× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Abstraction trong OOP - Tính trừ tượng trong lập trình hướng đối tượng là gì

Abstract là khái niệm của lập trình hướng đối tượng chỉ “hiển thị” các thuộc tính thiết yếu và “ẩn” thông tin không cần thiết. Mục đích chính của trừu tượng là che giấu những chi tiết không cần thiết khỏi người dùng. Tính trừu tượng là chọn dữ liệu từ một nhóm lớn hơn để chỉ hiển thị các chi tiết có liên quan của đối tượng cho người dùng. Nó giúp giảm độ phức tạp và nỗ lực lập trình. Đây là một trong những khái niệm quan trọng nhất của OOP.

Cách kiểm tra xem một chuỗi Python có chứa một chuỗi con hay không

Nếu bạn là người mới lập trình hoặc đến từ một ngôn ngữ lập trình khác ngoài Python, bạn có thể đang tìm cách tốt nhất để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi khác trong Python hay không. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé

Lập trình máy tính có khó không? Không nếu bạn có 6 đặc điểm này

Nhưng trong thực tế, lập trình máy tính có khó không? Cùng khám phá ngay sau đây để xem lập trình viên cần có những phẩm chất nào bạn nhé!

Thông tin cần biết về Python Listing cho beginner

Khả năng hiểu danh sách là một phương pháp mạnh mẽ và ngắn gọn để tạo danh sách bằng Python, điều này trở nên cần thiết khi bạn làm việc với danh sách và danh sách nhiều hơn

Java EnumSet là gì? Khám phá thêm thông tin ngay

Nếu bạn muốn triển khai giao diện Đặt với kiểu liệt kê, thì bạn phải sử dụng EnumSet trong Java . Cùng tìm hiểu thêm thông tin về Java Enumset ngay sau đây.

Static Type Checking trong React là gì? Khám phá ngay

Trình kiểm tra kiểu tĩnh như Flow và TypeScript xác định một số loại vấn đề nhất định trước khi bạn chạy mã của mình. Họ cũng có thể cải thiện quy trình làm việc của nhà phát triển bằng cách thêm các tính năng như tự động hoàn thành. Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Flow hoặc TypeScript thay vì PropTypescho các cơ sở mã lớn hơn.

Tìm hiểu thông tin về tính đa hình trong Java

Tính đa hình trong Java về cơ bản là khả năng một đối tượng có nhiều dạng hay nói một cách đơn giản có thể hiểu là một thực thể có nhiều dạng.

Tìm hiểu thông tin về Package trong Java

Các package Java thường được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập, ngăn chặn xung đột đặt tên và nhiều hơn nữa. package trong Java cũng có thể được định nghĩa là một nhóm các kiểu liên quan (lớp, giao diện chú thích và kiểu liệt kê) đang cung cấp bảo vệ truy cập và quản lý không gian tên.

Java Type Casting - Những thông tin mà lập trình viên cần biết

Java Type Casting về cơ bản là quá trình gán một giá trị của một kiểu khác cho một biến của kiểu khác. Nói một cách dễ hiểu, nó có thể được hiểu theo cách mà bất cứ khi nào một giá trị của một kiểu dữ liệu nguyên thủy được gán cho một kiểu khác.

Tại Sao Học ReactJs Lại Trở Nên Hữu Ích Vào Năm 2022?

ReactJS là một khung JavaScript khai báo, hiệu quả để xây dựng các giao diện người dùng tương tác (UI) một cách dễ dàng và linh hoạt hơn. 

...
...