× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Node.js

22/05/2024 01:29

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về hơn 50 câu hỏi phỏng vấn Node thường gặp kèm theo câu trả lời 

Node.js là môi trường thời gian chạy mã nguồn mở và đa nền tảng được xây dựng trên công cụ JavaScript V8 của Chrome để thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt. Nó cung cấp môi trường I/O theo sự kiện, không chặn (không đồng bộ) và môi trường thời gian chạy đa nền tảng để xây dựng các ứng dụng phía máy chủ có khả năng mở rộng cao bằng cách sử dụng JavaScript.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về hơn 50 câu hỏi phỏng vấn Node thường gặp kèm theo câu trả lời . Cho dù bạn là nhà phát triển mới ra trường hay nhà phát triển có kinh nghiệm với 5, 8 hoặc 10 năm kinh nghiệm, những câu hỏi phỏng vấn này sẽ giúp bạn có đủ tự tin để vượt qua cuộc phỏng vấn Node.js của mình.

Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Node.js dành cho người mới

Bộ này chứa các câu hỏi cơ bản được hỏi trong cuộc phỏng vấn.

1. Node.js là gì?

Node.js là một công cụ JavaScript được sử dụng để thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt. Nó thường được sử dụng để xây dựng phần phụ trợ của ứng dụng và có khả năng mở rộng cao.

 
 

2. Sự khác biệt giữa Node.js và JavaScript là gì?

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản trong khi Node.js là công cụ cung cấp môi trường thời gian chạy để chạy mã JavaScript.

Ở đây chúng ta có bảng khác biệt giữa Node.js và JavaScript

Node.js JavaScript
Môi trường thời gian chạy phía máy chủ Ngôn ngữ kịch bản phía máy khách
Cho phép chạy mã JavaScript trên máy chủ Chủ yếu được sử dụng để phát triển web
Được xây dựng trên công cụ JavaScript V8 của Chrome Chạy trong công cụ JavaScript của trình duyệt web
Cho phép xây dựng các ứng dụng mạng có thể mở rộng Thực thi mã trong môi trường trình duyệt
Cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tập tin và tài nguyên mạng Giới hạn ở các API và khả năng của trình duyệt
Hỗ trợ các hoạt động I/O không chặn, theo hướng sự kiện Thực thi trong một vòng lặp sự kiện đơn luồng
Được sử dụng để xây dựng API phụ trợ, máy chủ và ứng dụng Được sử dụng để tạo các trang web tương tác và logic phía máy khách

3. Node.js có đơn luồng không?

Có, Node.js theo mặc định là đơn luồng . Tuy nhiên, nó sử dụng kiến ​​trúc hướng sự kiện và các hoạt động I/O không chặn để xử lý nhiều yêu cầu đồng thời một cách hiệu quả, cho phép khả năng mở rộng và hiệu suất cao trong các ứng dụng.

4. Node.js hỗ trợ loại chức năng API nào?

Có hai loại hàm API được Node.js hỗ trợ:

 • Đồng bộ: Các hàm API này được sử dụng để chặn mã.
 • Không đồng bộ: Các hàm API này được sử dụng cho mã không chặn.

5. Sự khác biệt giữa hàm Đồng bộ và Không đồng bộ là gì?

Ở đây chúng ta có bảng khác biệt giữa các hàm Đồng bộ và Không đồng bộ

Tính năng Chức năng đồng bộ Hàm không đồng bộ
Chặn thực thi Chặn việc thực thi cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Không chặn việc thực thi; cho phép các nhiệm vụ khác được tiến hành đồng thời.
Đang chờ hoàn tất Thực hiện các nhiệm vụ một cách tuần tự; mỗi nhiệm vụ phải hoàn thành trước khi nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu. Bắt đầu các nhiệm vụ và tiến hành các hoạt động khác trong khi chờ hoàn thành.
Giá trị trả về Trả về kết quả ngay sau khi hoàn thành. Thường trả về một lời hứa, gọi lại hoặc sử dụng xử lý sự kiện để xử lý kết quả sau khi hoàn thành.
Xử lý lỗi Có thể dễ dàng phát hiện lỗi bằng các khối thử bắt. Việc xử lý lỗi phức tạp hơn và thường liên quan đến lệnh gọi lại, lời hứa hoặc cú pháp không đồng bộ/chờ đợi.
Kịch bản sử dụng Thích hợp cho các nhiệm vụ đơn giản, tuần tự với luồng thực thi có thể dự đoán được. Lý tưởng cho các hoạt động liên quan đến I/O, yêu cầu mạng và các tác vụ yêu cầu xử lý song song.

