× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Self trong Python - Bật mí lý do cần sử dụng self trong Python

20/05/2021 02:02

Self trong Python là một tham chiếu đến thể hiện hiện tại của lớp, và được sử dụng để biến truy cập thuộc về lớp. Tìm hiểu về Self trong Python qua bài viết dưới đây

(Self trong Python) Nếu bạn đang làm việc với Python, self là một trong những yếu tố bạn cần nắm rõ trong lòng bàn tay. Được sử dụng trong các định nghĩa phương thức và trong việc khởi tạo các biến. Phương thức self trong Python được sử dụng một cách rõ ràng khi ta cần định nghĩa một phương thức. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về self trong Python với các ví dụ cụ thể.

Tại sao lại cần sử dụng Self trong Python là gì?

Các tham số self là một tham chiếu đến thể hiện hiện tại của lớp, và được sử dụng để biến truy cập thuộc về lớp.bạn không nhất thiết đặt tên nó là self, bạn có thể gọi nó bất cứ thứ gì bạn thích, nhưng nó phải là tham số đầu tiên của bất kỳ hàm nào trong lớp:

Với từ khóa này, bạn có thể truy cập các thuộc tính và phương thức của lớp trong python. Nó liên kết các thuộc tính với các đối số đã cho. Lý do tại sao chúng ta sử dụng self là Python không sử dụng cú pháp '@' để tham chiếu đến các thuộc tính cá thể. Trong Python, chúng ta có các phương thức làm cho phiên bản được truyền tự động, nhưng không được nhận tự động.

Ví dụ:

class food():
 
# init method or constructor
def __init__(self, fruit, color):
self.fruit = fruit
self.color = color
 
def show(self):
print("fruit is", self.fruit)
print("color is", self.color )
 
apple = food("apple", "red")
grapes = food("grapes", "green")
 
apple.show()
grapes.show()

 

Output:

Fruit is apple

color is red

Fruit is grapes

color is green

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Python

Tự xây dựng lớp Python

Self cũng được sử dụng để tham chiếu đến một trường biến trong lớp. Cùng xem ví dụ dưới đây và cách mà nó hoạt động:

class Person:
 
# name made in constructor
def __init__(self, John):
self.name = John
 
def get_person_name(self):
return self.name

 

Trong ví dụ trên, self tham chiếu đến biến tên của toàn bộ lớp Person. Ở đây, nếu chúng ta có một biến trong một phương thức, thì self sẽ không hoạt động. Biến đó đơn giản chỉ tồn tại trong khi phương thức đang chạy và do đó, là biến cục bộ của phương thức đó. Để xác định các trường toàn cục hoặc các biến của lớp hoàn chỉnh, chúng ta cần định nghĩa chúng bên ngoài các phương thức của lớp.

>>> Đọc thêm: Giải đáp: Ngôn ngữ lập trình Python dùng để làm gì?

Self trong Python có phải là một từ khóa?

self là một tham số trong hàm và người dùng có thể sử dụng một tên tham số khác thay cho nó. Mặc dù bạn nên sử dụng self vì nó làm tăng khả năng đọc mã. self không phải là một từ khóa.

Ví dụ:

class this_is_class:
def show(in_place_of_self):
print("It is not a keyword "
"and you can use a different keyword")
 
object = this_is_class()
object.show()

Output:

It is not a keyword and you can use a different keyword

Kết luận:

Self trong Python là đại diện cho thể hiện của lớp. Bằng cách sử dụng từ khóa “self”, chúng ta có thể truy cập các thuộc tính và phương thức của lớp trong python. Nó liên kết các thuộc tính với các đối số đã cho. Bài viết trên đã giới thiệu tới bạn về self trong Python và một số ví dụ cụ thể để bạn hiểu rõ hơn về phương thức này. Tìm hiểu thêm về Python cùng các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại tại Viện công nghệ thông tin T3H để nắm rõ hơn các kiến thức về lập trình bạn nhé!

Nguồn tham khảo: geeksforgeeks, edureka