× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

CakePHP - Hướng dẫn về Framework CakePHP cho người mới bắt đầu

06/07/2021 01:31

CakePHP là framework mã nguồn mở giúp nhà phát triển dễ dàng làm việc và bảo trì các ứng dụng PHP dễ dàng hơn nhiều. Framework này dựa trên khái niệm kiến trúc MVC. Do vậy, nó giúp lập trình viên tách logic nghiệp vụ của mình khỏi dữ liệu và các lớp trình bày. Trong bài viết này, T3H sẽ giúp bạn tìm hiểu về CakePHP và một số đặc điểm của framework này.

Tại sao nên sử dụng framework CakePHP

Tại sao nên sử dụng framework CakePHP

Tại sao nên sử dụng framework CakePHP

Dưới đây là những lợi ích/ ưu điểm chính của việc sử dụng framework CakePHP:

 • Cake PHP cho đến nay, là một trong những nền tảng phát triển web nhanh nhất.
 • CakePHP cho phép các nhà phát triển có được quyền kiểm soát nâng cao đối với cơ sở dữ liệu và các truy vấn SQL.
 • Nó giúp người dùng phát triển các ứng dụng web mạnh mẽ mà không làm mất đi tính linh hoạt của môi trường nhanh chóng.
 • Hỗ trợ PostgreSQL, SQLite, MySQL, PEAR-DB cho ADODB, một thư viện trừu tượng hóa cơ sở dữ liệu.
 • Tạo điều kiện cho URL thân thiện với công cụ tìm kiếm
 • Cung cấp các tính năng như công cụ xác thực đầu vào và làm sạch giúp ứng dụng an toàn.
 • Tạo mẫu với cú pháp PHP quen thuộc

>>> Đọc thêm: Tìm hiểu về Comment, Include và Require trong PHP

Lịch sử phát triển của CakePHP

CakePHP được phát triển bởi Michal Tatarynowicz vào ngày 15 tháng 4 năm 2005.. CakePHP đã xuất bản nó theo giấy phép MIT và mở nó cho các nhà phát triển cộng đồng. Vào tháng 7 năm 2005, Larry E Masters tiếp quản vị trí nhà phát triển chính.

 

 • Phiên bản 1.0 được phát hành vào năm 2006.
 • Phiên bản 2 được phát hành vào năm 2011
 • Phiên bản 3 được phát hành vào năm 2014, hoàn toàn bị thu hồi của các phiên bản trước đó.
 • Phiên bản 3.3.3. Of CakePHP được phát hành với nhiều tính năng cao cấp vào tháng 9/2016.
 • Phiên bản 3.7.9 là phiên bản được phát hành vào ngày 19 tháng 6 năm 2019
 • Phiên bản 4. cũng đã được phát hành gần đây

Đặc điểm của CakePHP

Dưới đây là một số đặc điểm của framework CakePHP:

 • Cộng đồng năng động, thân thiện
 • Kiến trúc MVC
 • Xác thực tích hợp
 • Hoạt động từ bất kỳ thư mục trang web nào, có liên quan đến một số hoặc không có cấu hình Apache.
 • Động cơ đúc
 • Hoạt động lưu vào bộ nhớ đệm
 • Tương tác cơ sở dữ liệu CRUD dễ dàng.
 • Xác thực tích hợp
 • Các thành phần Handlin như Email, Cookie, Bảo mật, Phiên và Yêu cầu
 • Xem xét Trợ giúp cho JavaScript, AJAX, HTML Forms và hơn thế nữa

Cấu trúc thư mục của CakePHP

STT

Thư mục

Mô tả

1

Tests

Thư mục này chứa các trường hợp thử nghiệm cho ứng dụng của bạn.

2

Tmp

Thư mục tạm thời lưu trữ dữ liệu tạm thời.

3

Vendor

Thư mục này giúp bạn lưu trữ CakePHP và các phần phụ thuộc ứng dụng khác sẽ được cài đặt.

4

Webroot

Webroot lưu trữ tất cả các tệp bạn muốn có thể truy cập công khai.

