× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

10 Xu hướng kiểm thử phần mềm phổ biến năm 2023

21/03/2023 01:30

Dưới đây là một vài xu hướng kiểm thử phần mềm phổ biến cho năm 2023. Cùng tìm hiểu ngay và bắt đầu tham khảo sử dụng cho các dự án của bạn

Những công cụ kiểm thử phần mềm nào đang có nhu cầu vào năm 2023? Xu hướng kiểm thử phần mềm phổ biến năm 2023 là gì? Thử nghiệm IoT là gì? Thử nghiệm dữ liệu lớn là gì? Tự động hóa thử nghiệm API là gì? 

Bài đăng trên blog này sẽ giúp bạn trả lời tất cả những câu hỏi này. Bắt đầu nào

Các tổ chức trên khắp thế giới muốn phát hành các sản phẩm phần mềm chất lượng cao trên thị trường. Tuy nhiên, các công ty phải thực hiện các loại kiểm thử khác nhau và biết các xu hướng kiểm thử phần mềm mới nhất để đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao. 

Dưới đây là một vài xu hướng kiểm thử phần mềm phổ biến cho năm 2023.

  1. QAOps

    Một trong những xu hướng đang phát triển trong kiểm thử phần mềm là QAOps, sự kết hợp giữa đảm bảo chất lượng và hoạt động CNTT. QAOps sử dụng cách tiếp cận dựa trên DevOps để đạt được phần mềm chất lượng cao.  Trong QAOps, nhóm thử nghiệm phối hợp làm việc với các nhóm vận hành và nhà phát triển. Các nhóm thử nghiệm đang tích cực tham gia vào quá trình tích hợp liên tục và phát triển liên tục.


  2. Kiểm thử tự động hóa không có kịch bản

    Scriptless automation testing sử dụng các công cụ để tự động hóa các bài kiểm tra thay vì viết script. Các công cụ kiểm tra không có kịch bản ghi lại các hành động của người kiểm tra trong khi điều hướng phần mềm để tạo các kiểm tra khác nhau cần thiết cho các tính năng khác nhau. Các nhà phát triển có thể sử dụng các công cụ kiểm tra khác nhau được trang bị các tính năng độc đáo để kiểm tra giao diện người dùng, kiểm tra từ đầu đến cuối, trong số những công cụ khác. Dựa trên các khung kiểm tra, các công cụ này mang lại rất nhiều tính linh hoạt và tạo ra các trường hợp kiểm tra có thể tái sử dụng.


  3. thử nghiệm dữ liệu lớn

    Dữ liệu là nền tảng cho sự thành công hay thất bại của bất kỳ tổ chức nào. Dữ liệu lớn đề cập đến một tập dữ liệu lớn không thể xử lý bằng các kỹ thuật truyền thống. Để kiểm tra các bộ dữ liệu như vậy, các tổ chức sử dụng nhiều công cụ, kỹ thuật và khuôn khổ quy mô lớn được phát triển cho dữ liệu lớn. Kiểm tra dữ liệu lớn bao gồm kiểm tra chất lượng dữ liệu, kiểm tra hiệu suất và kiểm tra chức năng của dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc

4. thử nghiệm IoT

Trong số các xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp phần mềm, thử nghiệm IoT đang ngày càng phổ biến. Mục tiêu chính của thử nghiệm IoT là đảm bảo truyền dữ liệu an toàn qua internet. Một số loại thử nghiệm phổ biến trong kế hoạch thử nghiệm IoT bao gồm thử nghiệm khả năng sử dụng, thử nghiệm khả năng tương thích, thử nghiệm tính toàn vẹn của dữ liệu cũng như thử nghiệm độ tin cậy và khả năng mở rộng. Thử nghiệm IoT kiểm tra hiệu suất, chức năng và tính bảo mật của thiết bị IoT.


5. thử nghiệm AI và ML

Bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy học , bạn có thể tự động xác định lỗi và tạo các bài kiểm tra. AI và ML sử dụng các mô hình dự đoán để xác định các tính năng khác nhau để thử nghiệm và chuẩn bị các kế hoạch thử nghiệm cụ thể. Bằng cách tự động hóa các thử nghiệm với AI và ML, bạn có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu, sử dụng các trường hợp thử nghiệm có thể tái sử dụng và tạo báo cáo thử nghiệm chi tiết.

6. Kiểm tra dịch chuyển trái

Shift-left testing là một trong những xu hướng bất thường trong kiểm thử phần mềm. Theo truyền thống, kiểm thử phần mềm nằm ở phía bên phải của quy trình làm việc, trong khi kiểm thử shift-left được thực hiện ở phía bên trái. Shift-left testing thúc đẩy các nhà phát triển thử nghiệm trong giai đoạn đầu của vòng đời phát triển phần mềm.

Bằng cách thử nghiệm sớm, một tổ chức có thể xây dựng mã chất lượng cao, loại bỏ việc vá mã, tạo điều kiện cộng tác chủ động, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

7. thử nghiệm chuỗi khối

Thử nghiệm chuỗi khối là một trong những xu hướng thử nghiệm phần mềm ngày càng phổ biến do sự phát triển của công nghệ chuỗi khối. Mục tiêu của thử nghiệm chuỗi khối là kiểm tra tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống sổ cái dùng chung kết nối các khối khác nhau. Các khối có thể chứa các ứng dụng phần mềm khác nhau với một nút cụ thể trong một nhóm. Ngoài bảo mật, thử nghiệm chuỗi khối cũng bao gồm khả năng tải và khả năng mở rộng của cơ sở dữ liệu và sổ cái chuỗi khối.

8. kiểm tra an ninh mạng

Thử nghiệm an ninh mạng cho phép các tổ chức bảo vệ các ứng dụng phần mềm khỏi tin tặc và vi rút. Bằng cách sử dụng phương pháp thử nghiệm này, các công ty có thể xác định các khu vực dễ bị tổn thương và ngăn chặn các vi phạm an ninh. Thử nghiệm an ninh mạng bảo vệ ứng dụng của bạn khỏi vi-rút và giữ an toàn cho dữ liệu riêng tư của các bên liên quan, người dùng và các đối tác có liên quan khác.

9. thử nghiệm linh hoạt

Agile testing sử dụng một hệ thống phản hồi liên tục để đưa ra phản hồi trên cơ sở liên tục. Agile testing tiến hành các bài kiểm tra trong mỗi lần lặp lại của chu trình phát triển phần mềm. Thử nghiệm linh hoạt sử dụng các phương pháp thử nghiệm bao gồm phát triển dựa trên thử nghiệm, phát triển dựa trên hành vi, thử nghiệm khám phá, thử nghiệm dựa trên phiên và phát triển trường hợp thử nghiệm chấp nhận, trong số những phương pháp khác. 


10., kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy là một trong những xu hướng kiểm thử phần mềm không bao giờ cũ. Mục tiêu của kiểm thử hồi quy là kiểm tra xem các bản cập nhật hoặc bổ sung các tính năng mới ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của phần mềm. Kiểm tra hồi quy cho phép bạn kiểm tra cách phần mềm của bạn phản ứng với các thay đổi và bạn nên làm gì để làm cho phần mềm của bạn bền vững và linh hoạt.