× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Hằng số trong PHP - Tìm hiểu nhanh về hằng số trong PHP

20/07/2021 02:16

Để xác định một hằng số trong PHP, bạn phải sử dụng hàm define () và truy xuất giá trị của một hằng số, bạn sẽ cần chỉ định rõ ràng tên của nó. Không giống như các biến, bạn sẽ không cần bắt đầu một hằng số bằng ký hiệu $. Bạn cũng có thể sử dụng constant () để đọc giá trị của hằng số nếu bạn muốn lấy tên của hằng số một cách linh hoạt.

Tổng quan về hằng số trong PHP

Hằng số là tên hoặc mã định danh cho một giá trị đơn giản. Một giá trị hằng số không thể thay đổi  trong quá trình thực thi tập lệnh. Theo mặc định, một hằng số có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Ví dụ về hằng số trong PHP

Theo quy ước, các định danh hằng số luôn phải được viết hoa. Tên các  hằng số bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới, theo sau là bất kỳ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới nào. Nếu bạn đã các định một hằng số, nó sẽ không thể bị thay đổi được hoặc khó có thể xác định được.

>>> Đọc thêm: Cú pháp cơ bản trong PHP - 2 phút nằm lòng về cú pháp PHP

Hàm constant () - hằng số trong PHP

Đúng như tên gọi, hàm này sẽ trả về giá trị của hằng số. Điều này vô cùng hữu ích khi bạn muốn truy xuất giá trị của một hằng số, nhưng lại không rõ tên của nó. Nó sẽ được lưu trữ trong một biến hoặc được trả về bởi một hàm

Ví dụ về constant () - hằng số trong PHP

<?php

  define("MINSIZE", 50);

  echo MINSIZE;

  echo constant("MINSIZE"); // same thing as the previous line

?>

Chỉ các dữ liệu vô hướng chẳng hạn như boolean, số nguyên, float, string,.. mới có thể được chứa trong hằng số.

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình PHP

Sự khác biệt giữa biến và hằng số trong PHP

 • Không cần sử dụng ký hiệu $ trước hằng số, trong khi trong biến, bạn sẽ cần viết ký hiệu $ này
 • Hằng số không thể được định nghĩa bằng phép gán đơn giản, chúng chỉ có thể được xác định bằng cách sử dụng hàm define ().
 • Các hằng số có thể được định nghĩa và truy cập ở bất kỳ đâu mà không cần quan tâm đến các quy tắc xác định phạm vi thay đổi.
 • Sau khi các hằng số đã được thiết lập, có thể không được xác định lại hoặc không được xác định

Tên hằng số hợp lệ và không hợp lệ trong PHP

// Valid constant names

define("ONE",   "first thing");

define("TWO2",  "second thing");

define("THREE_3", "third thing");

define("__THREE__", "third value");

// Invalid constant names

define("2TWO",  "second thing");

>>> Đọc thêm: CakePHP - Hướng dẫn về Framework CakePHP cho người mới bắt đầu

Hằng số ma thuật trong PHP

PHP cung cấp một số lượng lớn các hằng số được xác định trước cho bất kỳ tập lệnh nào mà nó chạy.

Có năm hằng số ma thuật thay đổi tùy thuộc vào nơi chúng được sử dụng. Ví dụ: giá trị của __LINE__ phụ thuộc vào dòng mà nó được sử dụng trong tập lệnh của bạn. Các hằng số đặc biệt này không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Dưới đây là một vài hằng số PHP "kỳ diệu”

STT

Tên và mô tả

1

__LINE__

Số dòng hiện tại của tệp tin

2

__FILE__

Đường dẫn đầy đủ và tên tệp của tệp. Nếu được sử dụng bên trong bao gồm, tên của tệp được bao gồm sẽ được trả về. Kể từ PHP 4.0.2, __FILE__ luôn chứa một đường dẫn tuyệt đối trong khi trong các phiên bản cũ hơn, nó chứa đường dẫn tương đối trong một số trường hợp.

3

__FUNCTION__

Tên chức năng. (Được thêm vào trong PHP 4.3.0) Kể từ PHP 5, hằng số này trả về tên hàm như được khai báo (phân biệt chữ hoa chữ thường). Trong PHP 4, giá trị của nó luôn là chữ thường.

4

__CLASS__

Tên lớp. (Được thêm vào trong PHP 4.3.0) Kể từ PHP 5, hằng số này trả về tên lớp như đã được khai báo (phân biệt chữ hoa chữ thường). Trong PHP 4, giá trị của nó luôn là chữ thường.

5

__METHOD__

Tên phương thức lớp. (Được thêm trong PHP 5.0.0) Tên phương thức được trả về như khi nó được khai báo (phân biệt chữ hoa chữ thường).

 

Kết luận: Trên đây là những thông tin chung về hằng số trong PHP. Bên cạnh các kiểu dữ liệu quan trọng khác, hằng số cũng là yếu tố mà lập trình viên cần nắm rõ. Mong rằng những thông tin này hữu ích với bạn trong quá trình tìm hiểu về PHP. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về PHP và những ngôn ngữ lập trình khác. Đừng quên tham khảo các khóa học lập trình tại T3H bạn nhé!

>>> Đọc thêm thông tin về PHP tại Viện công nghệ thông tin T3H