× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Test Plan là gì? Hướng dẫn cách tạo test plan kèm ví dụ

15/02/2023 02:25

Test plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm tra, mục tiêu, lịch trình, ước tính, phân phối và các tài nguyên cần thiết để thực hiện kiểm tra cho một sản phẩm phần mềm

Kế hoạch kiểm tra là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm tra, mục tiêu, lịch trình, ước tính, phân phối và các tài nguyên cần thiết để thực hiện kiểm tra cho một sản phẩm phần mềm. Kế hoạch kiểm tra giúp chúng tôi xác định nỗ lực cần thiết để xác thực chất lượng của ứng dụng đang được kiểm tra. Kế hoạch kiểm thử đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết để tiến hành các hoạt động kiểm thử phần mềm như một quy trình xác định, được giám sát và kiểm soát tỉ mỉ bởi người quản lý kiểm thử.

Tầm quan trọng của Test Plan là gì?

Lập tài liệu Test Plan có nhiều lợi ích

 • Giúp những người bên ngoài nhóm thử nghiệm như nhà phát triển, người quản lý doanh nghiệp, khách hàng hiểu chi tiết về thử nghiệm.
 • Kế hoạch kiểm tra hướng dẫn suy nghĩ của chúng tôi. Nó giống như một cuốn sách quy tắc, cần phải được tuân theo.
 • Các khía cạnh quan trọng như ước tính thử nghiệm, phạm vi thử nghiệm, Chiến lược thử nghiệm được ghi lại trong Kế hoạch thử nghiệm, do đó, Nhóm quản lý có thể xem xét kế hoạch này và sử dụng lại cho các dự án khác.

Cách viết Test Plan

Bạn đã biết rằng lập Test Plan là nhiệm vụ quan trọng nhất của Quy trình quản lý kiểm thử. Thực hiện theo bảy bước dưới đây để tạo một kế hoạch thử nghiệm theo IEEE 829

 1. Phân tích sản phẩm
 2. Thiết kế chiến lược thử nghiệm
 3. Xác định mục tiêu thử nghiệm
 4. Xác định tiêu chí kiểm tra
 5. Lập kế hoạch tài nguyên
 6. Lập kế hoạch môi trường thử nghiệm

Bước 1) Phân tích sản phẩm

Làm thế nào bạn có thể kiểm tra một sản phẩm mà không có bất kỳ thông tin nào về nó? Câu trả lời là Không thể. Bạn phải tìm hiểu kỹ một sản phẩm trước khi thử nghiệm nó.

Sản phẩm được thử nghiệm là trang web ngân hàng Guru99. Bạn nên nghiên cứu khách hàng và người dùng cuối để biết nhu cầu và mong đợi của họ từ ứng dụng

 • Ai sẽ sử dụng trang web?
 • Cái này được dùng để làm gì?
 • Nó sẽ làm việc như thế nào?
 • Phần mềm/phần cứng mà sản phẩm sử dụng là gì?
 1. Tiến độ & Dự toán
 2. Xác định thử nghiệm Deliverables

Bước 2) Phát triển chiến lược thử nghiệm

Chiến lược kiểm thử là một bước quan trọng trong việc lập Kế hoạch kiểm thử trong Kiểm thử phần mềm. Tài liệu Chiến lược thử nghiệm, là tài liệu cấp cao, thường được phát triển bởi Trình quản lý thử nghiệm. Tài liệu này định nghĩa:

 • Mục tiêu thử nghiệm của dự án và phương tiện để đạt được chúng
 • Xác định nỗ lực và chi phí thử nghiệm

Bước 2.1) Xác định phạm vi kiểm thử

Trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động thử nghiệm nào, phạm vi thử nghiệm phải được biết. Bạn phải suy nghĩ kỹ về nó.

 • Các thành phần của hệ thống được kiểm tra (phần cứng, phần mềm, phần mềm trung gian, v.v.) được định nghĩa là “ trong phạm vi “
 • Các thành phần của hệ thống sẽ không được kiểm tra cũng cần được xác định rõ ràng là “ ngoài phạm vi ”.