6. Mô-đun trong Node.js là gì?

Trong Ứng dụng Node.js, Mô-đun có thể được coi là một khối mã cung cấp chức năng đơn giản hoặc phức tạp có thể giao tiếp với ứng dụng bên ngoài. Các mô-đun có thể được tổ chức trong một tệp duy nhất hoặc một tập hợp nhiều tệp/thư mục. Các mô-đun rất hữu ích vì khả năng sử dụng lại và khả năng giảm độ phức tạp của mã thành các phần nhỏ hơn. Một số ví dụ về các mô-đun là. http, fs, os, đường dẫn, v.v.

7. Npm là gì và ưu điểm của nó?

npm (Trình quản lý gói nút) là trình quản lý gói mặc định cho Node.js. Nó cho phép các nhà phát triển khám phá, chia sẻ và sử dụng lại các gói mã một cách dễ dàng. Ưu điểm của nó bao gồm quản lý phụ thuộc, kiểm soát phiên bản, kho lưu trữ tập trung và tích hợp liền mạch với các dự án Node.js.

8. Phần mềm trung gian là gì?

Middleware là chức năng hoạt động giữa chu kỳ yêu cầu và phản hồi. Middleware được thực thi sau khi máy chủ nhận được yêu cầu và trước khi bộ điều khiển gửi phản hồi.

9. Node.js xử lý đồng thời như thế nào ngay cả sau khi đơn luồng?

Node.js xử lý đồng thời bằng cách sử dụng các hoạt động không đồng bộ, không chặn. Thay vì đợi một tác vụ hoàn thành trước khi bắt đầu tác vụ tiếp theo, nó có thể bắt đầu nhiều tác vụ và tiếp tục xử lý trong khi chờ chúng hoàn thành, tất cả trong một luồng duy nhất.

10. Luồng điều khiển trong Node.js là gì?

Luồng điều khiển trong Node.js đề cập đến trình tự thực thi các câu lệnh và hàm. Nó quản lý thứ tự thực hiện, xử lý các hoạt động không đồng bộ, gọi lại và xử lý lỗi để đảm bảo luồng chương trình trôi chảy.

11. Vòng lặp sự kiện trong Node.js nghĩa là gì?

Vòng lặp sự kiện trong Node.js là một cơ chế cho phép nó xử lý đồng thời nhiều tác vụ không đồng bộ trong một luồng. Nó liên tục lắng nghe các sự kiện và thực hiện các chức năng gọi lại liên quan.

12. Thứ tự thực hiện các câu lệnh luồng điều khiển là gì?

Thứ tự thực hiện các câu lệnh như sau:

 • Thực thi và xử lý hàng đợi
 • Thu thập dữ liệu và lưu trữ nó
 • Xử lý đồng thời
 • Thực thi các dòng mã tiếp theo

13. Nhược điểm chính của Node.js là gì?

Dưới đây là một số nhược điểm chính của Node.js được liệt kê bên dưới:

 • Tính chất đơn luồng: Có thể không tận dụng tối đa CPU đa nhân, hạn chế hiệu năng.
 • Tùy chọn NoSQL: Cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL không được sử dụng phổ biến.
 • Thay đổi API nhanh chóng: Các bản cập nhật thường xuyên có thể gây ra các vấn đề về tính không ổn định và tính tương thích.

14. REPL trong Node.js là gì?

REPL trong Node.js là viết tắt của Đọc, Đánh giá, In và Lặp lại. Đó là một môi trường máy tính tương tự như shell, rất hữu ích cho việc viết và gỡ lỗi mã khi nó thực thi mã khi đang di chuyển.

15. Làm cách nào để nhập mô-đun vào Node.js?

Chúng tôi sử dụng mô-đun yêu cầu để nhập thư viện bên ngoài trong Node.js. Kết quả được trả về bởi require() được lưu trữ trong một biến được sử dụng để gọi các hàm bằng ký hiệu dấu chấm.

