× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Cách in một dòng mới trong Python

23/05/2023 01:19

Bạn có biết cách in một dòng mới trong Python không? Bạn có gặp khó khăn với nhiều câu lệnh print() bất cứ khi nào bạn muốn bắt đầu một dòng mới trong tập lệnh Python của mình không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách vượt qua cạm bẫy này.

 

Để in nhiều dòng văn bản trong Python, bạn có thể sử dụng nhiều print()câu lệnh hoặc một print()câu lệnh với các ký tự xuống dòng ( \n) được chèn giữa các dòng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ về những điều này.

Giả sử bạn biết kiến ​​thức cơ bản về Python và bạn muốn kiểm soát cách hiển thị kết quả của mình trên màn hình. Đối với điều này, bạn sẽ cần ký tự xuống dòng.

In một ký tự xuống dòng bằng cách sử dụng câu lệnh print()

Cách cơ bản nhất để in nhiều dòng văn bản trong Python là sử dụng nhiều print()câu lệnh:

>>> print("Hello Pythonista!")
>>> print("We love LearnPython.com")
>>> print("Python is so fun!")

Đầu ra:

Hello Pythonista!
We love LearnPython.com
Python is so fun!

Trong ví dụ này, mỗi dòng văn bản được in bằng cách sử dụng một print()câu lệnh riêng biệt, khiến mỗi dòng được in trên một dòng riêng biệt.

Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng tham số kết thúc của print()hàm để thay đổi ký tự kết thúc dòng mặc định. Theo mặc định, tham số kết thúc được đặt thành " \n", nhưng bạn có thể đặt tham số này thành một chuỗi trống ""để xóa ký tự xuống dòng. Hoặc bạn có thể sử dụng một ký tự hoặc chuỗi khác cho phần cuối dòng khác. 

Sử dụng một chuỗi thoát để in một dòng mới

Trong Python, chuỗi thoát là các ký tự đặc biệt bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược ( \) và được sử dụng để biểu thị một số ký tự hoặc hành vi đặc biệt. Các chuỗi thoát này cho phép bạn bao gồm các ký tự trong chuỗi của mình mà có thể khó hoặc không thể nhập trực tiếp vào mã của bạn.

Một cách sử dụng phổ biến của chuỗi thoát là bao gồm các ký tự dòng mới ( \n) trong chuỗi của bạn.

Ký tự xuống dòng là một ký tự đặc biệt đại diện cho phần cuối của một dòng văn bản. Nó làm cho các ký tự tiếp theo được in trên một dòng mới.

Khi bắt gặp một ký tự xuống dòng trong một chuỗi, nó sẽ báo cho Python bắt đầu một dòng mới trong đầu ra. Điều này có thể hữu ích để định dạng văn bản trong chương trình Python của bạn hoặc tạo chuỗi nhiều dòng.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng chuỗi thoát để in dòng mới trong Python:

Ví dụ 1: Sử dụng \nchuỗi thoát để in một dòng mới:

>>> print("Hello\nWorld")

Đầu ra:

Hello
World

Ví dụ 2: Sử dụng nhiều \nchuỗi thoát để in nhiều dòng mới: 

>>> print("Hello Pythonista!\n\nWelcome to LearnPython.com!"")

Đầu ra:

Hello Pythonista!
 
 
Welcome to LearnPython.com!

Ví dụ 3: Sử dụng CHUỖI F và bao gồm ký tự xuống dòng trong chuỗi được định dạng:

>>> name = "Alice"
>>> print(f"Hello, {name}!\nHow are you today?")

Đầu ra:

Hello, Alice!
How are you today?

Trong mỗi ví dụ này, \ntrình tự thoát được sử dụng để chèn một ký tự xuống dòng vào đầu ra do hàm tạo ra print(). Điều này làm cho các ký tự sau được in trên một dòng mới. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu \nchuỗi thoát tùy thích để tạo nhiều dòng.

Nhưng vào cuối ngày, ưu điểm chính của ký tự xuống dòng là in nhiều dòng với một print()câu lệnh Python.

>>> print("Hello Pythonista!\nWe love LearnPython.com\nPython is so fun!")

Đầu ra:

Hello Pythonista!
We love LearnPython.com
Python is so fun!

Trong ví dụ trên, một print()câu lệnh in nhiều dòng văn bản bằng cách bao gồm các ký tự xuống dòng ( \n) giữa các dòng. Điều này làm cho văn bản được in với mỗi dòng trên một dòng riêng biệt.

Dòng mới cũng có thể được sử dụng để phân tách các phần logic của mã hoặc dữ liệu, chẳng hạn như trong trường hợp tệp CSV hoặc tệp văn bản trong đó mỗi hàng dữ liệu được phân tách bằng ký tự dòng mới. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách mở một .txttệp bằng Python, chẳng hạn như:

>>> file = open("example.txt""rb")
>>> print(file.readlines())

Đầu ra:

['Hello Pythonista! \n''Welcome to LearnPython.com!\n''Python is awesome! ']

Và nếu chúng ta gõ như sau…

>>> print(f.read())

… thì ta có:

Hello Pythonista!
Welcome to LearnPython.com!
Python is awesome!

Nhìn chung, ký tự xuống dòng là một khái niệm quan trọng trong Python. Nó được sử dụng rộng rãi trong định dạng văn bản và thao tác.

>>> Đọc thêm: Những Lý Do Nên Học Python Vào Năm 2023