× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

PHP và C - Điểm khác biệt và tương đồng của PHP và C

28/04/2021 02:07

PHP và C đều là hai ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng bởi  nhiều lập trình viên. Mỗi ngôn ngữ đều có những điểm mạnh, điểm yếu và cũng được “đo ni đóng giày” để thực hiện những chức năng riêng biệt. Trong bài viết này, cùng T3H tìm hiểu những điểm tương đồng và khác biệt của hai ngôn ngữ này.

So sánh PHP và C

So sánh PHP và C

Khái niệm ngôn ngữ lập trình PHP và C

Khái niệm PHP

PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được thiết kế đặc biệt để phát triển web. Nó có thể dễ dàng được nhúng vào các tệp HTML và mã HTML cũng có thể được viết trong một tệp PHP. Điều khác biệt giữa PHP với ngôn ngữ phía máy khách như HTML là mã PHP được thực thi trên máy chủ trong khi mã HTML được hiển thị trực tiếp trên trình duyệt.

Khái niệm PHP

>>> Đọc thêm: PHP IDE là gì - Top PHP IDE tốt nhất cho năm 2021

Khái niệm C

C là một ngôn ngữ lập trình thủ tục. Ban đầu nó được phát triển bởi Dennis Ritchie như một ngôn ngữ lập trình hệ thống để viết một hệ điều hành. Các tính năng chính của ngôn ngữ C bao gồm quyền truy cập cấp thấp vào bộ nhớ, một bộ từ khóa đơn giản và phong cách gọn gàng, những đặc điểm này làm cho ngôn ngữ C phù hợp với lập trình hệ thống như phát triển hệ điều hành hoặc trình biên dịch.

Khái niệm ngôn ngữ lập trình C

Điểm tương đồng giữa PHP và C

 

Yếu tố so sánh

Điểm tương đồng

Cú pháp

Mã không nhạy cảm với khoảng trống.

Dấu chấm phẩy được sử dụng để kết thúc câu.

 Các hàm được gọi theo cách tương tự.

Dấu ngoặc nhọn được sử dụng để bao quanh mã trong một khối.

Kiểu bình luận C và C ++ được PHP hỗ trợ.

Toán tử

Tất cả các loại toán tử trong C hoạt động theo cách tương tự trong PHP, chẳng hạn như toán tử số học cơ bản, boolean, gán và so sánh

Cơ cấu điều  khiển

Các cấu trúc điều khiển chính như if-else, while, for, do-while, v.v. hoạt động theo cách tương tự trong cả hai ngôn ngữ.

Break và continue có sẵn trong cả PHP và C.

Switch cũng vậy, ngoại trừ trong PHP, các chuỗi cũng được chấp nhận làm định danh trường hợp.

Nguyên mẫu hàm

Các hàm do người dùng định nghĩa được đặt tên giống nhau trong cả hai ngôn ngữ.

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình PHP

Điểm khác biệt giữa PHP và C

 

Điểm so sánh

PHP

C

Loại dữ liệu

PHP chỉ có hai kiểu dữ liệu số:

 

·         số nguyên (có thể được so sánh với long trong C)

·         nhân (có thể được so sánh với phép nhân trong C)

Các chuỗi có độ dài ngẫu nhiên và không có kiểu dữ liệu ký tự nào có sẵn trong PHP

C có:

·         Các kiểu dữ liệu chính (chẳng hạn như int, double, float, char, void, v.v.)

Kiểu dữ liệu có nguồn gốc (mảng, cấu trúc, liên hợp và con trỏ)

Loại chuyển đổi

Kiểu dữ liệu không được kiểm tra trong thời gian biên dịch và lỗi kiểu dữ liệu rất hiếm khi xảy ra. Giá trị và biến được tự động chuyển thành kiểu dữ liệu phù hợp.

Trong C các biến được khai báo với kiểu dữ liệu. Trong khi một số kiểu dữ liệu có chuyển đổi ngầm định, những kiểu khác cần phải được nhập kiểu.

Lỗi kiểu dữ liệu thường xảy ra trong C và cần được lưu ý.

Mảng

   

Kết cấu

Bề ngoài chúng trông tương tự như các mảng trong C.

·         Mảng không cần được cấp phát hoặc khai báo trước.

·         Các chỉ mục có thể được chọn theo chuỗi người dùng hoặc một số.

Chúng được sử dụng để băm được gọi là mảng kết hợp.

·         Mảng cần được cấp phát hoặc khai báo trước.

·         Các kiểu dữ liệu và phân bổ bộ nhớ của chúng được thực hiện trước khi chúng được sử dụng trong mã.

Chỉ mục chỉ có thể là các số bắt đầu từ 0.

Nguyên mẫu 

Không cần kiểu cấu trúc vì mảng và đối tượng.

Kiểu cấu trúc tồn tại trong C.

Permissiveness

Không có nguyên mẫu nào trong PHP vì hàm không bắt buộc phải được khai báo trước khi thực thi.

Có các nguyên mẫu trong C vì hàm bắt buộc phải được khai báo trước khi thực hiện.

 

Kết luận: Trên đây là những điểm khác biệt và tương đồng của hai ngôn ngữ lập trình PHP và C. Dựa trên những điểm yếu tố này, bạn có thể nhanh chóng tìm được ngôn ngữ phù hợp với yêu cầu sử dụng. Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn. Tìm hiểu thêm về các ngôn ngữ khác qua các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H bạn nhé!