× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Python Design Patterns - Các thông tin cơ bản

22/11/2022 01:27

Các mẫu thiết kế là phần thiết yếu nhất của Công nghệ phần mềm, vì chúng cung cấp giải pháp lặp lại chung cho một vấn đề thường xảy ra trong thiết kế phần mềm. Chúng thường đại diện cho một số thực tiễn tốt nhất được các nhà phát triển phần mềm hướng đối tượng có kinh nghiệm áp dụng.

Các mẫu thiết kế là phần thiết yếu nhất của Công nghệ phần mềm, vì chúng cung cấp giải pháp lặp lại chung cho một vấn đề thường xảy ra trong thiết kế phần mềm. Chúng thường đại diện cho một số thực tiễn tốt nhất được các nhà phát triển phần mềm hướng đối tượng có kinh nghiệm áp dụng.

Chúng ta không thể coi các Mẫu thiết kế là thiết kế hoàn thiện có thể được chuyển đổi trực tiếp thành mã. Chúng chỉ là những khuôn mẫu mô tả cách giải quyết một vấn đề cụ thể với hiệu quả cao.

Mẫu thiết kế sáng tạo:

Các mẫu sáng tạo cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến khởi tạo Lớp hoặc khởi tạo đối tượng. Mẫu sáng tạo lớp và mẫu sáng tạo đối tượng là phân loại chính của Mẫu thiết kế sáng tạo. Trong khi các mẫu tạo lớp sử dụng tính kế thừa một cách hiệu quả trong quá trình khởi tạo, các mẫu tạo đối tượng sử dụng ủy quyền một cách hiệu quả để hoàn thành công việc.

Phân loại các mẫu thiết kế sáng tạo –

 

Mẫu thiết kế kết cấu:

Các mẫu thiết kế cấu trúc là về việc tổ chức các lớp và đối tượng khác nhau để tạo thành các cấu trúc lớn hơn và cung cấp chức năng mới trong khi vẫn giữ cho các cấu trúc này linh hoạt và hiệu quả. Hầu hết họ sử dụng Kế thừa để soạn tất cả các giao diện. Nó cũng xác định các mối quan hệ dẫn đến việc đơn giản hóa cấu trúc.

Phân loại các mẫu thiết kế kết cấu –

Mẫu thiết kế hành vi:

Các mẫu hành vi là tất cả về việc xác định các mẫu giao tiếp phổ biến giữa các đối tượng và hiện thực hóa các mẫu này. Các mẫu này liên quan đến các thuật toán và sự phân công trách nhiệm giữa các đối tượng.

Phân loại các mẫu thiết kế hành vi –

 • Phương pháp chuỗi trách nhiệm
 • Phương pháp lệnh
 • Phương pháp lặp
 • Phương pháp hòa giải
 • Phương pháp lưu niệm
 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp trạng thái
 • phương pháp chiến lược
 • Phương thức mẫu
 • Phương pháp khách truy cập

Ưu điểm của việc sử dụng Mẫu thiết kế

 • Khả năng sử dụng lại: Bằng cách sử dụng Kế thừa , chúng giúp làm cho mã có thể tái sử dụng và do đó chúng ta có thể sử dụng chúng trong nhiều dự án.
 • Minh bạch: Nó cải thiện tính minh bạch của mã cho tất cả các nhà phát triển sẽ sử dụng nó trong tương lai.
 • Giải pháp đã được thiết lập: Chúng ta có thể tin tưởng một cách mù quáng vào giải pháp do Design Patterns cung cấp vì chúng đã được chứng minh và kiểm chứng rõ ràng ở các giai đoạn quan trọng.
 • Giao tiếp được thiết lập: Các mẫu thiết kế giúp giao tiếp giữa các nhà thiết kế hiệu quả hơn. Các chuyên gia phần mềm có thể ngay lập tức hình dung ra thiết kế cấp cao trong đầu khi họ tham khảo tên của mẫu được sử dụng để giải quyết một vấn đề cụ thể khi thảo luận về thiết kế hệ thống.
 • Phát triển hiệu quả: Các mẫu thiết kế giúp phát triển các mô-đun có tính gắn kết cao với khớp nối tối thiểu.