Xác định phạm vi của dự án thử nghiệm của bạn là rất quan trọng đối với tất cả các bên liên quan. Một phạm vi chính xác giúp bạn

 • Mang đến cho mọi người sự tự tin & thông tin chính xác về công việc kiểm thử mà bạn đang thực hiện
 • Tất cả các thành viên dự án sẽ có một sự hiểu biết rõ ràng về những gì được thử nghiệm và những gì không

Làm thế nào để bạn xác định phạm vi dự án của bạn?

Để xác định phạm vi, bạn phải –

 • Yêu cầu khách hàng chính xác
 • Ngân sách dự án
 • Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
 • Kỹ năng & tài năng của nhóm thử nghiệm của bạn

Bây giờ nên xác định rõ ràng “trong phạm vi” và “ngoài phạm vi” của thử nghiệm.

 • Theo yêu cầu kỹ thuật phần mềm , dự án Guru99 Bank chỉ tập trung test tất cả các chức năng và giao diện bên ngoài của website Guru99 Bank ( trong phạm vi test)
 • Kiểm tra phi chức năng như căng thẳng , hiệu suất hoặc cơ sở dữ liệu logic hiện tại sẽ không được kiểm tra. ( ngoài phạm vi)

Kịch bản sự cố

Khách hàng muốn bạn kiểm tra API của họ. Nhưng ngân sách dự án không cho phép làm như vậy. Trong trường hợp như vậy bạn sẽ làm gì?

Chà, trong trường hợp như vậy, bạn cần thuyết phục khách hàng rằng Thử nghiệm Api là công việc phụ và sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên. Cung cấp cho anh ấy dữ liệu hỗ trợ sự thật của bạn. Nói với anh ấy nếu Thử nghiệm Api được bao gồm trong phạm vi, ngân sách sẽ tăng thêm XYZ.

Khách hàng đồng ý và theo đó các hạng mục mới, ngoài phạm vi được

Bước 2.2) Xác định loại thử nghiệm

Loại thử nghiệm là một quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn mang lại kết quả thử nghiệm như mong đợi.

Mỗi loại thử nghiệm được xây dựng để xác định một loại lỗi sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, tất cả các loại Kiểm thử đều nhằm đạt được một mục tiêu chung “ Phát hiện sớm tất cả các lỗi trước khi đưa sản phẩm đến tay khách hàng”

Có rất nhiều Loại thử nghiệm để thử nghiệm sản phẩm phần mềm. Nhóm của bạn không thể có đủ nỗ lực để xử lý tất cả các loại thử nghiệm. Là người quản lý kiểm tra, bạn phải đặt mức độ ưu tiên của các loại kiểm tra

 • Những loại thử nghiệm nào nên được tập trung để thử nghiệm ứng dụng web?
 • Loại thử nghiệm nào nên bỏ qua để tiết kiệm chi phí

Bước 2.3) Rủi ro & Vấn đề về Tài liệu

Rủi ro là sự kiện không chắc chắn trong tương lai với xác suất xảy ra và khả năng thua lỗ. Khi rủi ro thực sự xảy ra, nó trở thành ' vấn đề'.

ước 2.4) Tạo hậu cần thử nghiệm

Trong Test Logistics, Test Manager phải trả lời các câu hỏi sau:

 • Ai sẽ kiểm tra?
 • Khi nào bài kiểm tra sẽ xảy ra?

Ai sẽ kiểm tra?

Bạn có thể không biết tên chính xác của người kiểm tra sẽ kiểm tra, nhưng loại người kiểm tra có thể được xác định.

Để chọn đúng thành viên cho nhiệm vụ cụ thể, bạn phải xem xét kỹ năng của anh ta có đủ tiêu chuẩn cho nhiệm vụ đó hay không, đồng thời ước tính ngân sách dự án. Chọn sai thành viên cho nhiệm vụ có thể khiến dự án thất bại hoặc trì hoãn .

Người có các kỹ năng sau là lý tưởng nhất để thực hiện kiểm thử phần mềm:

 • Khả năng thấu hiểu quan điểm của khách hàng
 • Mong muốn mạnh mẽ về chất lượng
 • chú ý đến chi tiết
 • hợp tác tốt

Trong dự án của bạn, thành viên chịu trách nhiệm thực hiện kiểm thử là tester. Dựa trên ngân sách dự án, bạn có thể chọn thành viên trong nguồn hoặc thuê ngoài làm người thử nghiệm.

Khi nào bài kiểm tra sẽ xảy ra?

