× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Hướng dẫn JDBC trong Java - Kiến trúc, thành phần và cách làm việc

11/10/2021 12:54

Thuật ngữ JDBC là viết tắt của Java Database Connectivity. JDBC là một thông số kỹ thuật từ Sun microsystems. JDBC là một API trong Java giúp người dùng tương tác hoặc giao tiếp với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần và kiến trúc của JDBC trong Java 

JDBC là gì?

Thuật ngữ JDBC là viết tắt của Java Database Connectivity. JDBC là một thông số kỹ thuật từ Sun microsystems. JDBC là một API trong Java giúp người dùng tương tác hoặc giao tiếp với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau. Các lớp và giao diện của API JDBC cho phép ứng dụng gửi yêu cầu đến cơ sở dữ liệu được chỉ định.

JDBC trong Java

Sử dụng JDBC, chúng ta có thể viết các chương trình cần thiết để truy cập cơ sở dữ liệu. JDBC và trình điều khiển cơ sở dữ liệu có khả năng truy cập cơ sở dữ liệu và bảng tính. API JDBC cũng hữu ích trong việc truy cập dữ liệu doanh nghiệp được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ (RDB) 

Mục đích của JDBC trong Java

Có một số ứng dụng doanh nghiệp được tạo bằng công nghệ Java EE ( Enterprise Edition). Các ứng dụng này cần tương tác với cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin dành riêng cho ứng dụng. Tương tác với cơ sở dữ liệu yêu cầu kết nối cơ sở dữ liệu hiệu quả, mà chúng ta có thể đạt được bằng cách sử dụng trình điều khiển ODBC (Kết nối cơ sở dữ liệu mở). Chúng ta có thể sử dụng trình điều khiển ODBC này với JDBC để tương tác hoặc giao tiếp với nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, như Oracle, MS Access, Mysql, và SQL,...

JDBC trong Java la gi

Các ứng dụng của JDBC trong Java

JDBC về cơ bản là một đặc tả cung cấp mộ bộ giao diện hoàn chỉnh. Các giao diện này cho phép truy cập di động vào cơ sở dữ liệu bên dưới.

Chúng ta có thể sử dụng Java để viết các loại tệp thực thi khác nhau, chẳng hạn như:

 • Ứng dụng Java
 • Java Applet
 • Enterprise JavaBean (EJB)
 • Java Servlet
 • Java ServerPages (JSP)

Tất cả các tệp thực thi khác nhau này có thể sử dụng trình điều khiển JDBC để truy cập cơ sở dữ liệu và tận dụng dữ liệu được lưu trữ, JDBC cung cấp các khả năng tương tự như ODBC bằng cách cho phép các chương trình Java chứa mã độc lập với cơ sở dữ liệu. 

>>> Đọc thêm:  Constructor Chaining trong Java - Tất tần tật về Constructor Chaining

Các thành phần của JDBC trong Java

Có 4 thành phần này giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Các thành phần của JDBC như sau:

JDBC API: JDBC API cung cấp các  lớp, phương thức và giao diện khác nhau giúp giao tiếp dễ dàng với cơ sở dữ liệu. Nó cũng cung cấp hai gói chứa nèn tàng Java SE và Java EE để thể hiện các khả năng WORA ( write one run anywhere). Ngoài ra còn có một tiêu chuẩn trong API JDBC để kết nối cơ sở dữ liệu với ứng dụng khách. 

Trình quản lý điều khiển JDBC: Trình quản lý điều khiển của JDBC tải các trình điều khiển dành riêng cho cơ sở dữ liệu trong một ứng dụng. Trình quản lý điều khiển này thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu. Nó cũng thực hiện gọi cơ sở dữ liệu cụ thể đến cơ sở dữ liệu để nó có thể xử lý yêu cầu của người dùng.

JDBC Test suite: Bộ Test JDBC giúp kiểm tra các hoạt động như chèn, xóa, cập nhật mà JDBC Drivers thực hiện.

Trình điều khiển JDBC - ODBC: JDBC- ODBC kết nối trình điều khiển cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu. Trình điều khiển cầu nối này chuyển lời gọi phương thức, JDBC sang lời gọi phương thức ODBC. Nó sử dụng một gói trong đó có một thư viện gốc để truy cập các đặc tính ODBC.

Kiến trúc của JDBC trong Java

Application: Ứng dụng trong JDBC là một Java applet hoặc Servlet giao tiếp với một nguồn dữ liệu.

JDBC API: JDBC API cung cấp các lớp, phương thức và giao diện cho phép các chương trình Java thực thi các câu lệnh SQL và truy xuất kết quả từ cơ sở dữ liệu. Một số lớp và giao diện quan trọng được định nghĩa trong API JDBC như sau:

 • DriverManager
 • Driver
 • Connection
 • Statement
 • PreparedStatement
 • CallableStatement
 • ResultSet
 • SQL data

Driver manager: Trình quản lý điều khiển đóng một vai trò quan trọng trong kiến trúc JDBC. Trình quản lý trình điều khiển sử dụng một số trình điều khiển dành riêng cho cơ sở dữ liệu kết nối hiệu quả các ứng dụng doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu.

Trình điều khiển JDBC: Trình điều khiển JDBC giúp chúng ta giao tiếp với một nguồn dữ liệu thông qua JDBC. Chúng ta cần một trình điều  khiển JDBC có thẻ tương tác thông minh với nguồn dữ liệu tương ứng.

 Các loại kiến trúc của JDBC trong Java

Mô hình hai tầng: Trong mô hình này, một ứng dụng Java giao tiếp trực tiếp với nguồn dữ liệu. Trình điều khiển JDBC cung cấp giao tiếp giữa ứng dụng và nguồn dữ liệu. Khi người dùng gửi một truy vấn đến nguồn dữ liệu, câu trả lời cho những truy vấn đó sẽ được cung cấp cho người dùng dưới dạng kết quả. Chúng ta có thể xác định nguồn dữ liệu trên một máy khác trên mạng mà người dùng được kết nối. Đây được gọi là cấu hình  máy khách/ máy chủ, trong đó máy phía người dùng hoạt động như một máy khách và máy có nguồn dữ liệu hoạt động như một máy chủ.

Mô hình ba tầng: Trong mô hình ba tầng, câu truy vấn của người dùng truy vấn sẽ chuyển đến các dịch vụ ở tầng giữa. Từ dịch vụ tầng giữa, các lệnh lại tiếp cận nguồn dữ liệu. Kết quả của truy vấn quay trở lại tầng giữa. Từ đó, cuối cùng nó sẽ đến tay người dùng. Loại mô hình này có lợi cho các giám đốc những hệ thống thông tin quản lý.

Kết luận:

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã học về JDBC trong Java, hy vọng bạn đã nắm rõ các thông tin về JDBC. Tìm hiểu thêm về Java và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H để có kiến thức vững vàng hơn trong quá trình học tập bạn nhé