× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Lộ trình dành cho nhà phát triển .NET tốt nhất cho năm 2024

19/06/2024 01:20

Hướng dẫn mang tính chiến lược này sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt về lộ trình học tập của mình. Cùng khám phá Lộ trình dành cho nhà phát triển .NET tốt nhất cho năm 2024 ngay

Khi bắt đầu hành trình trở thành nhà phát triển .NET Framework thành thạo vào năm 2024, bạn sẽ có được trải nghiệm phong phú và đòi hỏi khắt khe. Hệ sinh thái .NET mở rộng và liên tục phát triển đòi hỏi các nhà phát triển phải luôn cập nhật thông tin đầy đủ về những phát triển, công cụ, khung và thư viện mới nhất để đảm bảo thành công trong lĩnh vực cạnh tranh này. Điều quan trọng là phải có quyền truy cập vào lộ trình tuyển chọn được thiết kế để phục vụ cho cả người mới bắt đầu phát triển phần mềm và các chuyên gia đang chuyển đổi từ nền tảng công nghệ thay thế. Lộ trình này không chỉ mô tả các kỹ năng và công nghệ quan trọng cần thành thạo mà còn ưu tiên cách tiếp cận sáng suốt trong việc áp dụng công nghệ. Nó nên ưu tiên tiện ích thực tế hơn các xu hướng thị trường hiện hành. Hướng dẫn mang tính chiến lược này sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt về lộ trình học tập của mình.

Bắt đầu với nền tảng

Trước khi bắt đầu phát triển ASP.NET Core, đây là một số điều bạn nên học để giúp quá trình phát triển diễn ra suôn sẻ hơn và tăng hiệu suất của bạn. Nó sẽ giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi.

 • Kiểm soát phiên bản: Bắt đầu với Git và GitHub. Hiểu cách tạo kho lưu trữ, chia sẻ mã và cộng tác với người khác.
 • Các nguyên tắc cơ bản về web: Tìm hiểu cách hoạt động của web, bao gồm các giao thức HTTP(S) và các phương thức yêu cầu. Hiểu những kiến ​​thức cơ bản về Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) và Lớp cổng bảo mật (SSL).
 • Nghiên cứu hiệu quả: Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn bằng cách nắm vững các kỹ thuật tìm kiếm của Google và làm quen với ChatGPT để được hỗ trợ mã hóa.
 • Thuật toán và cấu trúc dữ liệu: Bắt đầu với các khái niệm cơ bản để phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn.

Viết mã sạch và sử dụng các hệ thống kiểm soát phiên bản như Git không chỉ giúp mã của bạn hiệu quả và dễ bảo trì mà còn giúp bạn vượt trội trong cài đặt nhóm. Đây là điểm khác biệt giữa một lập trình viên thông thường với một kỹ sư phần mềm thành thạo.

 • Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C#: C# là ngôn ngữ lập trình chính dành cho các nhà phát triển trong .NET Framework. C# được Microsoft tạo ra nhằm phục vụ như một lựa chọn hàng đầu để phát triển nhiều ứng dụng — từ máy tính để bàn và trò chơi (thông qua Unity) đến các giải pháp và dịch vụ web dựa trên đám mây. Nó có khả năng lập trình hướng đối tượng mạnh mẽ và một thư viện toàn diện được thiết kế để đơn giản và hiệu quả. Tìm hiểu cú pháp, luồng điều khiển, lập trình hướng đối tượng và xử lý ngoại lệ trong C#.
 • .NET Framework: Hiểu biết toàn diện về .NET Framework và .NET Core. Khám phá .NET CLI và hiểu những điều cơ bản về .NET 8.
 • Công cụ phát triển: Làm quen với các công cụ thiết yếu như Visual Studio và Visual Studio Code để thực hành phát triển hiệu quả.

