× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Tệp CSV trong Java - Cách đọc tệp CSV trong Java

10/05/2021 01:51

Tệp CSV trong Java là một trong những thành phần lập trình viên cần làm việc trong các dự án. Các dữ liệu được nhân lên theo thời gian, tất cả các dữ liệu được lưu trong tệp CSV này. Do vậy, bạn cần phải hiểu các kỹ thuật để đọc các tệp này bằng Java. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách đọc tệp CSV trong Java bằng các phương pháp khác nhau.

Tệp CSV trong Java

Tệp CSV trong Java

Tệp CSV trong Java là gì?

Tệp CSV là viết tắt của tệp Comma-Separated Values (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy). Đây là một định dạng tệp văn bản thuần túy đơn giản lưu trữ dữ liệu dạng bảng trong các cột ở dạng văn bản đơn giản, chẳng hạn như bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu và phân chia dữ liệu đó bằng dấu phân cách. Dấu phân tách được sử dụng để phân chia dữ liệu thường là dấu phẩy (,). 

Chúng ta có thể nhập tệp ở định dạng CSV và xuất chúng bằng các chương trình như Microsoft Office và Excel, các chương trình này lưu trữ dữ liệu trong bảng. Tệp CSV sử dụng dấu phân cách để xác định và phân tách các mã thông báo dữ liệu khác nhau trong một tệp. Việc sử dụng định dạng tệp CSV là khi chúng ta di chuyển dữ liệu dạng bảng giữa các chương trình hoạt động nguyên bản trên các định dạng không tương thích. 

>>> Đọc thêm: String trong Java - Tìm hiểu về chuỗi và phương thức chuỗi

Tạo tệp CSV trong Java

Chúng ta có thể tạo tệp CSV bằng hai cách như dưới đây:

Sử dụng Microsoft Excel

  • Mở Microsoft Excel
  • Nhập dữ liệu vào tệp excel
  • Lưu file excel với extension .csv 

Ví dụ cách tạo tệp CSV trong Excel

Ví dụ cách tạo tệp CSV trong Excel

Sử dụng Notepad

Chúng ta có thể tạo file CSV sử dụng Notepad với các bước sau:

Bước 1: Mở trình chỉnh sửa Notepad

Bước 2: Viết một số dữ liệu vào file được phân tách bằng dấu chấm phẩy (,).

Ví dụ:

Rajat, Jain, 26, 999967439, Delhi

Bước 3: Lưu file với extension .csv.

>>> Đọc thêm: Serialization trong Java - Khái niệm không thể bỏ qua trong Java

Những cách đọc tệp CSV trong Java

Có 4 cách để đọc tệp CSV trong Java

Lớp Java Scanner

Lớp Scanner của Java cung cấp nhiều phương thức khác nhau để chúng ta có thể đọc tệp CSV. Nó cung cấp một hàm tạo tạo ra các giá trị được quét từ tệp CSV được chỉ định. Lớp này cũng phá vỡ dữ liệu dưới dạng mã thông báo. Có một mẫu dấu phân cách, theo mặc định, khớp với khoảng trắng. Sau đó, sử dụng các loại phương thức next () khác nhau, chúng ta có thể chuyển đổi các mã thông báo kết quả.

Phương thức Java String.split()

String.split () của Java xác định dấu phân cách và chia các hàng thành các mã thông báo.

public String[] split(String regex)

Sử dụng API OpenCSV trong Java

API OpenCSV là một API của bên thứ ba. API này cung cấp các thư viện tiêu chuẩn để đọc các phiên bản khác nhau của tệp CSV. API OpenCSV cũng cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn để xử lý các tệp CSV. Thư viện này cũng có thể đọc Tệp phân cách bằng Tab hoặc định dạng tệp TDF.

Sử dụng lớp BufferedReader trong Java

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Java

Các tính năng của Java OpenCSV API

  • Có thể đọc bất kỳ số lượng giá trị nào trên mỗi dòng.
  • Tránh dấu phẩy trong các phần tử được trích dẫn.
  • Có thể xử lý các mục nhập kéo dài nhiều dòng.

Chúng ta sử dụng lớp CSVReader để đọc tệp CSV. Lớp CSVReader cung cấp một phương thức khởi tạo để phân tích cú pháp tệp CSV.

Các bước để đọc tệp CSV Java trong eclipse:

1: Tạo một tệp lớp với tên CSVReaderDemo và viết đoạn mã sau.

2: Tạo một thư mục lib trong dự án.

3: Tải xuống opencsv-3.8.jar

4: Sao chép opencsv-3.8.jar và dán vào thư mục lib.

5: Chạy chương trình.

Kết luận: Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tệp CSV trong Java và các phương pháp đọc tệp CSV trong Java. Hy vọng bạn có thể hiểu rõ về tệp CSV, đừng quên tìm hiểu thêm về Java và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình tại tại Viện công nghệ thông tin T3H bạn nhé!