× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Lớp và đối tượng trong Java - Tìm hiểu về lớp và đối tượng

08/04/2021 01:58

Chúng ta đều biết rằng Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mọi thứ trong Java đều xoay quanh một lớp. Những trước khi đi sâu hơn vào nghiên cứu về Java, bạn cần phải làm quen với các khái niệm về OOP cơ bản, đặc biệt là Lớp và đối tượng trong Java.

Các lớp và đối tượng Java là một trong những khối xây dựng cốt lõi của các ứng dụng, khuôn khổ và API Java (Giao diện lập trình ứng dụng). Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lớp và đối tượng trong Java.

Lớp và đối tượng trong Java

Lớp và đối tượng trong Java

Lớp và đối tượng trong Java

Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về khái niệm về lớp và đối tượng trong Java.

Đối tượng trong Java

Một đối tượng là một thực thể có thể xác định được với một số đặc điểm, trạng thái và hành vi. Việc hiểu khái niệm về các đối tượng sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta xem xét các ví dụ thực tế xung quanh chúng ta bởi vì một đối tượng đơn giản là một thực thể trong thế giới thực. Bạn sẽ thấy mình bị bao quanh bởi số lượng các đối tượng có những đặc điểm và hành vi nhất định.

Ví dụ, chúng ta có thể nói 'Cam' là một đối tượng. Đặc điểm của nó là: hình cầu và màu sắc là màu cam. Hành vi của nó là: ngọt hoặc có vị chua ngọt.

Lớp trong Java

Khái niệm về lớp: Lớp là một nhóm các đối tượng có chung các thuộc tính và hành vi.

Ví dụ, chúng ta có thể coi ô tô là một hạng xe có các đặc điểm như vô lăng, ghế ngồi, phanh,… Và hành vi của nó là tính di động. Nhưng có thể nói Honda City có số đăng ký 4654 là một 'đối tượng' thuộc loại 'xe hơi' .

Đó là một mô tả ngắn gọn về các đối tượng và các lớp. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu chi tiết về lớp Java.

Yếu tố cốt lõi của Hướng đối tượng trong Java là lớp. Một lớp thường được định nghĩa là bản thiết kế hoặc khuôn mẫu cho một đối tượng. Chúng ta có thể tạo nhiều đối tượng từ một lớp. Nó là một thực thể logic không chiếm bất kỳ không gian / bộ nhớ nào. Bộ nhớ được cấp phát khi chúng ta tạo các đối tượng của một loại lớp. Một lớp chứa các thuộc tính và phương thức để xác định trạng thái và hành vi của đối tượng của nó. Nó xác định dữ liệu và các phương thức hoạt động trên dữ liệu đó.

Ví dụ về lớp và đối tượng trong Java

Ví dụ về lớp và đối tượng trong Java

Bạn đã bao giờ nghĩ tại sao một lớp lại là bản thiết kế của một đối tượng chưa ? Lý do là một lớp cho phép người lập trình xác định tất cả các thuộc tính và phương thức xác định bên trong trạng thái và hành vi của một đối tượng cũng như tất cả các API xác định bên ngoài một đối tượng, đồng thời cũng là cú pháp hoàn chỉnh để xử lý tính đóng gói, tính trừu tượng, tính đa hình và kế thừa. Do đó, chúng ta có thể nói rằng một lớp là BLUEPRINT(bản thiết kế) của một đối tượng.

Một lớp xác định các đặc điểm như sau:

 • Tập hợp các thuộc tính / thuộc tính
 • Tập hợp các hành vi hoặc phương pháp hoặc hành động
 • Cách xây dựng một đối tượng

Đối tượng là một “thể hiện” của một Lớp trong Java

Lớp như một bản thiết kế chỉ định một đối tượng sẽ trông như thế nào. Bạn có thể coi một lớp là “Điện thoại di động” và điện thoại di động Samsung, Nokia là đối tượng của lớp Điện thoại di động.