ASP.NET Core là một framework đa nền tảng, mã nguồn mở được thiết kế để tạo các ứng dụng hiện đại, dựa trên đám mây. Nó cho phép phát triển và thực thi các ứng dụng ASP.NET Core trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Windows, Mac và Linux. Mặc dù .NET Core không quá khó khăn nhưng việc nâng cao từ trình độ sơ cấp đến trung cấp trong C# có thể hơi khó khăn, tùy thuộc vào kiến ​​thức hiện có của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách học những điều sau:

 • Model-View-Controller (MVC), API tối thiểu và API Web: Hiểu kiến ​​trúc, bao gồm MVC và API tối thiểu cũng như cách chúng hỗ trợ phát triển ứng dụng web. Sau đó, tìm hiểu về API Web và định tuyến để quản lý cách định hướng các yêu cầu trong ứng dụng của bạn. Khám phá cách sử dụng phần mềm trung gian, bộ lọc và thuộc tính để tùy chỉnh hoạt động xử lý yêu cầu và hành vi ứng dụng. Cuối cùng, hãy tự làm quen với các phương pháp cấu hình để thiết lập và quản lý cài đặt ứng dụng của bạn.
 • Dịch vụ RESTful: Tìm hiểu cách xây dựng API REST, khám phá các nguyên tắc đằng sau kiến ​​trúc RESTful và cách triển khai các nguyên tắc này bằng API Web của ASP.NET Core. Hiểu tầm quan trọng của việc chèn phần phụ thuộc trong việc tạo các thành phần được liên kết lỏng lẻo trong các dịch vụ RESTful của bạn .
 • Xác thực và ủy quyền: Biết cách bảo mật ứng dụng của bạn bằng ASP.NET Core Identity và OAuth để xác thực và ủy quyền mạnh mẽ. Đi sâu vào các cơ chế xác thực và ủy quyền để bảo vệ và quản lý quyền truy cập vào tài nguyên của bạn một cách hiệu quả.
 • Tích hợp và quản lý cơ sở dữ liệu: Hiểu các nguyên tắc cơ bản của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ và quản lý dữ liệu ứng dụng của bạn một cách hiệu quả. Tìm hiểu cú pháp SQL và cách viết truy vấn, bao gồm các thủ tục được lưu trữ, để thao tác và truy xuất dữ liệu hiệu quả.

Đây là những gì người dùng tương tác trực tiếp - HTML, CSS và JavaScript. Bạn nên có hiểu biết cơ bản về phát triển front-end để tạo giao diện tương tác và thân thiện với người dùng.

Thiết kế cơ sở dữ liệu tối ưu là rất quan trọng để lưu trữ hiệu quả và truy xuất dữ liệu nhanh chóng. Nó tạo điều kiện cho hiệu suất ứng dụng mượt mà hơn và khả năng mở rộng dễ dàng hơn. SQL, ngôn ngữ ưa thích cho các hoạt động cơ sở dữ liệu, trao quyền cho người dùng truy vấn, cập nhật và quản lý dữ liệu có cấu trúc tỉ mỉ. Do đó, hãy tập trung vào việc học những điều sau trước khi bạn tiến lên phía trước:

 • Nguyên tắc cơ bản về SQL: Tìm hiểu các tương tác cơ sở dữ liệu và SQL cơ bản, tập trung vào SQL Server.
 • Entity Framework Core: Tham gia ánh xạ quan hệ đối tượng (ORM) với Entity Framework Core. ORM hoạt động như một cầu nối giữa lập trình hướng đối tượng C# và cơ sở dữ liệu quan hệ của bạn, bỏ qua nhu cầu viết truy vấn SQL thủ công cho các hoạt động CRUD. Các công cụ như Entity Framework cho phép thao tác dữ liệu trực tiếp dưới dạng đối tượng, nâng cao tính dễ đọc và bảo trì mã. Cách tiếp cận này tăng tốc độ phát triển, giảm lỗi và chuyển trọng tâm sang logic nghiệp vụ phức tạp thay vì sự phức tạp của cú pháp cơ sở dữ liệu. Các khái niệm Khung thực thể thiết yếu bao gồm DbContext và DbSet dành cho tương tác cơ sở dữ liệu, mã đầu tiên và cơ sở dữ liệu đầu tiên để tạo mô hình, di chuyển để cập nhật lược đồ cũng như truy vấn và theo dõi dữ liệu thông qua LINQ và SQL.