16. Sự khác biệt giữa Node.js và AJAX là gì?

Node.js là môi trường thời gian chạy JavaScript chạy ở phía máy chủ trong khi AJAX là ngôn ngữ lập trình phía máy khách chạy trên trình duyệt.

 

17. pack.json trong Node.js là gì?

pack.json trong Node.js là tệp siêu dữ liệu chứa thông tin dành riêng cho dự án như phần phụ thuộc, tập lệnh, phiên bản, chi tiết tác giả và các cài đặt cấu hình khác cần thiết để quản lý và xây dựng dự án.

18. Làm cách nào để viết hello world bằng node.js?

Javascript
 
const http = require('http');

// Create a server object
http.createServer(function (req, res) {
  res.write('Hello World!'); 
  res.end();
}).listen(3000);
 

Chạy chương trình này từ dòng lệnh và xem kết quả đầu ra trong cửa sổ trình duyệt. Chương trình này in Hello World trên trình duyệt khi trình duyệt gửi yêu cầu qua http://localhost:3000/.

19. Framework Node.js phổ biến nhất được sử dụng hiện nay là gì?

Framework Node.js nổi tiếng nhất được sử dụng là Express.js vì nó có khả năng mở rộng cao, hiệu quả và yêu cầu rất ít dòng mã để tạo một ứng dụng.

20. Promise trong Node.js là gì?

Một lời hứa về cơ bản là sự tiến bộ của các cuộc gọi lại trong NodeJS. Nói cách khác, lời hứa là một đối tượng JavaScript được sử dụng để xử lý tất cả các hoạt động dữ liệu không đồng bộ. Trong khi phát triển một ứng dụng, bạn có thể gặp phải việc mình đang sử dụng nhiều hàm gọi lại lồng nhau, điều này gây ra vấn đề về địa ngục gọi lại. Lời hứa sẽ giải quyết vấn đề gọi lại địa ngục này.

Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Node.js trung cấp

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét Câu hỏi phỏng vấn nút trung cấp dành cho các ứng viên có trên 2 năm kinh nghiệm.

21.  Lập trình hướng sự kiện trong Node.js là gì?

Lập trình hướng sự kiện được sử dụng để đồng bộ hóa sự xuất hiện của nhiều sự kiện và làm cho chương trình trở nên đơn giản nhất có thể. Các thành phần cơ bản của Chương trình hướng sự kiện là:

 • Hàm gọi lại (được gọi là trình xử lý sự kiện) được gọi khi một sự kiện được kích hoạt.
 • Vòng lặp sự kiện lắng nghe trình kích hoạt sự kiện và gọi trình xử lý sự kiện tương ứng cho sự kiện đó.

22.  Bộ đệm trong Node.js là gì?

Lớp Buffer trong Node.js được sử dụng để thực hiện các thao tác trên dữ liệu nhị phân thô. Nói chung, Bộ đệm đề cập đến vị trí bộ nhớ cụ thể trong bộ nhớ. Bộ đệm và mảng có một số điểm tương đồng, nhưng điểm khác biệt là mảng có thể là bất kỳ loại nào và có thể thay đổi kích thước. Bộ đệm chỉ xử lý dữ liệu nhị phân và không thể thay đổi kích thước. Mỗi số nguyên trong bộ đệm đại diện cho một byte. Hàm console.log() được sử dụng để in phiên bản Buffer.

23.  Luồng trong Node.js là gì?

Luồng là một loại phương thức xử lý dữ liệu và được sử dụng để đọc hoặc ghi đầu vào vào đầu ra một cách tuần tự. Luồng được sử dụng để xử lý việc đọc/ghi tệp hoặc trao đổi thông tin một cách hiệu quả. Mô-đun luồng cung cấp API để triển khai giao diện luồng. Ví dụ về đối tượng luồng trong Node.js có thể là một yêu cầu tới máy chủ HTTP và process.stdout đều là các phiên bản luồng.

24.  Giải thích mô-đun mật mã trong Node.js

Mô -đun mật mã được sử dụng để mã hóa, giải mã hoặc băm bất kỳ loại dữ liệu nào. Việc mã hóa và giải mã này về cơ bản giúp bảo mật và thêm một lớp xác thực vào dữ liệu. Trường hợp sử dụng chính của mô-đun mật mã là chuyển đổi văn bản đơn giản có thể đọc được sang định dạng được mã hóa và giải mã nó khi được yêu cầu.