>>> Đọc thêm: Literals trong Java - Khái niệm lập trình viên Java cần biết

"Lớp là cơ sở của tất cả Tính toán trong Java"

Một lớp là cơ sở của tất cả các phép tính trong Java. Bất kỳ thứ gì tồn tại dưới dạng một phần của chương trình Java phải hiện diện như một phần của lớp, cho dù đó là một biến hay một phương thức hoặc bất kỳ đoạn mã nào khác. Lý do là vì Java là một ngôn ngữ hướng đối tượng thuần túy, trong đó tất cả các chức năng đều xoay quanh các lớp và đối tượng . Tất cả các chương trình Java đều chứa các đối tượng tương tác với nhau bằng cách gọi các phương thức.

Vì vậy, không có lớp, không thể có đối tượng và không có đối tượng, không thể tính toán trong Java. Do đó, một lớp là cơ sở của tất cả các phép tính trong Java.

Khai báo các lớp trong Java

Để đưa lớp vào tồn tại, chúng ta nên khai báo nó. Chúng ta có thể khai báo một lớp bằng cách sử dụng từ khóa class .

Các thành phần của khai báo Lớp Java

 1. Công cụ sửa đổi quyền truy cập - Chúng ta có thể truy cập các lớp Java bằng cách sử dụng bất kỳ công cụ sửa đổi quyền truy cập nào như công khai, riêng tư, được bảo vệ và mặc định.
 2. Tên lớp - Trong Java, tên lớp thường đại diện cho các danh từ phải bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa không có khoảng trắng.
 3. Lớp cha (nếu có) - Tên của lớp cha là lớp cha và lớp con của nó là lớp con và lớp con kế thừa các thuộc tính của lớp cha bằng cách sử dụng từ khóa expand. Một lớp con chỉ có thể kế thừa một lớp cha duy nhất.
 4. Các giao diện (nếu có) - Để khai báo một giao diện, ta chỉ cần viết từ khóa giao diện theo sau là tên giao diện.
 5. Class Body - Phần thân của lớp tuân theo khai báo lớp và nhúng trong dấu ngoặc nhọn {}.

Cú pháp khai báo các lớp:

<access-modifier> class <ClassName>

 {

  //Class body containing variables and methods

 }

Ví dụ

public class Student

{

 String name;

 int age;

    void display()

 {

     //method body;

 }

}

Cách tạo đối tượng từ một lớp Java

Chúng ta biết rằng một đối tượng là một thể hiện của một lớp. Để tạo một đối tượng của một lớp, trước tiên, chúng ta cần khai báo nó và sau đó khởi tạo nó với sự trợ giúp của từ khóa “mới” .

Để tạo một đối tượng của một lớp, hãy chỉ định tên lớp, theo sau là tên đối tượng, bằng cách sử dụng từ khóa “new”

ClassName objectName = new ClassName();

Ví dụ:

MyClass object1 = new MyClass () ; 

 

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Java

Truy cập các thành viên của Lớp trong Java

Chúng ta có thể truy cập các thành viên dữ liệu của một lớp bằng cách sử dụng đối tượng của lớp. Chúng ta chỉ cần viết tên của đối tượng được theo sau bởi một toán tử dấu chấm, sau đó chúng ta viết tên của thành viên dữ liệu (hoặc các biến hoặc phương thức) mà chúng ta muốn truy cập.

Cú pháp:

objectName.variableName; //accessing the variables

objectName.MethodName(); //accessing the methods

Ví dụ:

Object1.number; //accessing the variables

object1.display(); //accessing the methods

 

Kết luận: Với lập trình trong Java, lớp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó là đơn vị cơ bản nhất của lập trình hướng đối tượng trong Java. Chúng ta không thể tạo một biến hoặc một hàm duy nhất bên ngoài một lớp. Mọi thứ trong Java cần tồn tại bên trong lớp. Qua hướng dẫn này, hy vọng bạn có thể đã hiểu tầm quan trọng của các lớp trong Java. Nếu muốn tìm hiểu thêm về Java hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, đừng quên tham khảo các khóa học lập trình tại T3H bạn nhé!