Phát triển các khái niệm trung gian và các phương pháp hay nhất

Các nguyên tắc thiết kế RẮN đại diện cho một bộ hướng dẫn nhằm giải quyết những thách thức thiết kế phần mềm phổ biến mà các nhà phát triển gặp phải trong các nhiệm vụ lập trình thông thường của họ. Những nguyên tắc này được thiết lập, thử nghiệm các phương pháp nhằm nâng cao tính dễ hiểu, tính linh hoạt và khả năng bảo trì của các thiết kế phần mềm. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc này trong quá trình thiết kế ứng dụng, các nhà phát triển được trang bị để tạo ra các ứng dụng ưu việt và mạnh mẽ hơn. Năm nguyên tắc SOLID chính là:

 • Nguyên tắc trách nhiệm duy nhất (SRP)
 • Nguyên lý đóng/mở (OCP)
 • Nguyên lý thay thế Liskov (LSP)
 • Nguyên tắc phân chia giao diện (ISP)
 • Nguyên tắc đảo ngược phụ thuộc (DIP)

Bạn cũng nên tìm hiểu và thực hiện các nguyên tắc thiết kế hữu ích sau:

 • KHÔ (đừng lặp lại chính mình)
 • KISS (giữ nó ngắn gọn và đơn giản)
 • YAGNI (bạn sẽ không cần nó)
 • Định luật Demeter (LoD) hay nguyên tắc kiến ​​thức tối thiểu
 • Thành phần trên thừa kế
 • Nguyên tắc ít gây ngạc nhiên nhất

Các mẫu thiết kế tạo thành một tập hợp các phương pháp hay nhất và giải pháp đã được chứng minh cho những thách thức thường gặp trong chu kỳ phát triển. Các mẫu này thường có thể được tái sử dụng trong nhiều dự án khác nhau, cung cấp cách tiếp cận có hệ thống cho việc tổ chức mã. Chúng nâng cao khả năng bảo trì, khả năng mở rộng và khả năng sử dụng lại của nó. Điều quan trọng là các mẫu thiết kế không dành riêng cho bất kỳ tính năng hoặc thư viện ngôn ngữ lập trình nào; thay vào đó, chúng đại diện cho các phương pháp chiến lược để cấu trúc mã. Một số mẫu thiết kế phải biết đối với nhà phát triển .NET là:

 • Singleton
 • Nhà máy
 • Người quan sát
 • Người trang trí
 • Phương pháp mẫu
 • Yêu cầu
 • Bộ chuyển đổi
 • Ủy quyền
 • mặt tiền
 • Chiến lược

Kiến trúc microservice là một phương pháp phổ biến để xây dựng các ứng dụng phức tạp và phức tạp. Nó liên quan đến việc phân chia chúng thành các dịch vụ nhỏ hơn, tự trị. Các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Sử dụng các nhà cung cấp đám mây như Azure, AWS và các nhà cung cấp khác
 • Triển khai Docker cho việc container hóa
 • Phối hợp với Kubernetes
 • Tích hợp các xe buýt thông báo và kiến ​​trúc hướng sự kiện
 • Triển khai các cổng API để khám phá dịch vụ hiệu quả

Kiểm thử là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển phần mềm. Nó làm cho mã của bạn đáng tin cậy.

 • Kiểm thử đơn vị xem xét kỹ lưỡng các đoạn mã rời rạc.
 • Kiểm thử tích hợp xác nhận sự tương tác liền mạch giữa các thành phần khác nhau.
 • Thử nghiệm từ đầu đến cuối (E2E) xác thực trải nghiệm người dùng toàn diện trên ứng dụng.

Nói chung, các chiến lược thử nghiệm này thiết lập một khung bảo vệ tạo điều kiện cho việc phát hiện sớm các lỗi, hợp lý hóa quy trình gỡ lỗi, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi và khả năng bảo trì của cơ sở mã. Bạn cũng phải biết cách sử dụng xUnit, NUnit và thử nghiệm các phương pháp hay nhất để phát triển ứng dụng .NET.