25.  Địa ngục gọi lại là gì?

Địa ngục gọi lại là sự cố gây ra do lệnh gọi lại lồng nhau. Điều này làm cho mã trông giống như một kim tự tháp và khiến nó không thể đọc được. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi sử dụng lời hứa.

26.  Giải thích việc sử dụng mô-đun bộ hẹn giờ trong Node.js

Mô-đun Bộ hẹn giờ trong Node.js chứa nhiều hàm khác nhau cho phép chúng ta thực thi một khối mã hoặc một hàm sau một khoảng thời gian đã đặt. Mô-đun Hẹn giờ có tính toàn cục, chúng ta không cần sử dụng require() để nhập nó. 

Nó có các phương pháp sau:

27.  Sự khác biệt giữa phương thức setImmediate() và process.nextTick()

Phương thức process.nextTick() được sử dụng để thêm hàm gọi lại mới vào đầu hàng sự kiện tiếp theo. nó được gọi trước khi sự kiện được xử lý. setImmediate được gọi ở giai đoạn kiểm tra của hàng đợi sự kiện tiếp theo. Nó được tạo trong giai đoạn thăm dò ý kiến ​​và được gọi trong giai đoạn kiểm tra.

28.  Sự khác biệt giữa phương thức setTimeout() và setImmediate() là gì?

Hàm setImmediate được sử dụng để thực thi một tập lệnh cụ thể ngay lập tức trong khi hàm setTimeout được sử dụng để giữ một hàm và thực thi nó sau một khoảng thời gian xác định.

29.  Sự khác biệt giữa phương thức spawn() và fork() là gì?

Cả hai phương thức này đều được sử dụng để tạo các tiến trình con mới, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là phương thức spawn() tạo ra một hàm mới mà Node chạy từ dòng lệnh trong khi hàm fork() tạo một phiên bản của phương thức fork() hiện có và tạo nhiều tiến trình con. người lao động thực hiện cùng một công việc.

30.  Giải thích việc sử dụng mô-đun hộ chiếu trong Node.js

Mô-đun hộ chiếu được sử dụng để thêm các tính năng xác thực vào trang web hoặc ứng dụng web của chúng tôi. Nó thực hiện biện pháp xác thực giúp thực hiện các hoạt động đăng nhập.

31.  Fork trong Node.js là gì?

Fork là một phương thức trong Node.js được sử dụng để tạo các tiến trình con. Nó giúp xử lý khối lượng công việc ngày càng tăng. Nó tạo ra một phiên bản mới của công cụ cho phép nhiều quy trình chạy mã.

32.  Ba phương pháp để tránh địa ngục gọi lại là gì?

Ba phương pháp để tránh địa ngục gọi lại là:

 • Sử dụng async/await()
 • Sử dụng lời hứa
 • Sử dụng máy phát điện

33.  Trình phân tích cú pháp nội dung trong Node.js là gì?

Trình phân tích cú pháp nội dung là phần mềm trung gian phân tích cú pháp nội dung của Node.js. Nó chịu trách nhiệm phân tích nội dung yêu cầu đến trong phần mềm trung gian trước khi bạn xử lý nó. Đây là mô-đun NPM xử lý dữ liệu được gửi trong các yêu cầu HTTP.

34.  CORS trong Node.js là gì?

Từ CORS là viết tắt của “Chia sẻ tài nguyên nguồn gốc chéo”. Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn gốc là một cơ chế dựa trên tiêu đề HTTP được trình duyệt triển khai, cho phép máy chủ hoặc API chỉ ra bất kỳ nguồn gốc nào (khác nhau về giao thức, tên máy chủ hoặc cổng) ngoài nguồn gốc mà nguồn gốc không xác định được cấp phép để truy cập và tải tài nguyên. Gói cors có sẵn trong sổ đăng ký npm được sử dụng để khắc phục lỗi CORS trong ứng dụng Node.js.

35.  Giải thích mô-đun tls trong Node.js?

Mô-đun tls cung cấp việc triển khai các giao thức Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) và Lớp cổng bảo mật (SSL) được xây dựng dựa trên OpenSSL. Nó giúp thiết lập một kết nối an toàn trên mạng.

Để đọc thêm, hãy xem bài viết chuyên dụng của chúng tôi về  Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn nút trung cấp . Bên trong, bạn sẽ khám phá hơn 20 câu hỏi với câu trả lời chi tiết.

