× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Biến trong Python - Bạn đã biết gì về biến trong Python

15/09/2021 01:05

Trong Python, biến là một thành phần quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ dự án lớn nhỏ nào. Nếu bạn đang tìm hiểu và lập trình Python, đừng bỏ qua cơ hội tìm hiểu về biến cũng như cách khai báo biến trong Python qua bài viết này bạn nhé!

Khái niệm biến trong Python

bien trong Python

Trong lập trình, biến (variable) là tên của một vùng trong bộ nhớ RAM, được sử dụng để lưu trữ thông tin. Bạn có thể gán thông tin cho một biến, và có thể lấy thông tin đó ra để sử dụng. Khi một biến được khai báo, một vùng trong bộ nhớ sẽ dành cho các biến. Các biến được tham chiếu trong chương trình để nhận giá trị sau này và giá trị của chúng có thể được thay đổi.

>>> Đọc thêm: Bộ đếm trong Python - Nắm rõ kiến thức về Counter trong Python

Khai báo biến trong Python

Để khai báo biến trong Python ta dùng cú pháp tenbien = giá trị.

Trong đó tenbien là tên của biến mà bạn muốn đặt, giatri là giá trị biến mà bạn muốn gán.

Một số lưu ý khi khai báo biến:

 • Tên biến chỉ có thể chứa chữ cái, số và dấu gạch dưới _. Có thể bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới, nhưng không được bắt đầu bằng số.
 •  Biến không được chứa khoảng trắng và các ký tự đặc biệt như +,-,...
 • Biến không được là chữ có dấu (Tiếng Anh)
 • Tên biến có phân biệt chữ hoa, chữ thường và không được trùng với các từ khóa của Python như: and, as, del, from,...

Ví dụ: Khai báo biến tên trong Python

name = “Cong Nghe Thong Tin”

Ngoài ra, chúng ta có thẻ khai báo nhiều biến bằng 1 giá trị trên cùng 1 lần khai báo

a=b=c=2020

Hoặc khai báo nhiều biến với các giá trị tương ứng của nó trên 1 dòng:

name, age, gender = “Nguyễn Văn A”, 20, True

Bạn có thể sử dụng từ khóa del để xóa biến trong Python. 

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Python

Các kiểu dữ liệu trong Python

Không như đa số các ngôn ngữ lập trình khác, khi khai báo biến phải đi kèm với kiểu dữ liệu. Trong Python việc khai báo kiểu dữ liệu cho biến không cần thiết mà Python sẽ tự biết kiểu dữ liệu của giá trị gán cho biến. Dữ liệu được phân biệt theo các kiểu khác nhau với các đặc thù riêng. Dưới đây là một số kiểu dữ liệu trong Python.

Các kiểu dữ liệu Python được phân loại thành hai loại như sau:

 • Loại dữ liệu có thể thay đổi: Các loại dữ liệu trong python nơi giá trị được gán cho một biến có thể được thay đổi
 • Các kiểu dữ liệu bất biến: Các kiểu dữ liệu trong python không thể thay đổi giá trị được gán cho một biến

Sơ đồ sau liệt kê các kiểu dữ liệu nằm trong các danh mục của kiểu dữ liệu có thể thay đổi và kiểu dữ liệu bất biến.

 

 • Numbers: Kiểu dữ liệu số trong Python được sử dụng để lưu trữ các giá trị số. Nó được sử dụng để thực hiện các phép toán thông thường.
 • Strings (Chuỗi): Chuỗi trong Python được sử dụng để lưu trữ thông tin dạng văn bản. Chúng được sử dụng để thực hiện các hoạt động thực hiện việc sắp xếp vị trí giữa các mặt hàng.
 • List (Danh sách): Kiểu dữ liệu danh sách là kiểu dữ liệu Python chung nhất. Danh sách có thể bao gồm một tập hợp các kiểu dữ liệu hỗn hợp, được lưu trữ theo các vị trí tương đối.
 • Tuples: Tuples là một trong những kiểu dữ liệu Python bất biến có thể lưu trữ giá trị của các kiểu dữ liệu hỗn hợp. Về cơ bản chúng là một danh sách không thể thay đổi.
 • Sets (Bộ): Sets trong Python là một kiểu dữ liệu có thể được coi là một tập hợp dữ liệu không có thứ tự mà không có bất kỳ mục nào trùng lặp.
 • Dictionary (Từ điển): Từ điển trong Python có thể lưu trữ nhiều đối tượng, nhưng không giống như danh sách, trong từ điển, các đối tượng được lưu trữ bằng các khóa chứ không phải theo vị trí.

Kết: Trên đây là một số kiến thức cơ bản về biến, cách khai báo biên cũng như các kiểu dữ liệu trong Python mà bạn cần phải nắm rõ khi lập trình Python. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Python tại mục blog của Viện công nghệ thông tin T3H.