Các hoạt động kiểm thử phải phù hợp với các hoạt động phát triển liên quan.

Bước 3) Xác định mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu kiểm tra là mục tiêu tổng thể và thành tích của việc thực hiện kiểm tra. Mục tiêu của thử nghiệm là tìm ra càng nhiều lỗi phần mềm càng tốt; đảm bảo rằng phần mềm được thử nghiệm không có lỗi trước khi phát hành.

Để xác định mục tiêu kiểm thử, bạn nên thực hiện 2 bước sau

 1. Liệt kê tất cả các tính năng của phần mềm (chức năng, hiệu suất, GUI…) có thể cần kiểm tra.
 2. Xác định mục tiêu hoặc mục tiêu của thử nghiệm dựa trên các tính năng trên

Hãy áp dụng các bước này để tìm mục tiêu thử nghiệm của dự án thử nghiệm Ngân hàng Guru99 của bạn

Bạn có thể chọn phương pháp ' TOP-DOWN' để tìm các tính năng của trang web có thể cần kiểm tra. Trong phương pháp này, bạn chia nhỏ ứng dụng đang thử nghiệm thành thành phần và thành phần phụ .

Bước 4) Xác định tiêu chí kiểm tra

Tiêu chí kiểm tra là một tiêu chuẩn hoặc quy tắc mà quy trình kiểm tra hoặc đánh giá kiểm tra có thể dựa vào đó. Có 2 loại tiêu chí kiểm tra như sau

Tiêu chí đình chỉ

Chỉ định các tiêu chí đình chỉ quan trọng cho một bài kiểm tra. Nếu các tiêu chí đình chỉ được đáp ứng trong quá trình thử nghiệm, chu kỳ thử nghiệm đang hoạt động sẽ bị tạm dừng cho đến khi các tiêu chí được giải quyết .

Ví dụ về kế hoạch kiểm tra: Nếu các thành viên trong nhóm của bạn báo cáo rằng có 40% trường hợp kiểm tra thất bại, bạn nên tạm dừng kiểm tra cho đến khi nhóm phát triển khắc phục tất cả các trường hợp thất bại.

tiêu chí thoát

Nó chỉ định các tiêu chí biểu thị việc hoàn thành thành công giai đoạn thử nghiệm. Tiêu chí kết thúc là kết quả được nhắm mục tiêu của thử nghiệm và cần thiết trước khi chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Ví dụ: 95% của tất cả các trường hợp kiểm tra quan trọng phải vượt qua.

Một số phương pháp xác định tiêu chí thoát là chỉ định tốc độ chạy được nhắm mục tiêu và tốc độ vượt qua .

 • Tốc độ chạy là tỷ lệ giữa số trường hợp thử nghiệm được thực hiện/tổng ​​số trường hợp thử nghiệm của đặc tả thử nghiệm. Ví dụ: đặc tả thử nghiệm có tổng cộng 120 TC, nhưng người thử nghiệm chỉ thực hiện 100 TC, nên tỷ lệ chạy là 100/120 = 0,83 (83%)
 • Tỷ lệ vượt qua là tỷ lệ giữa số trường hợp thử nghiệm được thông qua / trường hợp thử nghiệm được thực hiện . Ví dụ: trong 100 TC được thực thi ở trên, có 80 TC đã vượt qua, vì vậy tỷ lệ vượt qua là 80/100 = 0,8 (80%)

Dữ liệu này có thể được truy xuất trong tài liệu Test Metric.

 • Tỷ lệ chạy bắt buộc phải là 100% trừ khi có lý do rõ ràng.
 • Tỷ lệ vượt qua phụ thuộc vào phạm vi dự án, nhưng đạt được tỷ lệ vượt qua cao là một mục tiêu

ước 5) Hoạch định nguồn lực

Kế hoạch nguồn lực là một bản tóm tắt chi tiết về tất cả các loại nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ dự án. Nguồn lực có thể là con người, thiết bị và vật liệu cần thiết để hoàn thành một dự án

Lập kế hoạch tài nguyên là yếu tố quan trọng của lập kế hoạch kiểm thử vì giúp xác định số lượng tài nguyên (nhân viên, thiết bị…) sẽ được sử dụng cho dự án. Do đó, Test Manager có thể lập lịch trình & dự toán chính xác cho dự án.