× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Transition Group trong ReactJS là gì? Khám phá ngay

20/11/2023 01:26

Hoạt ảnh có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách xác định các lớp với các kiểu CSS khác nhau.

Nhóm chuyển tiếp trong ReactJS là gì?

Khi bạn tạo một ứng dụng, điều bắt buộc là bạn phải làm cho nó có tính tương tác. Hoạt hình đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng thêm tính thẩm mỹ cho ứng dụng.

Với sự trợ giúp của Nhóm chuyển đổi ReactJS, việc chuyển đổi các thành phần vào và ra khỏi DOM có thể được thực hiện một cách hiệu quả mà không cần hoặc chỉ cần tối thiểu mã soạn sẵn. Nó mang đến các thành phần đơn giản để xác định hình ảnh động. Thư viện không xác định kiểu mà thay vào đó thao tác DOM theo nhiều cách hữu ích khác nhau. Điều này còn giúp việc triển khai hiệu ứng chuyển tiếp và hoạt ảnh trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Cách tiếp cận này đối với hoạt ảnh và chuyển tiếp do React Transition Group cung cấp là một cách đơn giản hơn.

Để sử dụng Nhóm chuyển tiếp phản ứng,

  • Phiên bản nút >=6 nên được cài đặt.

  • Npm phải được cài đặt trong máy của bạn.

npm cài đặt nhóm phản ứng chuyển tiếp --save

Đây là cách bạn có thể chuyển đổi các thành phần trong một dự án.

import { transition} from 'Reac-transition-group';

Những điều quan trọng cần biết khi sử dụng React Transition Group

Hoạt ảnh được triển khai thông qua React Transition Group là CSS Transitions thuần túy. Điều này có nghĩa là nhóm chuyển đổi trong ReactJS không cần bất kỳ thuộc tính nào của JavaScript để tạo hiệu ứng cho các thành phần. Hoạt ảnh có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách xác định các lớp với các kiểu CSS khác nhau.

Ban đầu, React chỉ được sử dụng để tạo ứng dụng web và do đó các nhà phát triển đã quyết định giữ riêng các tính năng bổ sung khác như hoạt ảnh. Nếu bạn muốn sử dụng Nhóm chuyển tiếp, bạn sẽ cần phải cài đặt nó một cách riêng biệt.

Có ba thành phần chính trong nhóm React Transition: Transition, CSSTransition và Transition Group.

Nhóm chuyển tiếp phản ứng chỉ bao gồm các thành phần. Bạn phải bao bọc các thành phần bên trong bất kỳ thành phần hiện có nào trước khi triển khai bất kỳ hoạt ảnh nào.

Các thành phần của React Transition Group chia vòng đời của các thành phần con khác thành các giai đoạn cụ thể. Sau đó, nhà phát triển có thể chọn thêm các lớp cụ thể trong các giai đoạn này trong khoảng thời gian được gọi là Hết thời gian. Việc sử dụng JavaScript kết thúc ở đây. Giờ đây, các nhà phát triển có thể cung cấp các kiểu khác nhau cho các lớp và thêm Chuyển tiếp CSS cho hoạt ảnh.