Câu hỏi phỏng vấn Node.js nâng cao dành cho người có kinh nghiệm

Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến câu hỏi phỏng vấn Node dành cho các nhà phát triển có kinh nghiệm với hơn 5 năm kinh nghiệm.

36.  Cụm trong Node.js là gì?

Do có một luồng duy nhất trong node.js, nó xử lý bộ nhớ hiệu quả hơn vì không có nhiều luồng do đó không cần quản lý luồng. Giờ đây, để xử lý khối lượng công việc một cách hiệu quả và tận dụng các hệ thống đa lõi của máy tính, các mô-đun cụm được tạo ra để cung cấp cho chúng ta cách tạo các tiến trình con chạy đồng thời với một tiến trình cha duy nhất.

37.  Giải thích một số phương thức cluster trong Node.js

 • Fork():  Nó tạo ra một tiến trình con mới từ tiến trình chính. IsMaster trả về true nếu quy trình hiện tại là chính hoặc sai.
 • isWorker:  Nó trả về true nếu quy trình hiện tại là một công nhân hoặc ngược lại là sai.
 • tiến trình:  Nó trả về tiến trình con có tính toàn cục.
 • send():  Nó gửi tin nhắn từ worker tới master hoặc ngược lại. 
 • kill():  Nó được sử dụng để giết nhân viên hiện tại.

38.  Làm cách nào để quản lý phiên trong Node.js?

Quản lý phiên có thể được thực hiện trong node.js bằng cách sử dụng mô-đun phiên nhanh. Nó giúp lưu dữ liệu ở dạng khóa-giá trị. Trong mô-đun này, dữ liệu phiên không được lưu trong cookie mà chỉ có ID phiên.

39.  Giải thích các loại luồng trong Node.js

Các loại luồng:

 • Luồng có thể đọc được:  Đây là luồng mà từ đó bạn có thể nhận và đọc dữ liệu theo kiểu được sắp xếp. Tuy nhiên, bạn không được phép gửi bất cứ điều gì. Ví dụ: fs.createReadStream() cho phép chúng ta đọc nội dung của tệp.
 • Luồng có thể ghi:  Đây là luồng mà bạn có thể gửi dữ liệu theo kiểu được sắp xếp nhưng bạn không được phép nhận lại. Ví dụ: fs.createWriteStream() cho phép chúng ta ghi dữ liệu vào một tệp.
 • Luồng song công:  Đây là luồng vừa có thể đọc vừa có thể ghi. Vì vậy bạn có thể gửi và nhận dữ liệu cùng nhau. Ví dụ: net.Socket là ổ cắm TCP.
 • Luồng chuyển đổi:  Đây là luồng được sử dụng để sửa đổi dữ liệu hoặc chuyển đổi dữ liệu khi nó được đọc. Luồng biến đổi về cơ bản là song công về bản chất. Ví dụ: luồng zlib.createGzip được sử dụng để nén dữ liệu bằng gzip.

40.  Làm cách nào chúng tôi có thể triển khai xác thực và ủy quyền trong Node.js?

Xác thực là quá trình xác minh danh tính của người dùng trong khi ủy quyền đang xác định những hành động nào có thể được thực hiện. Chúng tôi sử dụng các gói như Passport và JWT để triển khai xác thực và ủy quyền.

41.  Giải thích các gói dùng để tải file lên trong Node.js?

Gói được sử dụng để tải tệp lên trong Node.js là Multer. Tệp có thể được tải lên máy chủ bằng mô-đun này. Có các mô-đun khác trên thị trường nhưng Multer rất phổ biến khi tải tệp lên. Multer là phần mềm trung gian của node.js được sử dụng để xử lý nhiều phần/dữ liệu biểu mẫu, đây là thư viện được sử dụng chủ yếu để tải tệp lên.

