× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Kiểm thử thủ công - Mọi thứ cần biết về Manual Testing

16/06/2021 01:56

Kiểm thử phần mềm là một giai đoạn quan trọng trong mỗi dự án kiểm thử. Đây là bước chủ chốt để đảm bảo mỗi ứng dụng, website hay dự án đạt đúng yêu cầu của khách hàng. Có hai loại hình kiểm thử phần mềm trong đó bao gồm kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động. Trong bài viết này, T3H xin giới thiệu tới bạn khái niệm về kiểm thử thủ công cũng như các loại hình kiểm thử và công cụ hỗ trợ kiểm thử viên.

Khái niệm kiểm thử thủ công - Manual Testing

Manual Testing là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các trường hợp kiểm thử được người kiểm thử thực hiện theo cách thủ công mà không sử dụng bất kỳ công cụ tự động nào. Mục đích của Manual testing là xác định các lỗi, sự cố và khiếm khuyết trong ứng dụng phần mềm. Kiểm thử phần mềm thủ công là kỹ thuật nguyên thủy nhất trong tất cả các loại kiểm thử và nó giúp tìm ra các lỗi nghiêm trọng trong ứng dụng phần mềm.

Khái niệm kiểm thử thủ công - Manual Testing

Khái niệm kiểm thử thủ công - Manual Testing

Bất kỳ ứng dụng mới nào cũng phải được kiểm tra thủ công trước khi bước vào quá trình kiểm thử tự động. Kiểm thử phần mềm thủ công đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nhưng cần thiết để kiểm tra tính khả thi của tự động hóa. Các khái niệm kiểm tra thủ công không yêu cầu kiến ​​thức về bất kỳ công cụ kiểm tra nào. Một trong những điều cơ bản của Kiểm thử phần mềm là " Không thể tự động hóa 100% ". Điều này làm cho Kiểm tra thủ công trở nên bắt buộc trong quá trình tạo dự án.

Mục tiêu chính của kiểm thử thủ công

Khái niệm chính của Manual Testing là đảm bảo rằng ứng dụng không có lỗi và nó đang hoạt động tuân theo các yêu cầu chức năng được chỉ định.

Bộ thử nghiệm hoặc trường hợp, được thiết kế trong giai đoạn thử nghiệm và phải có phạm vi kiểm tra 100%.

Nó cũng đảm bảo rằng các lỗi đã báo cáo đã được khắc phục bởi các nhà phát triển và việc kiểm tra lại đã được thực hiện bởi những người kiểm tra đối với các lỗi đã sửa.

Về cơ bản, loại kiểm thử này kiểm tra chất lượng của hệ thống và cung cấp sản phẩm không có lỗi cho khách hàng và người dùng cuối cùng.

>>> Đọc thêm: Giai đoạn kiểm thử phần mềm trong vòng đời kiểm thử Software Testing

Các loại kiểm thử thủ công - Manual testing

Trên thực tế, bất kỳ loại kiểm thử phần mềm nào cũng có thể được thực thi thủ công cũng như sử dụng công cụ tự động hóa.

Các loại kiểm thử thủ công

Các loại kiểm thử thủ công 

 • Kiểm thử hộp đen
 • Kiểm thử hộp trắng
 • Kiểm thử đơn vị
 • Unit Testing
 • System Testing
 • Integration Testing
 • Acceptance Testing

>>> Đọc thêm: Các loại kiểm thử phần mềm phổ biến mọi kiểm thử viên phải nắm rõ

Các thực hiện kiểm thử thủ công - Manual Testing

 1. Đọc và hiểu tài liệu / hướng dẫn dự án phần mềm. Ngoài ra, hãy nghiên cứu Application Under Test / Ứng dụng đang Kiểm tra (AUT) nếu có.
 2. Phác thảo các trường hợp kiểm thử bao gồm tất cả các yêu cầu được đề cập trong tài liệu.
 3. Xem xét và xác định cơ sở các trường hợp thử nghiệm với Trưởng nhóm, Khách hàng (nếu có)
 4. Thực hiện các trường hợp kiểm tra trên AUT
 5. Báo cáo lỗi.
 6. Sau khi các lỗi được sửa, hãy thực hiện lại các trường hợp kiểm thử không thành công để xác minh rằng chúng đã vượt qua.

Các công cụ hỗ trợ kiểm thử thủ công - Manual testing

 • Selenium
 • QTP
 • Jmeter
 • Loadrunner
 • TestLink
 • Quality Center(ALM)

Kết luận:

Manual testing là một hoạt động đòi hỏi người thử nghiệm cần phải rất kiên nhẫn, sáng tạo và cởi mở. Manual testing là một phần quan trọng của quá trình phát triển phần mềm thân thiện với người dùng bởi vì con người tham gia vào việc kiểm thử các ứng dụng phần mềm và người dùng cuối cũng là con người. Họ cần suy nghĩ và hành động với quan điểm của người dùng cuối.  Đọc thêm về kiểm thử phần mềm và tham khảo các khóa học lập trình qua các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H.