× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

So Sánh Chi Tiết Về REST Và GraphQL

10/04/2023 01:31

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sự khác biệt giữa REST và GraphQL, đồng thời cung cấp thông tin chuyên sâu về cách chọn kiến ​​trúc phù hợp cho API của bạn.

Giao diện lập trình ứng dụng (API) là thành phần thiết yếu trong quá trình phát triển phần mềm hiện đại. API cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp và trao đổi dữ liệu liền mạch. REST và GraphQL là hai kiến ​​trúc API phổ biến được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm. Cả REST và GraphQL đều có điểm mạnh và điểm yếu của chúng và việc chọn kiến ​​trúc phù hợp có thể tạo ra tác động đáng kể đến hiệu quả và khả năng mở rộng của API. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sự khác biệt giữa REST và GraphQL, đồng thời cung cấp thông tin chuyên sâu về cách chọn kiến ​​trúc phù hợp cho API của bạn.

Hiểu kiến ​​trúc API REST

REST (Chuyển giao trạng thái đại diện) là một kiến ​​trúc phần mềm được sử dụng để xây dựng các dịch vụ web. REST dựa trên mô hình máy khách-máy chủ và sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE để giao tiếp với máy chủ. Trong REST, các tài nguyên được xác định bởi Mã định danh tài nguyên thống nhất (URI) và được biểu diễn bằng các định dạng tiêu chuẩn như JSON hoặc XML. REST có khả năng mở rộng cao và lý tưởng để xây dựng các API không trạng thái và có thể lưu vào bộ nhớ đệm. REST là một kiến ​​trúc API được áp dụng rộng rãi và được coi là tiêu chuẩn để xây dựng các API web. REST cung cấp một số lợi ích so với các kiến ​​trúc API khác, bao gồm tính mô đun, khả năng mở rộng và dễ tích hợp. REST cũng có khả năng tương tác cao và có thể được sử dụng với các ngôn ngữ và khuôn khổ lập trình khác nhau.

 Tìm hiểu kiến ​​trúc API GraphQL

GraphQL có thể được định nghĩa là ngôn ngữ truy vấn cho các API do Facebook phát triển. GraphQL cho phép người tiêu dùng chỉ yêu cầu dữ liệu mà họ cần, điều này làm cho nó có hiệu quả cao và có thể mở rộng. Trong GraphQL, máy khách chỉ định dữ liệu họ cần bằng lược đồ và máy chủ chỉ trả về dữ liệu được yêu cầu. GraphQL rất linh hoạt và có thể được sử dụng với các nguồn dữ liệu và ngôn ngữ lập trình khác nhau. GraphQL cung cấp một số lợi thế so với REST, bao gồm giảm truyền dữ liệu và chu kỳ phát triển nhanh hơn. Bởi vì GraphQL cho phép khách hàng chỉ yêu cầu dữ liệu họ cần, nên GraphQL giảm truyền dữ liệu và cải thiện hiệu suất của API. Ngoài ra, GraphQL rất linh hoạt và có thể được sử dụng với các ngôn ngữ lập trình và nguồn dữ liệu khác nhau, khiến nó trở nên lý tưởng để xây dựng các API phức tạp.

Chọn kiến ​​trúc phù hợp cho API của bạn

Việc chọn kiến ​​trúc phù hợp cho API của bạn phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm độ phức tạp của dữ liệu, khả năng mở rộng của API và các tài nguyên phát triển có sẵn. Nếu dữ liệu đơn giản và API nhỏ, thì REST có thể là lựa chọn tốt hơn. Nếu dữ liệu phức tạp và API lớn, GraphQL có thể là lựa chọn tốt hơn. Ngoài ra, nếu bạn có tài nguyên phát triển hạn chế, thì REST có thể dễ triển khai hơn, trong khi GraphQL có thể yêu cầu chuyên môn cao hơn.

Việc chọn kiến ​​trúc API phù hợp là rất quan trọng đối với sự thành công của API của bạn. REST và GraphQL là hai kiến ​​trúc API phổ biến cung cấp các tính năng và lợi ích độc đáo. REST được áp dụng rộng rãi và cung cấp khả năng mở rộng cũng như khả năng tương tác, trong khi GraphQL có hiệu quả cao và linh hoạt. Khi chọn kiến ​​trúc phù hợp cho API của bạn, hãy xem xét mức độ phức tạp của dữ liệu, khả năng mở rộng của API và các tài nguyên phát triển có sẵn. Cuối cùng, kiến ​​trúc phù hợp cho API của bạn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu cụ thể của bạn.