× Giới thiệu Lịch khai giảng Tin tức Sản phẩm học viên

Cú pháp trong Java - Cú pháp cơ bản thành thạo lập trình Java

09/04/2021 03:06

Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một số cú pháp cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp trong Java. Đây sẽ là nền tảng mà bạn nhất định phải biết trước khi học Java hoặc  làm quen với ngôn ngữ lập trình này.

 

Cú pháp trong Java

Cú pháp là gì?

Cú pháp là một định dạng cụ thể để viết một chương trình trong Java và các lệnh để biên dịch và thực thi nó. Nếu không có kiến thức thích hợp về cú pháp, bạn sẽ khó có được kết quả mong muốn khi thực hiện một chương trình. Chúng ta cũng có thể coi cú pháp là ngôn ngữ của trình biên dịch.

Cú pháp trong Java là gì?

Cú pháp trong Java đề cập đến tập hợp các quy tắc xác định cách viết một chương trình Java và diễn giải nó. Cú pháp của Java có nguồn gốc từ C và C++. Nhưng có nhiều điểm khác biệt, chẳng hạn như trong Java, không có biến toàn cục như trong C++. Mã thuộc về các đối tượng và lớp trong Java. Java bỏ qua một số tính năng như nạp chồng toán tử và sử dụng con trỏ để tránh các lỗi lập trình.

Định danh trong Java (Identifiers trong Java) 

Định danh trong Java (Identifiers trong Java) 

Định danh trong Java (Identifiers trong Java) 

Khái niệm định danh

Định danh là các khối xây dựng cơ bản của một chương trình Java. Mã định danh được sử dụng để đặt tên cho các thành phần khác nhau của chương trình như biến, đối tượng, lớp, phương thức, hàm,...

Các quy tắc đặt tên định danh trong Java

 1. Số nhận dạng có thể chứa các bảng chữ cái, chữ số và các ký tự dấu gạch dưới (_) và ký hiệu đô la ($).
 2. Chúng không được là một từ hoặc từ khóa dành riêng trong Java, như true, false, while, v.v.
 3. Các số nhận dạng không được bắt đầu bằng các chữ số
 4. Các số nhận dạng có thể có độ dài bất kỳ
 5. Java phân biệt chữ hoa và chữ thường. số nhận dạng được xử lý khác nhau.

Từ khóa trong Java

Trong cú pháp trong Java, Từ khóa là những từ dành riêng trong Java chuyển tải một ý nghĩa khác đến trình biên dịch. Chúng tôi không thể sử dụng các từ khóa làm tên định danh bình thường mà chỉ cho một mục đích đặc biệt. Trong Java, có 51 từ khóa.

Một số từ khóa trong Java

abstract, boolean, byte, char, long, short, int, finally, extends, implements, interface, package, new, while, for, do, break, continue, return, public, private, this, case, final, default, …

Literals trong Java

Literals trong Java đề cập đến các hằng số hoặc các mục dữ liệu có giá trị cố định. Có nhiều loại Literal khác nhau trong Java. Chúng là Numeric, Floating, character, string, boolean, null. Đọc thêm là Literals trong Java tại đây.

>>> Tham khảo: Khóa học lập trình Java

Nhận xét trong Java

Các lập trình viên có thể đặt các nhận xét bất cứ khi nào họ cần thêm tài liệu về một hàm hoặc bất kỳ dòng nào được định nghĩa trong chương trình. Trình biên dịch không đọc các bình luận trong khi biên dịch và bỏ qua chúng. Các nhận xét nâng cao khả năng đọc mã và khả năng hiểu của chương trình.

Ví dụ nhận xét trong Java

Ví dụ nhận xét trong Java

Các nhận xét thuộc các loại sau:

Nhận xét một dòng trong Java

Những nhận xét đơn dòng này bao gồm một dòng nhận xét được viết sau một dòng mã để giải thích ý nghĩa của nó. Để xác định một chú thích đơn, chúng ta có thể đánh dấu nó bằng hai dấu gạch chéo ngược (//) và nó sẽ tự động kết thúc khi có một dòng mới được chèn vào trình soạn thảo.

int num = 6;

//Defining the value of num

System.out.println(“The value of num is: “ + num);

//Printing the value of num

 

Nhận xét đa dòng trong Java

Các chú thích nhiều dòng kéo dài cho nhiều dòng trong suốt chương trình. Chúng ta có thể viết chúng ở đầu chương trình để xây dựng thuật toán. Các nhà phát triển cũng sử dụng chúng để nhận xét các khối mã trong quá trình gỡ lỗi. Chúng ta có thể sử dụng chúng bằng thẻ bắt đầu (/ *) và thẻ kết thúc (* /).

Ví dụ: 

int num = 6;

System.out.println(“The value of num is: “ + num);

/* Defining the value of num and printing the value of num. This is a multi-line comment. The compiler will not execute it. */

 

>>>> Đọc thêm: Lớp và đối tượng trong Java - tìm hiểu về lớp và đối tượng

Câu lệnh điều khiển trong Cú pháp Java

Các câu lệnh điều khiển là các câu lệnh ảnh hưởng đến luồng điều khiển của một chương trình. Cú pháp của câu lệnh điều khiền trong Java rất đơn giản. Chúng ta có thể xem xét một số câu lệnh điều khiển như sau

a, Câu lệnh có điều kiện trong Java

Các câu lệnh điều kiện h oàn toàn dựa trên luồng điều kiện của chương trình. Chúng thuộc ba loại sau:

 • Câu lệnh if
 • Câu lệnh if-else 
 • Câu lệnh else if
 • Switch case

b, Câu lệnh lặp trong Java

Câu lệnh lặp còn được gọi là vòng lặp thực thi số lần cố định cho đến khi điều kiện cụ thể được thực thi.

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp While
 • Vòng lặp Do-while

c, Câu lệnh Jump trong Java

Đôi khi chúng ta cần dừng hoặc break một vòng lặp trong quá trình thực thi một điều kiện cụ thể. CHúng ta có thể sử dụng chúng trong vòng lặp. Có ba loại như sau:

 • Câu lệnh break trong Java
 • Câu lệnh Continue 
 • Câu lệnh Return

Kết luận: Trên đây là một số cú pháp trong Java. Việc nắm rõ các cú pháp trong Java là một trong những điều  lập trình viên cần để thành thạo việc lập trình với ngôn ngữ này. Tìm hiểu thêm về Java và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa học lập trình của T3H bạn nhé!