42.  Giải thích sự khác biệt giữa Node.js và các ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ như Python

Node.js là lựa chọn tốt nhất cho lập trình không đồng bộ Python không phải là lựa chọn tốt nhất cho lập trình không đồng bộ. Node.js phù hợp nhất cho các dự án nhỏ để kích hoạt chức năng cần ít tập lệnh hơn. Python là lựa chọn tốt nhất nếu bạn đang phát triển các dự án lớn hơn. Node.js phù hợp nhất cho các hoạt động sử dụng nhiều bộ nhớ. Không nên dùng cho các hoạt động đòi hỏi nhiều trí nhớ. Node.js là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn tập trung chính xác vào các ứng dụng web và phát triển trang web. Tuy nhiên, Python là một công cụ toàn diện và có thể thực hiện nhiều tác vụ như ứng dụng web, tích hợp với các ứng dụng phụ trợ, tính toán số, học máy và lập trình mạng. Node.js là một nền tảng lý tưởng và sôi động hiện có để xử lý các ứng dụng web thời gian thực. Python không phải là nền tảng lý tưởng để xử lý các ứng dụng web thời gian thực. Tốc độ nhanh nhất và hiệu suất tuyệt vời phần lớn là do Node.js dựa trên V8 của Chrome, một công cụ rất nhanh và mạnh mẽ. Python chậm hơn Node.js. Vì Node.js dựa trên công cụ V8 nhanh và mạnh mẽ của Chrome nên Node.js sử dụng trình thông dịch JavaScript. Python sử dụng PyPy làm Thông dịch viên. Trong trường hợp xử lý lỗi và gỡ lỗi Python sẽ đánh bại Node.js. Việc xử lý lỗi trong Python mất rất ít thời gian và việc gỡ lỗi trong Python cũng rất dễ dàng so với Node.js.

43.  Làm cách nào để xử lý kết nối cơ sở dữ liệu trong Node.js?

Để xử lý kết nối cơ sở dữ liệu trong Node.js, chúng tôi sử dụng trình điều khiển cho  MySQL  và các thư viện như Mongoose để kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB. Các thư viện này cung cấp các phương thức để kết nối với cơ sở dữ liệu và thực hiện các truy vấn.

 

44.  Làm cách nào để đọc đối số dòng lệnh trong Node.js?

Đối số dòng lệnh (CLI) là các chuỗi văn bản được sử dụng để truyền thông tin bổ sung tới chương trình khi ứng dụng đang chạy thông qua giao diện dòng lệnh của hệ điều hành. Chúng ta có thể dễ dàng đọc các đối số này theo đối tượng chung trong nút tức là đối tượng tiến trình. Dưới đây là cách tiếp cận:

Bước 1: Lưu tệp dưới dạng index.js và dán mã bên dưới vào tệp.

Javascript
 
let arguments = process.argv ; 
 
console.log(arguments) ;
 

Bước 2: Chạy tệp index.js bằng lệnh bên dưới:

nút index.js 

45. Giải thích mô-đun redis của Node.js 

Redis là một kho lưu trữ mã nguồn mở để lưu trữ cấu trúc dữ liệu. Nó được sử dụng theo nhiều cách. Nó được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, bộ đệm và môi giới tin nhắn. Nó có thể lưu trữ các cấu trúc dữ liệu như chuỗi, băm, bộ, bộ được sắp xếp, bitmap, chỉ mục và luồng. Redis rất hữu ích cho các nhà phát triển Node.js vì nó làm giảm kích thước bộ đệm giúp ứng dụng hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc tích hợp Redis với các ứng dụng Node.js rất dễ dàng.

46.  ​​Ổ cắm web là gì?

Web Socket là một giao thức cung cấp giao tiếp song công (đa chiều), tức là cho phép giao tiếp theo cả hai hướng cùng một lúc. Đây là một công nghệ web hiện đại trong đó có sự kết nối liên tục giữa trình duyệt của người dùng (máy khách) và máy chủ. Trong kiểu giao tiếp này, giữa máy chủ web và trình duyệt web, cả hai đều có thể gửi tin nhắn cho nhau bất kỳ lúc nào. Theo truyền thống trên web, chúng tôi có định dạng yêu cầu/phản hồi trong đó người dùng gửi yêu cầu HTTP và máy chủ sẽ phản hồi yêu cầu đó. Điều này vẫn có thể áp dụng được trong hầu hết các trường hợp, đặc biệt là những trường hợp sử dụng API RESTful. Nhưng máy chủ cũng cần phải liên lạc với máy khách mà không bị khách hàng thăm dò (hoặc yêu cầu). Bản thân máy chủ sẽ có thể gửi thông tin đến máy khách hoặc trình duyệt. Đây là nơi WebSocket xuất hiện.

