× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Tệp Java Jar - Cách tạo tệp của riêng bạn trong Java

18/10/2021 13:20

Đôi khi bạn có thể đã tải xuống một số ứng dụng trong máy của mình và bạn sẽ được yêu cầu giải nén tệp jar để truy cập tất cả các tệp của ứng dụng. Tệp jar này không là gì ngoài gói hoặc nhóm nhiều tệp lớp Java được hợp nhất thành một tệp lưu trữ duy nhất. Tệp Java JAR là viết tắt của tệp Java Archive Tool -  Lưu trữ Java.

Tệp JAR có thể lưu trữ nhiều loại tệp như hình ảnh, video hoặc tệp âm thanh. Tệp JAR giảm thời gian tải xuống vì tệp JAR là phiên bản nén của tệp bình thường, do đó kích thước sẽ giảm.

Phải có Java Runtime Environment trong máy của bạn để mở tệp JAR trong hệ điều hành Windows. Nếu nó không có ở đó, thì bạn cũng có thể sử dụng phần mềm giải nén để truy cập các tệp trong JAR.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tệp JAR và cách tạo, xem (giải nén), giải nén, chạy và cập nhật tệp JAR trong Java.

Jarr java

Tệp Java JAR là gì?

Cơ sở của định dạng tệp JAR là định dạng tệp zip. Tệp JAR chứa các lớp Java và các tệp thực thi khác. Chúng ta chủ yếu sử dụng các tệp JAR để triển khai các thư viện. Chúng ta có thể tổ chức các chương trình Java của mình trong các tệp Jar. Và, với sự trợ giúp của classpath, chúng ta cũng có thể sử dụng mã Java hiện có thông qua tệp Jar. Nếu bạn cần sử dụng các lớp tệp JAR trong ứng dụng của mình, bạn phải thêm tệp JAR vào classpath của mình.

Để thực hiện các thao tác cơ bản liên quan đến tệp JAR, chúng ta sử dụng Java Archive Tool - Công cụ lưu trữ Java (JAR tool). Công cụ này được cung cấp bởi Java Development Kit - Bộ phát triển Java (JDK).

>>> Đọc thêm: Garbage Collection trong Java - Tìm hiểu về Bộ thu gom rác trong Java

 

Tệp kê khai trong tệp Java Jar

Tệp kê khai là một tệp đặc biệt có trong thư mục META-INF và được đặt tên là MANIFEST.MF. Tệp kê khai chứa siêu thông tin đặc biệt để mô tả cách sử dụng tệp JAR. Ví dụ, cấu hình Classpath, thiết lập điểm vào, thiết lập thông tin phiên bản.

Chúng ta có thể chỉ định điểm vào của mình bằng cách sử dụng tùy chọn e và lệnh jar sẽ thêm nó vào tệp kê khai đã tạo.

Ví dụ để chạy một tệp jar với một điểm nhập được chỉ định:

jar cfe MyJar.jar com.techvidvan.jar.JarExample com/techvidvan/jar/*.class

 

Tạo tệp JAR trong Java

Để tạo tệp Jar chúng ta sử dụng lệnh jar. Chúng ta cần sử dụng tùy chọn cf trong đó c cho biết rằng chúng ta đang tạo một tệp và f chỉ định tệp. Sau đây là cú pháp của văn bản:

Lệnh JAR:

jar cf jarfilename inputfiles

Example:

jar cf MyJar.jar MyClass.class

Lệnh này sẽ tạo ra tệp MyJar.jar

Tạo tệp Jar thực thi bằng Công cụ Jar

 

Công cụ jar cung cấp nhiều công tắc, một số công tắc như sau:

  1. -c tạo một tệp jar mới.
  2. -v hiển thị tài nguyên được bao gồm hoặc được trích xuất trên đầu ra tiêu chuẩn (đầu ra dài dòng).
  3. -m bao gồm thông tin kê khai từ tệp kê khai đã cho.
  4. -f chỉ định tên tệp jar.
  5. -x trích xuất các tệp từ tệp jar.

>>> Đọc thêm:  Hướng dẫn JDBC trong Java - Kiến trúc, thành phần và cách làm việc

Xem tệp JAR trong Java

Chúng ta có thể sử dụng lệnh tf để xem nội dung của các tệp .jar.

Cú pháp:

jar tf jarfilename

Ví dụ:

jar tf MyJar.jar

 

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Java

Giải nén tệp Java JAR

Chúng ta có thể sử dụng lệnh jar bằng cách sử dụng xf đại diện cho việc trích xuất một tệp jar.

Cú pháp là:

jar xf jarfilename

Thí dụ:

jar xf MyJar. jar

giai nen tep Java JAR

Ảnh chụp màn hình sau chứa thư mục MyJarFile được tạo sau khi chạy lệnh giải nén:

giai nen tep Java JAR

Cập nhật tệp JAR trong Java

Chúng ta có thể sử dụng lệnh jar để cập nhật nội dung của tệp jar bằng cách sử dụng uf trong đó u chỉ cập nhật và f chỉ ra tệp.

Cú pháp là:

jar uf jarfilename inputfile ( s )

Ví dụ:

jar uf MyJar. java

Chạy tệp Java JAR

Để chạy một tệp jar, chúng ta sử dụng lệnh java .

Cú pháp là:

java -jar jarfilename

Thí dụ:

java -jar MyJar. jar

Kết luận: 

Tệp Jar được sử dụng để tổng hợp hoặc tập hợp nhiều tệp lớp, tệp âm thanh, tệp hình ảnh hoặc thư mục thành một tệp duy nhất. Trong bài viết này, chúng ta đã học cách tạo, xem, giải nén, cập nhật và chạy các tệp JAR. Chúng ta cũng đã thảo luận về tệp kê khai Java lưu trữ một siêu thông tin về các tệp jar.

Đó là tất cả các thông tin cho các tệp JAR. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này hy vọng các kiến thức trên hữu ích với bạn. Tìm hiểu thêm về Java và các khóa học lập trình khác qua các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H.