× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Vòng lặp trong PHP - Giải mã thông tin về vòng lặp Loop trong PHP

20/09/2021 03:01

Nói đến các ngôn ngữ lập trình thì không thể thiếu một tính năng cực kỳ quan trọng để một ứng dụng có thể chạy hoàn chỉnh, đó là vòng lặp. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng T3H tìm hiểu thêm thông tin về vòng lặp loop trong PHP, một trong những kiến thức quan trọng dành cho những ai đang tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP.

 Loop trong PHP

Tỉm hiểu thông tin về các loại vòng lặp trong PHP

Vòng lặp trong PHP/ Loop trong PHP

Thường thì khi bạn phải lập trình bạn muốn cùng một khối mã chạy đi chạy lại một số lần nhất định. Vì vậy, thay vì thêm một số dòng mã gần như bằng nhau trong một tập lệnh, chúng ta có thể sử dụng các vòng lặp hay còn gọi là Loop trong PHP.

 Loop trong PHP

Vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi lặp đi lặp lại cùng một khối mã, miễn là một điều kiện nhất định là đúng.

Trong PHP, chúng ta có các loại vòng lặp sau:

 • while - lặp qua một khối mã miễn là điều kiện được chỉ định là đúng
 • do...while - lặp qua một khối mã một lần và sau đó lặp lại vòng lặp miễn là điều kiện được chỉ định là đúng
 • for - lặp qua một khối mã một số lần được chỉ định
 • foreach - lặp qua một khối mã cho mỗi phần tử trong một mảng

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình PHP

Các loại vòng lặp trong PHP

Dưới đây, T3H sẽ cùng bạn phân tích cụ thể các loại vòng lặp trong PHP

Vòng lặp while trong PHP

Các vòng lặp while  thực thi một khối mã miễn là điều kiện xác định là đúng.

Cú pháp

while (condition is true) {

 code to be executed;

}

Các ví dụ

Ví dụ dưới đây hiển thị các số từ 1 đến 5:

Ví dụ:

<?php

$x = 1;

while($x <= 5) {

 echo "The number is: $x <br>";

 $x++;

}

?>

Giải thích ví dụ

 • $ x = 1; - Khởi tạo bộ đếm vòng lặp ($ x) và đặt giá trị bắt đầu thành 1
 • $ x <= 5 - Tiếp tục vòng lặp với điều kiện $ x nhỏ hơn hoặc bằng 5
 • $ x ++; - Tăng giá trị bộ đếm vòng lặp lên 1 cho mỗi lần lặp

Ví dụ này đếm đến 100 x hàng chục:

<?php

$x = 0;

while($x <= 100) {

 echo "The number is: $x <br>";

 $x+=10;

}

?>

Giải thích ví dụ

 • $ x = 0; - Khởi tạo bộ đếm vòng lặp ($ x) và đặt giá trị bắt đầu thành 0
 • $ x <= 100 - Tiếp tục vòng lặp với điều kiện $ x nhỏ hơn hoặc bằng 100
 • $ x + = 10; - Tăng giá trị bộ đếm vòng lặp lên 10 cho mỗi lần lặp

>>> Đọc thêm: Debug trong PHP - Tìm hiểu phương pháp debug trong PHP

 

Vòng lặp do... while trong PHP

Vòng lặp do...while là vòng lặp thông qua một khối mã một lần, và sau đó lặp đi lặp lại vòng lặp chừng nào điều kiện xác định là đúng.

Cú pháp

do {

 code to be executed;

} while (condition is true);

Các ví dụ

Ví dụ dưới đây đầu tiên đặt một biến $ x thành 1 ($ x = 1). Sau đó, vòng lặp do while sẽ ghi một số đầu ra và sau đó tăng biến $ x với 1. Sau đó, điều kiện được kiểm tra ($ x nhỏ hơn hay bằng 5?) Và vòng lặp sẽ tiếp tục chạy miễn là $ x nhỏ hơn hoặc bằng 5:

<?php

$x = 1;


do {

 echo "The number is: $x <br>";

 $x++;

} while ($x <= 5);

?>

 

Vòng lặp for trong PHP

Vòng lặp for là vòng lặp thông qua một khối mã một số quy định của thời gian. Vòng lặp này được sử dụng khi bạn biết trước bao nhiêu lần so với kịch bản nên chạy.

Cú pháp:

for (init counter; test counter; increment counter) {

 code to be executed for each iteration;

}

Thông số:

 • init counter : Khởi tạo giá trị bộ đếm vòng lặp
 • bộ đếm kiểm tra : Được đánh giá cho mỗi lần lặp lại vòng lặp. Nếu nó cho kết quả là TRUE, vòng lặp sẽ tiếp tục. Nếu nó cho kết quả là FALSE, vòng lặp kết thúc.
 • bộ đếm gia tăng : Tăng giá trị bộ đếm vòng lặ

Ví dụ dưới đây hiển thị các số từ 0 đến 10:

<?php

for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {

 echo "The number is: $x <br>";

}

?>

Giải thích ví dụ

 • $ x = 0; - Khởi tạo bộ đếm vòng lặp ($ x) và đặt giá trị bắt đầu thành 0
 • $ x <= 10; - Tiếp tục vòng lặp với điều kiện $ x nhỏ hơn hoặc bằng 10
 • $ x ++ - Tăng giá trị bộ đếm vòng lặp lên 1 cho mỗi lần lặp

Vòng lặp foreach trong PHP

Vòng lặp foreach là vòng lặp thông qua một khối mã cho mỗi phần tử trong một mảng.

Cú pháp:

foreach ($array as $value) {

 code to be executed;

}

 

Ví dụ:

<?php

$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");

foreach ($colors as $value) {

 echo "$value <br>";

}

?>

 

Kết luận: Vòng lặp PHP là một trong những yếu tố quan trọng mà lập trình viên PHP nào cũng phải trải qua khi làm việc. Việc nắm rõ các vòng lặp trong PHP sẽ giúp lập trình viên rút ngắn thời gian làm việc với dự án và có nhiều thời gian hơn cho các dự án tiếp theo.

 Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu hơn về các vòng lặp PHP. Tìm hiểu thêm về PHP và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại Viện công nghệ thông tin T3H.