Đi sâu vào các khái niệm nâng cao

Các nhà cung cấp đám mây cung cấp lớp API để trừu tượng hóa cơ sở hạ tầng cơ bản, cho phép cung cấp trong các thông số thanh toán và bảo mật được chỉ định. Mặc dù được cung cấp năng lượng bởi các máy chủ đặt trong trung tâm dữ liệu, những sự trừu tượng này khéo léo tạo ra ảo giác về sự tương tác với một nền tảng thống nhất hoặc ứng dụng rộng lớn. Cơ sở cung cấp, cấu hình và bảo mật tài nguyên nhanh chóng thông qua các dịch vụ đám mây là công cụ mang lại những thành tựu đáng kể và sự phức tạp của các hoạt động DevOps hiện đại. Tìm hiểu về cách quản lý người dùng và quản trị, kết nối mạng, máy chủ ảo và các công nghệ liên quan. Bạn cũng nên nghiên cứu về điện toán đám mây, làm quen với các dịch vụ đám mây (Azure, AWS) và hiểu cách triển khai, quản lý các ứng dụng .NET trên đám mây.

Trong số các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu có AWS, Azure và Google Cloud, những công ty nổi tiếng về sự hiện diện trên thị trường.

Để tự động hóa quá trình xây dựng, thử nghiệm và triển khai, hãy tìm hiểu về các khái niệm và công cụ cần thiết cho CI/CD trong .NET Framework:

 • Công cụ xây dựng và triển khai (ví dụ: MSBuild, dotnet CLI)
 • Hệ thống kiểm soát phiên bản (ví dụ: Git, Azure DevOps)
 • Nền tảng cho CI/CD (ví dụ: GitHub Actions, Azure Pipelines, Jenkins, TeamCity)

Bảo mật là một khía cạnh tối quan trọng của phát triển ứng dụng.

Xác thực và ủy quyền

Đảm bảo quyền truy cập an toàn vào các ứng dụng là bắt buộc, đòi hỏi phải có cơ chế xác thực và ủy quyền mạnh mẽ. Các chiến lược và tiện ích nổi bật trong .NET Framework như sau:

 • Sử dụng ASP.NET Core Identity để quản lý người dùng toàn diện
 • Triển khai OAuth và OpenID Connect để xác thực thông qua nhà cung cấp bên ngoài
 • Sử dụng các phương pháp ủy quyền dựa trên vai trò và dựa trên yêu cầu
 • Tận dụng JWT (Mã thông báo Web JSON) để xác thực dựa trên mã thông báo hiệu quả

Mật mã và bảo vệ dữ liệu

Việc sử dụng các chiến lược mã hóa và bảo vệ dữ liệu là rất quan trọng để bảo vệ thông tin nhạy cảm trong các ứng dụng. Các kỹ thuật và tài nguyên đáng chú ý trong hệ sinh thái .NET bao gồm:

 • Áp dụng thuật toán mã hóa đối xứng và bất đối xứng để bảo mật dữ liệu
 • Sử dụng hàm băm và chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
 • Tạo số ngẫu nhiên an toàn
 • Kết hợp API bảo vệ dữ liệu .NET Core để tăng cường các biện pháp bảo mật

Hiểu các công cụ chẩn đoán và lập hồ sơ để tối ưu hóa hiệu suất của các ứng dụng .NET.

Hồ sơ và chẩn đoán

Việc sử dụng các công cụ chẩn đoán và lập hồ sơ là rất quan trọng để xác định các trở ngại về hiệu suất và xác định các vấn đề tiềm ẩn trong mã. Các công cụ đáng chú ý trong .NET Framework bao gồm:

 • Trình lược tả Visual Studio
 • PerfView
 • dotTrace và dotMemory
 • Thông tin chi tiết về ứng dụng

Chiến lược tối ưu hóa hiệu suất

Ngoài việc áp dụng các công cụ định hình, việc tiếp thu kiến ​​thức về chiến lược tối ưu hóa hiệu suất cho .NET là điều không thể thiếu. Những chiến lược này bao gồm:

 • Triển khai các kỹ thuật quản lý bộ nhớ và thu gom rác hiệu quả
 • Áp dụng lập trình không đồng bộ để ngăn chặn các hoạt động chặn
 • Tăng cường các truy vấn LINQ và tương tác cơ sở dữ liệu để có hiệu suất tối ưu
 • Tận dụng bộ nhớ đệm và nén dữ liệu để giảm thời gian tải
 • Giảm phân bổ và ưu tiên sử dụng các loại giá trị để đạt hiệu quả tài nguyên