× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Giai đoạn kiểm thử phần mềm trong vòng đời kiểm thử Software Testing

09/06/2021 02:15

(Các giai đoạn kiểm thử phần mềm) Vòng đời kiểm thử phần mềm, dự án bao gồm các giai đoạn nhằm đảm bảo phần phềm được kiểm tra kỹ càng từ trong ra ngoài và đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như người sử dụng. Nếu là một người mới tìm hiểu về Software Testing bạn có thể tìm hiểu các giai đoạn kiểm thử phần mềm trong vòng đời kiểm thử trong bài viết dưới đây.

Xác định quy trình kiểm thử trong giai đoạn kiểm thử phần mềm

Quy trình kiểm thử là một phần quan trọng của Vòng đời kiểm thử phần mềm (SDLC) và bao gồm các hoạt động khác nhau. Chúng được thực hiện để cải thiện chất lượng của sản phẩm phần mềm. Từ lập kế hoạch đến thực hiện, mỗi giai đoạn của quy trình đều được lên kế hoạch một cách có hệ thống và cần có kỷ luật để thực hiện chúng. Các bước và giai đoạn này cực kỳ quan trọng, vì chúng có các tiêu chí đầu vào riêng và có thể phân phối được, được kết hợp và đánh giá để có được kết quả và kết quả mong đợi.

Quy trình kiểm thử là một phần quan trọng của Vòng đời kiểm thử phần mềm (SDLC) và bao gồm các hoạt động khác nhau.

Quy trình kiểm thử là một phần quan trọng của Vòng đời kiểm thử phần mềm (SDLC) và bao gồm các hoạt động khác nhau.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng chất lượng và hiệu quả của kiểm thử phần mềm chủ yếu được xác định bởi chất lượng của các quy trình kiểm thử được sử dụng bởi người kiểm thử phần mềm. Hơn nữa, bằng cách tuân theo quy trình kiểm tra cơ bản, người kiểm tra có thể đơn giản hóa công việc của họ và theo dõi mọi hoạt động chính và phụ.

>>> Đọc thêm: Các loại kiểm thử phần mềm phổ biến mọi kiểm thử viên phải biết


Tầm quan trọng của các giai đoạn kiểm thử phần mềm

 • Quá trình kiểm thử giúp sắp xếp hợp lý các công việc đang được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm.
 • Nó mang lại sự nhất quán trong toàn đội cũng như cách họ làm việc.
 • Giúp cho việc bảo trì sản phẩm trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.
 • Tuân theo quy trình thử nghiệm cơ bản dẫn đến sản phẩm tốt hơn.
 • Nó giúp lập kế hoạch và quản lý các hoạt động thử nghiệm.
 • Quy trình được lập kế hoạch tốt và có hệ thống cho phép nhóm phát hiện ra các khiếm khuyết nhanh hơn.

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm

Tương tự như Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), kiểm thử phần mềm cũng có một chu kỳ cụ thể là "Vòng đời kiểm thử phần mềm (STLC)" , bao gồm một loạt các hoạt động tiếp theo bắt đầu, thực thi cũng như kết thúc quá trình kiểm thử thành công. Quá trình kiểm tra cơ bản bao gồm năm giai đoạn tiếp theo được đề cập dưới đây:

 1. Lập kế hoạch kiểm tra & kiểm soát.
 2. Phân tích & Thiết kế.
 3. Thực hiện & Thực hiện.
 4. Đánh giá Tiêu chí Thoát & Báo cáo.

Lập kế hoạch & Kiểm soát Kiểm tra trong giai đoạn kiểm thử phần mềm

Giai đoạn ban đầu của quy trình, lập kế hoạch kiểm tra và kiểm soát là một phần quan trọng của Vòng đời kiểm thử phần mềm (STLC) , nơi người quản lý kiểm thử hoặc trưởng nhóm kiểm tra xác định nỗ lực và chi phí của toàn bộ dự án. Tại đây nhóm làm việc cùng nhau để chuẩn bị kế hoạch kiểm thử, xác định mục tiêu kiểm thử và xây dựng chiến lược kiểm thử để thực hiện hiệu quả các kế hoạch kiểm thử ở các cấp độ khác nhau của phần mềm.

