× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Tổng quan về JSON cho người mới bắt đầu

08/09/2023 01:25

JSON là viết tắt của Ký hiệu đối tượng JavaScript. JSON được sử dụng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ. Tìm hiểu về JSON ngay trong bài viết sau

JSON là viết tắt của Ký hiệu đối tượng JavaScript. JSON được sử dụng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ.

JSON là văn bản, được viết bằng ký hiệu đối tượng JavaScript.

JSON hỗ trợ mảng, đối tượng, chuỗi, số và giá trị.

Ví dụ về JSON:

{"employees":[ 
 {"name":"Sonoo", "email":"sonoojaiswal1987@gmail.com"}, 
 {"name":"Rahul", "email":"rahul32@gmail.com"}, 
 {"name":"John", "email":"john32bob@gmail.com"} 
]} 

Ưu điểm

 • JSON nhỏ gọn hơn và có thể dễ dàng tải bằng JavaScript.
 • JSON rất nhanh.
 • JSON là ngôn ngữ độc lập
 • JSON là nguồn mở
 • JSON rất nhẹ
 • Cung cấp hỗ trợ cho tất cả các trình duyệt

Lịch sử:

 • Douglas Crockford đã chỉ định định dạng JSON vào đầu những năm 2000.
 • Trang web chính thức được ra mắt vào năm 2002.
 • Vào tháng 12 năm 2005, Yahoo! bắt đầu cung cấp một số dịch vụ web của mình bằng JSON.
 • JSON đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế ECMA vào năm 2013.
 • Tiêu chuẩn định dạng JSON cập nhật nhất đã được xuất bản vào năm 2017.