× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Vòng đời kiểm thử phần mềm - Khái niệm kiểm thử viên phải nắm rõ

28/05/2021 01:23

Kiểm thử là một phần không thể thiếu đối với sự phát triển phần mềm hiện đại. Về mặt kỹ thuật, kiểm thử phần mềm luôn hiện hữu trong vòng đời phát triển phần mềm, tức là SDLC. Mặc dù có rất nhiều cách tiếp cận SDLC, chẳng hạn như Agile, DevOps và RAD , nhưng quá trình thử nghiệm thì có mặt ở khắp nơi. Điều thú vị là kiểm thử có vòng đời rất riêng của nó, được gọi là vòng đời kiểm thử phần mềm. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời kiểm thử phần mềm.

STLC là gì? Vòng đời kiểm thử phần mềm

Vòng đời kiểm thử phần mềm hay còn gọi là STLC giúp thực hiện quá trình kiểm thử một cách thích hợp và kỹ lưỡng. Nó có nhiều giai đoạn, chẳng hạn như thu thập, phân tích và thực hiện các yêu cầu. Nó xác định điểm đầu, điểm cuối và điểm giữa của quá trình kiểm thử phần mềm hoàn chỉnh. 

STLC là gì? Vòng đời kiểm thử phần mềm

STLC là gì? Vòng đời kiểm thử phần mềm

Mỗi giai đoạn của STLC có một số công việc, mục tiêu và mục tiêu nhất định. Mặc dù những kiểm thử viên khác nhau có thể có cách tiếp cận khác nhau đối với các giai đoạn. Chẳng hạn như kết hợp một hoặc nhiều giai đoạn thành một, lặp lại, .... nhưng ý tưởng chính vẫn giống nhau. Dưới đây là các giai đoạn khác nhau của vòng đời kiểm thử phần mềm:

Thu thập yêu cầu trong vòng đời kiểm thử phần mềm

Giai đoạn này đánh dấu sự khởi đầu của vòng đời kiểm thử phần mềm. Trong giai đoạn này, (các) nhóm kiểm tra / người kiểm tra tham gia vào các phiên họp để kiểm tra các tính năng và bộ phận của sản phẩm phần mềm sẽ được kiểm tra.

Giai đoạn thu thập yêu cầu xác định phạm vi của toàn bộ quá trình thử nghiệm. Các quá trình giải quyết vấn đề sẽ được đưa ra cho những tính năng không thể kiểm tra được.

Lập kế hoạch  trong vòng đời kiểm thử phần mềm

Giai đoạn lập kế hoạch tập trung vào việc xác định tất cả các hoạt động và nguồn lực cần thiết để thực hiện giải quyết mục tiêu của thử nghiệm.

Việc xác định các số liệu liên quan, cũng như các phương pháp thu thập và theo dõi giống nhau, cũng được thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch của STLC. Giai đoạn lập kế hoạch thường được xác định dựa trên 3 điều:

 • Yêu cầu
 • Chiến lược thử  nghiệm
 • Phân tích rủi ro hoặc quản lý và giảm thiểu rủi ro

Phân tích trong vòng đời sản phẩm

Bước này sẽ giúp kiểm thử viên xác định phương pháp thực hiện thử nghiệm trong vòng đời kiểm thử. Để phân tích được các phương pháp này, bạn phải thực hiện nghiên cứu một số yêu cầu như sau:

 

 • Tính rủi ro của sản phẩm
 • Thông tin/ Tài liệu yêu cầu/ PRD
 • Một số cơ sở kiểm thử khác

Xác định các điều kiện thử nghiệm không phải là một công việc dễ dàng. Bạn có thể tìm ra tất cả những cái đã rõ rành rành. Nhưng những yếu tổ như các biến ẩn, có thể hạn chế nhóm kiểm thử tìm ra chính xác các phương pháp thử nghiệm phù hợp.

Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc xác định các điều kiện thử nghiệm

 • Mức độ phức tạp của sản phẩm phần mềm.
 • Các mức độ kiểm tra.
 • Rủi ro về sản phẩm và dự án.
 • (Các) Nhóm / (Các) Thành viên Bộ kỹ năng.
 • Loại phương pháp tiếp cận SDLC.

>>> Đọc thêm: Lộ trình tự học Automation Test không thể bỏ qua cho người mới

Thiết kế trong vòng đời kiểm thử phần mềm

Sau khi xác định các thành phần cần kiểm tra,  nhóm kiểm thử phải thiết kế cách để kiểm tra các thành phần đó. Giai đoạn này sẽ được tạo thành từ các yếu tố sau:

 • Chia nhỏ các điều kiện thử nghiệm thành một số điều kiện phụ, nhỏ hơn để tăng phạm vi bao phủ.
 • Tạo các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc yêu cầu.
 • Tạo chỉ số phạm vi kiểm tra.
 • Xác định và lấy dữ liệu thử nghiệm.
 • Xác định và thiết lập môi trường thử nghiệm.

Thực hiện kiểm thử phần mềm

Khi nhóm kiểm thử đã tìm ra phương pháp kiểm thử phần mềm chính xác, cũng như đã có cách thức và nội dung thực hiện. Họ có thể triển khai phương pháp kiểm thử vòng đời sản phẩm như sau.

Mức độ ưu tiên của Test Case

 • Nhận dạng các Test Case sẽ là một phần của bộ hồi quy.
 • Tính đúng đắn của các Test Case.

Khi sử dụng Automation Test - Kiểm tử tự động, bạn sẽ cần:

 • Xác định các Test Case candidates,
 • Tiến hành viết kịch bản các trường hợp thử nghiệm 
 • Xem lại các Test Case

>>> Đọc thêm: 09 lý do khiến bạn phải học kiểm thử phần mềm ngay tắp lự

Thực hiện

Đây là giai đoạn thực thi các Test Case. Đảm bảo rằng tiêu chí đầu vào được đáp ứng thành công trước khi kiểm thử. Trong khi thực hiện các Test Case, sự khác biệt xảy ra như một kết quả không mong muốn. Chúng có thể được đăng nhập để xem xét sau này như là các khiếm khuyết. Theo dõi tiến độ bằng cách sử dụng số liệu truy xuất nguồn gốc.

Báo cáo kết quả

Sau khi thực hiện, bạn cần phải báo cáo lại kết quả của vòng đời kiểm thử phần mềm. Nó sẽ bao gồm:

 • Tiêu chí thoát
 • Báo cáo kết quả

Kết thúc

Giai đoạn cuối cùng kết thúc toàn bộ vòng đời kiểm thử phần mềm bao gồm:

 • Kiểm tra và nhóm các Test case dựa trên trạng thái của chúng
 • Tạo một tài liệu chi tiết,
  • Phần kiểm thử nào hoạt động tốt,
  • Phạm vi cải tiến,
  • Có thể cải thiện điều gì, cải thiện như thế nào
 • Đảm bảo không có lỗi nào trong quá trình kiểm thử

Kết luận: Trên đây là một số yếu tố quan trọng trong vòng đời kiểm thử phần mềm mà mỗi lập trình viên cần nắm rõ. Hy vọng bạn đã hiểu rõ về các thành tố trong vòng đời kiểm thử. Tìm hiểu thêm các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H bạn nhé!