hiển thị các chi tiết có liên quan của đối tượng cho người dùng. Nó giúp giảm độ phức tạp và nỗ lực lập trình. Đây là một trong những khái niệm quan trọng nhất của OOP.

Sự khác biệt giữa Abstracts và package

Abstracts package
Tính Abstracts trong Lập trình hướng đối tượng giải quyết các vấn đề ở cấp độ thiết kế. Việc package giải quyết nó ở mức độ thực thi.
Tính Abstracts trong Lập trình là về việc che giấu các chi tiết không mong muốn trong khi hiển thị hầu hết các thông tin cần thiết. package có nghĩa là liên kết mã và dữ liệu thành một đơn vị duy nhất.
Tính Abstracts hóa dữ liệu trong Java cho phép tập trung vào những gì đối tượng thông tin phải chứa package có nghĩa là ẩn các chi tiết hoặc cơ chế bên trong về cách một đối tượng thực hiện điều gì đó vì lý do bảo mật.

Sự khác biệt giữa Lớp Abstracts và Giao diện

Lớp Abstracts Giao diện
Một lớp Abstracts có thể có cả phương thức Abstracts và không Abstracts. Giao diện có thể chỉ có các phương thức Abstracts.
Nó không hỗ trợ nhiều thừa kế. Nó hỗ trợ nhiều thừa kế.
Nó có thể cung cấp việc triển khai giao diện. Nó không thể cung cấp việc triển khai lớp Abstracts.
Một lớp Abstracts có thể có các phương thức chung được bảo vệ và Abstracts. Một giao diện chỉ có thể có các phương thức Abstracts công khai.
Một lớp Abstracts có thể có biến cuối cùng, tĩnh hoặc biến cuối cùng tĩnh với bất kỳ mã xác định quyền truy cập nào. Giao diện chỉ có thể có một biến cuối cùng tĩnh công khai.

Lớp Abstracts là gì?

Lớp Abstracts là một loại lớp trong OOP, khai báo một hoặc nhiều phương thức Abstracts. Các lớp này có thể có các phương thức Abstracts cũng như các phương thức cụ thể. Một lớp bình thường không thể có các phương thức Abstracts. Một lớp Abstracts là một lớp có chứa ít nhất một phương thức Abstracts.

Phương pháp Abstracts là gì?

Phương thức Abstracts là một phương thức chỉ có định nghĩa phương thức nhưng không chứa thực thi. Phương thức không có phần thân được gọi là Phương thức Abstracts. Nó phải được khai báo trong một lớp Abstracts. Phương thức Abstracts sẽ không bao giờ là cuối cùng vì lớp Abstracts phải triển khai tất cả các phương thức Abstracts.

Ưu điểm của Abstracts

  • Lợi ích chính của việc sử dụng một Abstracts trong Lập trình là nó cho phép bạn nhóm một số lớp có liên quan với nhau thành anh chị em.
  • Tính Abstracts trong lập trình hướng đối tượng giúp giảm bớt sự phức tạp của quá trình thiết kế và triển khai phần mềm.

Khi nào sử dụng các phương thức Abstracts và lớp Abstracts?

Các phương thức Abstracts chủ yếu được khai báo trong đó hai hoặc nhiều lớp con cũng đang làm điều tương tự theo những cách khác nhau thông qua các triển khai khác nhau. Nó cũng mở rộng cùng một lớp Abstract và cung cấp các triển khai khác nhau của các phương thức Abstracts.

Các lớp Abstracts giúp mô tả các kiểu hành vi chung và hệ thống phân cấp lớp lập trình hướng đối tượng. Nó cũng mô tả các lớp con để cung cấp các chi tiết triển khai của lớp Abstracts.

Bản tóm tắt:

  • Abstracts hóa trong Lập trình là quá trình lựa chọn các tập dữ liệu quan trọng cho một Đối tượng trong phần mềm của bạn và loại bỏ những tập hợp không quan trọng.
  • Khi bạn đã mô hình hóa đối tượng của mình bằng cách sử dụng Tính Abstracts hóa dữ liệu trong Java, cùng một bộ dữ liệu có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau.
  • Tham khảo thêm thông tin về khóa học lập trình Java tại T3H ngay hôm nay:https://t3h.com.vn/