Ngoài việc lập kế hoạch, giai đoạn này cũng bao gồm việc kiểm soát quá trình thử nghiệm bằng cách liên tục theo dõi, xem xét và phân tích phương pháp cũng như kết quả của nó và đưa ra quyết định phù hợp. Do đó, để tạo ra kế hoạch kiểm tra phù hợp và hiệu quả, giai đoạn này cần xem xét các khía cạnh sau:

 • Xác định Phạm vi, Rủi ro & Mục tiêu
 • Thực hiện Chính sách / Chiến lược Kiểm tra
 • Xác định phương pháp tiếp cận thử nghiệm
 • Lên lịch cho các hoạt động thử nghiệm
 • Xác định tiêu chí thoát
 • Giám sát hoạt động
 • So sánh Tiến độ và Kế hoạch.
 • Kiểm soát khi cần thiết

>>> Đọc thêm: Vòng đời kiểm thử phần mềm - Khái niệm kiểm thử viên phải nắm rõ

Phân tích & Thiết kế trong giai đoạn kiểm thử phần mềm

Sau đỉnh điểm của giai đoạn lập kế hoạch, nhóm chuyển sang giai đoạn phân tích và thiết kế, trong đó các trường hợp thử nghiệm được tạo ra với sự hỗ trợ của thông tin và đầu ra được cung cấp từ giai đoạn trước, tức là "lập kế hoạch thử nghiệm" & kiểm soát. Trong giai đoạn này, các mục tiêu được chuyển thành các trường hợp thử nghiệm.

 • Cơ sở kiểm thử đánh giá
 • Đánh giá Cơ sở Kiểm tra cho Khả năng Kiểm tra
 • Xác định & Ưu tiên Điều kiện Kiểm tra
 • Thiết kế & ưu tiên các trường hợp thử nghiệm cấp cao
 • Xác định dữ liệu thử nghiệm
 • Khả năng xác định nguồn gốc giữa cơ sở thử nghiệm & điều kiện thử nghiệm
 • Môi trường thử nghiệm & Công cụ cơ sở hạ tầng

Thực hiện & Thực thi Kiểm tra trong giai đoạn kiểm thử phần mềm

Trong giai đoạn kiểm thử này, các kịch bản và thủ tục kiểm thử được phác thảo bằng cách tích hợp các trường hợp kiểm thử theo một thứ tự cụ thể, thiết lập môi trường kiểm thử và thực hiện các trường hợp kiểm thử. Giai đoạn này chủ yếu được chia thành hai loại, cụ thể là:

Thực hiện thử nghiệm trong giai đoạn kiểm thử phần mềm: Các trường hợp thử nghiệm đã thiết kế và bộ thử nghiệm cuối cùng được thực hiện trong giai đoạn này với sự hỗ trợ của các bước sau.

 • Hoàn thiện các trường hợp thực hiện & kiểm thử: Các trường hợp thực hiện và kiểm thử được hoàn thiện trên cơ sở các yêu cầu. Hơn nữa, người quản lý thử nghiệm đảm bảo rằng tất cả các điều kiện tiên quyết của thử nghiệm được xử lý trước khi thực hiện thử nghiệm.
 • Tạo dữ liệu thử nghiệm: Tùy thuộc vào môi trường thử nghiệm, "dữ liệu thử nghiệm" được tạo cho mục đích sử dụng của nó. Điều này có thể được thực hiện thủ công hoặc với sự hỗ trợ của các công cụ tạo dữ liệu thử nghiệm.
 • Kiểm tra Môi trường: Để đảm bảo sự thành công của việc kiểm tra môi trường đã thiết lập được nhóm kiểm tra. Điều này chủ yếu bao gồm hệ thống, ứng dụng, dữ liệu thử nghiệm, môi trường chạy giao diện người dùng, hệ điều hành máy khách, trình duyệt, v.v.
 • Kiểm tra bộ thử nghiệm: Nhóm làm việc cùng nhau để tạo và kiểm tra bộ thử nghiệm từ các trường hợp thử nghiệm để thực hiện thử nghiệm hiệu quả. Thông tin và hướng dẫn được xác nhận trước khi kiểm tra chương trình phần mềm.
 • Phát triển và ưu tiên quy trình kiểm tra: Sau khi các trường hợp kiểm thử, "bộ kiểm thử" , "môi trường kiểm thử" và thành phần quan trọng khác được xác định, tạo và kiểm tra, nhóm sẽ phát triển và ưu tiên quy trình kiểm thử như kỹ thuật, chiến lược, công cụ và hơn thế nữa.
 • Khai thác thử nghiệm / Tập lệnh tự động: Mặc dù tùy chọn, tại đây, tập hợp phần mềm và dữ liệu thử nghiệm được định cấu hình để kiểm tra một chương trình trong các điều kiện khác nhau, nơi hành vi của nó được giám sát liên tục.