5

Bin

Thư mục bin chứa các tệp thực thi bảng điều khiển Cake.

6

Logs

Nó chứa các tệp nhật ký của bạn, phụ thuộc vào cấu hình nhật ký của bạn.

7

Config

Thư mục cấu hình lưu trữ các tệp cấu hình mà CakePHP sử dụng

8

Plugins

Thư mục này chứa các Plugin cho ứng dụng. là nơi lưu trữ các Plugin mà ứng dụng của bạn sử dụng.

9

Src

Nó chứa một bảng điều khiển các task và các lệnh để quản lý ứng dụng của bạn.


Locale Lưu trữ các tệp chuỗi để quốc tế hóa.


Mô hình Chứa các bảng, thực thể và hành vi của ứng dụng của bạn.

>>> Đọc thêm: String trong PHP - 5 phút tìm hiểu nhanh về String trong PHP

Quy ước đặt tên CakePHP

Cake tuân thủ theo quy ước đặt tên theo cấu hình. Phương pháp quy ước đặt tên cho phép bạn tổ chức hoạt động của ứng dụng web. Trong phương thức này, nhiều hơn một từ trong tên phải được phân tách bằng "_" khi đặt tên tệp và tên lớp.

Các phần MVC cần phải tuân theo cú pháp cụ thể dưới đây:

Mô hình

File Name

Tên tệp Dạng số ít của tên bảng có phần mở rộng .php, ví dụ: order.php

Class Name

Tên tệp trong trường hợp Camel, ví dụ: Order

Base Class

AppModel

Location

/ app / models

Controller

File Name

tablename_controller với phần mở rộng .php, ví dụ: ordcrs_controllcr.php

Class Name

Tên bảng được thêm vào Bộ điều khiển, ví dụ: OrdcrsController

Base Class

AppController

Location

/ app / controller

View

File

Tên hành động trong bộ điều khiển có phần mở rộng .ctp, ví dụ: add.ctp

Class Name

Không có lớp

Base Class

Location

/app/vuews/controller name

Cách MVC hoạt động trong CakePHP

Đó là một cách năng động để xây dựng cơ chế chính của một ứng dụng web. Model, View và Controller - tách biệt nhau.

CakePHP chia thành 3 phần như sau

 • Models: Được sử dụng cho tất cả các tương tác cơ sở dữ liệu.
 • Views: Được sử dụng cho tất cả đầu ra và màn hình.
 • Controllers: Được sử dụng để kiểm soát luồng ứng dụng

Dưới đây là các bước sử dụng kiến trúc MVC trong CakePHP:

Bước 1) Khách hàng hoặc người dùng tương tác với chế độ xem View

Bước 2) Xem bộ điều khiển cảnh báo của sự kiện cụ thể.

Bước 3) Nó gửi một yêu cầu cơ sở dữ liệu đến Model và Controller cập nhật mô hình.

Bước 4) Chế độ xem mô hình cảnh báo rằng nó đã thay đổi.

Bước 5) View nhận dữ liệu mô hình và tự cập nhật theo dữ liệu nhận được.

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình PHP

Nhược điểm của việc sử dụng Framework CakePHP

 • Tài liệu hỗ trợ của CakePHP không quá nhiều và đầy đủ.
 • Để sử dụng phần mềm CakePHP, nhà phát triển cần cập nhật các tuyến mặc định để tạo URL ưa thích, đây là công việc nhiều hơn so với các khung PHP khác.
 • CakePHP định tuyến một chiều so với các khuôn khổ khác.
 • Học PHP framework không hề đơn giản.
 • Cung cấp định tuyến một chiều là một bất lợi khác khi so sánh với các framework như Ruby on Rails.

Kết luận: Bài viết đã giới thiệu tới bạn về CakePHP. Tóm lại, CakePHP là một khung công tác mã nguồn mở giúp phát triển và bảo trì các ứng dụng PHP dễ dàng. Đây là Framework hữu ích cho các lập trình viên PHP trong quá trình làm việc. Tìm hiểu thêm về PHP và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại  Viện công nghệ thông tin T3H bạn nhé!