47.  Giải thích mô-đun util trong Node.js

Mô-đun Util trong node.js cung cấp quyền truy cập vào các chức năng tiện ích khác nhau. Có nhiều mô-đun tiện ích khác nhau có sẵn trong thư viện mô-đun node.js.

 • Mô-đun hệ điều hành:  Các mô-đun tiện ích dựa trên Hệ điều hành cho node.js được cung cấp bởi mô-đun hệ điều hành. 
 • Mô-đun đường dẫn:  Mô-đun đường dẫn trong node.js được sử dụng để chuyển đổi và xử lý các đường dẫn tệp khác nhau. 
 • Mô-đun DNS:  Mô-đun DNS cho phép chúng tôi sử dụng các chức năng phân giải tên Hệ điều hành cơ bản. Việc tra cứu DNS thực tế cũng được thực hiện bởi Mô-đun DNS. 
 • Mô-đun Net:  Mô-đun Net trong node.js được sử dụng để tạo cả máy khách và máy chủ. Tương tự như Mô-đun DNS, mô-đun này cũng cung cấp trình bao bọc mạng không đồng bộ.

48.  Làm cách nào để xử lý các biến môi trường trong Node.js?

Chúng tôi sử dụng process.env để xử lý các biến môi trường trong Node.js. Chúng ta có thể chỉ định cấu hình môi trường cũng như các khóa trong tệp .env. Để truy cập biến trong ứng dụng, chúng tôi sử dụng cú pháp “process.env.VARIABLE_NAME”. Để sử dụng nó, chúng ta phải cài đặt gói dotenv bằng lệnh bên dưới:

npm cài đặt dotenv

49.  Giải thích mô-đun DNS trong Node.js

DNS là một mô-đun nút được sử dụng để thực hiện cơ sở phân giải tên do hệ điều hành cung cấp cũng như được sử dụng để thực hiện tra cứu DNS thực tế. Ưu điểm chính của nó là không cần ghi nhớ địa chỉ IP – máy chủ DNS cung cấp giải pháp tiện lợi để chuyển đổi tên miền hoặc tên miền phụ thành địa chỉ IP.

50.  Tiến trình con trong Node.js là gì?

Thông thường, Node.js cho phép hiệu năng đơn luồng, không chặn nhưng chạy một luồng trong CPU không thể xử lý khối lượng công việc ngày càng tăng do đó mô-đun child_process có thể được sử dụng để sinh ra các tiến trình con. Các tiến trình con giao tiếp với nhau bằng hệ thống nhắn tin tích hợp. 

51.  Truy tìm trong Node.js là gì?

Đối tượng theo dõi được sử dụng cho một tập hợp các danh mục để bật và tắt tính năng theo dõi. Khi các sự kiện theo dõi được tạo thì các đối tượng theo dõi sẽ bị vô hiệu hóa bằng cách gọi phương thức tracing.enable(), sau đó các danh mục sẽ được thêm vào tập hợp các dấu vết đã bật và có thể được truy cập bằng cách gọi tracing.categories.

Để đọc thêm, hãy xem bài viết chuyên dụng của chúng tôi về  Câu hỏi phỏng vấn nút nâng cao . Bên trong, bạn sẽ khám phá hơn 20 câu hỏi với câu trả lời chi tiết.

Phần kết luận

Các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Node này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về loại câu hỏi có thể được hỏi trên Node.js trong cuộc phỏng vấn của bạn. Node.js là khung JavaScript rất quan trọng được yêu cầu trong các cuộc phỏng vấn việc làm dành cho Nhà phát triển Node.js, Nhà phát triển Node.js Full-Stack, Kỹ sư DevOps với Node.js, v.v. Nhiều công ty lớn như Netflix, PayPal, Meta, Uber, v.v. thuê chuyên gia Node.js.

Việc luyện tập trước khi phỏng vấn giúp bạn có lợi thế hơn các ứng viên khác. Bài viết này bao gồm hơn 50 câu hỏi phỏng vấn Node hàng đầu và bao gồm các câu hỏi quan trọng dành cho người mới bắt đầu cũng như nhà phát triển cấp cao. Hy vọng điều này sẽ giúp bạn thực hiện được cuộc phỏng vấn xin việc mơ ước của mình!!

Source: https://www.geeksforgeeks.org/node-interview-questions-and-answers/