>>> Tham khảo: khóa học kiểm thử phần mềm cho người mới bắt đầu

Thực thi kiểm tra

 Ở đây kiểm tra cuối cùng được thực hiện trên chương trình phần mềm trong khi làm theo các bước được đề cập bên dưới.

 • Thực hiện quy trình kiểm thử theo kế hoạch: Các trường hợp kiểm thử và bộ kiểm thử được nhóm thực hiện theo quy trình đã lập kế hoạch.
 • Ghi lại Kết quả / Kết quả: Trạng thái của các trường hợp thử nghiệm và thử nghiệm được ghi lại để tham khảo trong tương lai.
 • So sánh thực tế với đầu ra mong đợi: Khi kết quả thử nghiệm được ghi lại và ghi lại, chúng sẽ được so sánh với kết quả đầu ra mong đợi để đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác của chúng.
 • Báo cáo sự khác biệt dưới dạng sự cố: Các khiếm khuyết, sự cố hoặc bất kỳ sự khác biệt nào khác được tìm thấy trong các giai đoạn trước đó được báo cáo là sự cố tại đây.
 • Phân tích sự cố để tìm nguyên nhân: Các sự cố mà nhóm đã xác định trước đó hiện được phân tích theo nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để giải quyết chúng.
 • Kiểm tra lại / Hồi quy: Tại đây các sự cố được xác định và phân tích được "kiểm tra lại" để giải quyết các sai lệch trong hệ thống phần mềm và để đạt được kết quả tốt nhất.

Đánh giá Tiêu chí Thoát & Báo cáo

Giai đoạn này liên quan đến việc đánh giá kết quả của giai đoạn thực hiện & triển khai thử nghiệm, để quyết định thêm các cách kiểm tra cũng như kết thúc của nó. Dựa trên đánh giá rủi ro, "tiêu chí thoát" được chuẩn bị, hoạt động như một thước đo để xác định lượng thử nghiệm cần thiết trong sản phẩm hoặc dự án.

Nhóm kiểm tra được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra thêm hoặc chấm dứt quy trình trên cơ sở các tiêu chí thoát, bao gồm khám phá tỷ lệ lỗi cao, giới hạn thời gian, giới hạn ngân sách, "phạm vi kiểm tra" 100% .

 • Kiểm tra nhật ký so với Tiêu chí thoát: Trạng thái và nhật ký kiểm tra được kiểm tra và so sánh với tiêu chí thoát, đã được quyết định trước đó trong giai đoạn lập kế hoạch.
 • Đánh giá: Nhóm làm việc cùng nhau và quyết định xem có cần thêm bài kiểm tra hoặc Tiêu chí thoát có cần thay đổi hay không.
 • Tóm tắt thử nghiệm: Báo cáo tóm tắt thử nghiệm được chuẩn bị sau khi bắt đầu giai đoạn này, bao gồm các chi tiết về toàn bộ quá trình thử nghiệm. Điều này mang lại sự hiểu biết tốt hơn về quy trình cho tất cả các bên liên quan của dự án.

Vòng đời kiểm thử phần mềm (STLC) bao gồm các giai đoạn kiểm thử phần mềm và có thể được mô tả như một chuỗi các hoạt động được thực hiện để kiểm tra các thành phần và yếu tố khác nhau của một phần mềm. Điều này, giống như Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) giúp phát triển một sản phẩm phần mềm chất lượng có các tính năng cải tiến và chức năng đặc biệt.

Hơn nữa, quá trình kiểm thử đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và được phát triển theo các tiêu chuẩn đã nêu và tuân theo các quy định quốc tế. Nói tóm lại, với sự hỗ trợ của kiểm thử phần mềm, người ta có thể dễ dàng phát triển một sản phẩm phần mềm giúp khách hàng đạt đến tầm cao thành công mới. Đọc thêm về các thông tin lập trình qua tại Viện Công nghệ thông tin T3H